Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverand r
Download
1 / 13

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør. Jørund Vandvik Nordea Liv. Få valgmuligheter Ytelsespensjon Risiko hos arbeidsgiver Mange konkurrenter, deretter få Frivillighet Overskuddsdeling Gode marginer Lavinteresseprodukt Mange skattefavoriserte produkt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverand r

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør

Jørund Vandvik

Nordea Liv


Fra til

Få valgmuligheter

Ytelsespensjon

Risiko hos arbeidsgiver

Mange konkurrenter, deretter få

Frivillighet

Overskuddsdeling

Gode marginer

Lavinteresseprodukt

Mange skattefavoriserte produkt

Stabile rammebetingelser

Mange valgmuligheter

Innskuddspensjon

Risiko hos arbeidstaker

Mange og nye konkurrenter

Lovpålegg

Forhåndsprising

Synliggjøring og prispress

Høyinteresseprodukt

Mindre skattefavorisering

Høy endringstakt

FraTil

Mange muligheter

Stor endringstakt

Få valgmuligheter

Relativt stabilt


Fra til1

Få valgmuligheter

Ytelsespensjon

Nivå og dekningstype

Kasse eller livselskap

Mange valgmuligheter

Ytelsespensjon

Innskuddspensjon

Risikodekninger med fripoliseoppbygging eller naturlig premie

Ulike investeringsporteføljer, også for ytelsespensjon

Ettårige / flerårige rentegarantier

Generelt: Det som etterspørres kan produseres

FraTil


Fra til2

Ytelsespensjon

Innskuddspensjon

”Alle” nye bedrifter velger innskuddspensjon

Stor overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon

Kostnadene blir mer forutsigbare for bedrift

LOF gir større premiehopp ved lønnsendringer enn tidligere lovgivning gjorde

Bedrift er eksponert for endringer i grunnlagsrente og dødelighet og avkastning

Regnskapsføringsprinsipper – NRS6 Pensjonskostnader

Sluttlønnsprinsippet….

FraTil


Fra til3

Risiko hos arbeidsgiver

Avkastning

Lønnsøkning

Levealder

Renteutvikling

Risiko hos arbeidstaker

Avkastning

Lønnsøkning

Levealder

Fripoliseoppbygging eller ikke

Stor usikkerhet / uvitenhet hos mange!

FraTil

Usikkerhet er ikke borte, men overført fra arbeidsgiver til arbeidstaker


Fra til4

Lavinteresseprodukt

Høyinteresseprodukt

FraTil

”Pensjon er like interessant å snakke om som døden. Men døden er adskillig enklere å forstå.”C. Wright, kanadisk professor


Fra til5

Frivillighet

Lovpålegg (OTP)

Enorm økning i antall kunder

Kort tidsaspekt

Stort fokus

Prispress

Relativt små kunder

Store utviklingskostnader

FraTil

Endring i produkter og prosesser nødvendig for å kunne betjene kunder og eierkapital


Fra til6

Mange konkurrenter

Norske Liv, Uni, Storebrand, Gjensidige, Hygea, NKP, Alfa, LivNor, David, Samvirke etc.

Mange og nye konkurrenter

Silver, Skagen, Frende, Gjensidige, Danica, ”alle” banker, ”alle” fondsselskap ++

FraTil

Via

  • Konsolidering

    • Nordea, Storebrand, Vital, SpB-1


Fra til7

Overskuddsdeling

Forhåndsprising

Risikoresultat

FraTil

Livselskapenes forretningsmodell fundamentalt endret


Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverand r

Risikoresultat

FraTil

  • Gode marginer i gode tider

  • Synliggjøring

Synliggjøring gir øket konkurranse og fokus på god drift – livselskapet kan ikke lene seg på renteresultatet


Fra til8

Stor grad av skattefavorisering

EPES

IPA

Tjenestepensjon

Livrenter

Kapitalforsikring

Kollektive livrenter

Mindre grad av skattefavorisering

IPS

Tjenestepensjon

FraTil

Produktene må stå på egne ben, i konkurranse med andre spareformer (og forbruk)


Fra til9

Relativt stabile rammebetingelser

Høy endringstakt

LOF

LOI

OTP

Ny forsikringsvirksomhetslov

Livrenter / IPA / kollektive livrenter

IPS

Nettopremie til meglede kunder

mm

FraTil

Store krav til endringer i system- og kundeprosesser


Oppsummering

Oppsummering

Markedet gir flere utfordringer enn noen gang!

Markedet gir større muligheter enn noen gang!


ad
  • Login