utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverand r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør. Jørund Vandvik Nordea Liv. Få valgmuligheter Ytelsespensjon Risiko hos arbeidsgiver Mange konkurrenter, deretter få Frivillighet Overskuddsdeling Gode marginer Lavinteresseprodukt Mange skattefavoriserte produkt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør' - analu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fra til
Få valgmuligheter

Ytelsespensjon

Risiko hos arbeidsgiver

Mange konkurrenter, deretter få

Frivillighet

Overskuddsdeling

Gode marginer

Lavinteresseprodukt

Mange skattefavoriserte produkt

Stabile rammebetingelser

Mange valgmuligheter

Innskuddspensjon

Risiko hos arbeidstaker

Mange og nye konkurrenter

Lovpålegg

Forhåndsprising

Synliggjøring og prispress

Høyinteresseprodukt

Mindre skattefavorisering

Høy endringstakt

Fra Til

Mange muligheter

Stor endringstakt

Få valgmuligheter

Relativt stabilt

fra til1
Få valgmuligheter

Ytelsespensjon

Nivå og dekningstype

Kasse eller livselskap

Mange valgmuligheter

Ytelsespensjon

Innskuddspensjon

Risikodekninger med fripoliseoppbygging eller naturlig premie

Ulike investeringsporteføljer, også for ytelsespensjon

Ettårige / flerårige rentegarantier

Generelt: Det som etterspørres kan produseres

Fra Til
fra til2
Ytelsespensjon

Innskuddspensjon

”Alle” nye bedrifter velger innskuddspensjon

Stor overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon

Kostnadene blir mer forutsigbare for bedrift

LOF gir større premiehopp ved lønnsendringer enn tidligere lovgivning gjorde

Bedrift er eksponert for endringer i grunnlagsrente og dødelighet og avkastning

Regnskapsføringsprinsipper – NRS6 Pensjonskostnader

Sluttlønnsprinsippet….

Fra Til
fra til3
Risiko hos arbeidsgiver

Avkastning

Lønnsøkning

Levealder

Renteutvikling

Risiko hos arbeidstaker

Avkastning

Lønnsøkning

Levealder

Fripoliseoppbygging eller ikke

Stor usikkerhet / uvitenhet hos mange!

Fra Til

Usikkerhet er ikke borte, men overført fra arbeidsgiver til arbeidstaker

fra til4
Lavinteresseprodukt

Høyinteresseprodukt

Fra Til

”Pensjon er like interessant å snakke om som døden. Men døden er adskillig enklere å forstå.”C. Wright, kanadisk professor

fra til5
Frivillighet

Lovpålegg (OTP)

Enorm økning i antall kunder

Kort tidsaspekt

Stort fokus

Prispress

Relativt små kunder

Store utviklingskostnader

Fra Til

Endring i produkter og prosesser nødvendig for å kunne betjene kunder og eierkapital

fra til6
Mange konkurrenter

Norske Liv, Uni, Storebrand, Gjensidige, Hygea, NKP, Alfa, LivNor, David, Samvirke etc.

Mange og nye konkurrenter

Silver, Skagen, Frende, Gjensidige, Danica, ”alle” banker, ”alle” fondsselskap ++

Fra Til

Via

  • Konsolidering
    • Nordea, Storebrand, Vital, SpB-1
fra til7
Overskuddsdeling

Forhåndsprising

Risikoresultat

Fra Til

Livselskapenes forretningsmodell fundamentalt endret

slide10

Risikoresultat

Fra Til

  • Gode marginer i gode tider
  • Synliggjøring

Synliggjøring gir øket konkurranse og fokus på god drift – livselskapet kan ikke lene seg på renteresultatet

fra til8
Stor grad av skattefavorisering

EPES

IPA

Tjenestepensjon

Livrenter

Kapitalforsikring

Kollektive livrenter

Mindre grad av skattefavorisering

IPS

Tjenestepensjon

Fra Til

Produktene må stå på egne ben, i konkurranse med andre spareformer (og forbruk)

fra til9
Relativt stabile rammebetingelser

Høy endringstakt

LOF

LOI

OTP

Ny forsikringsvirksomhetslov

Livrenter / IPA / kollektive livrenter

IPS

Nettopremie til meglede kunder

mm

Fra Til

Store krav til endringer i system- og kundeprosesser

oppsummering

Oppsummering

Markedet gir flere utfordringer enn noen gang!

Markedet gir større muligheter enn noen gang!

ad