มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 25

  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย. นิยาม อาณาเขตของชายหาดทราย. น้ำทะเล. ฝั่ง. ชายหาด. มูลค่าความรู้สีก (Passive-use Value). มูลค่าจากการใช้ ( Use Value). การใช้ทางตรง. การใช้ทางอ้อม. มูลค่า เผื่อใช้. ความต้องการให้คงอยู่ - เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น - เป็นมรดก - คงอยู่เพื่อชุมชน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทราย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3624330


3624330


3624330

(Passive-use Value)

(Use Value)

-

-

-

  • -

  • -

Quasi- use Value


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330


3624330

Batemen et.al., 2002


3624330

Freeman, (1993)


3624330

Exxon Valdez, 1989 (2532)

- : 11

-


3624330

Exxon Valdez, 1989 (2532)

- : 11

-

:

= $ 286.8


3624330

?


3624330

Exxon Valdez, 1989 (2532)

- : 11

-

:

= $ 286.8

( / ?)

:

(, , , )

= $ 2800

Oil Pollution Act of 1990 (OPA 90)


3624330

:


3624330


3624330

:

  • 1)

  • 2)

  • 5)

  • 6)


  • Login