Zábavné opakování- RISKUJ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32 PowerPoint PPT Presentation


  • 217 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32 Téma: ČESKÝ JAZYK – OPAKOVÁNÍ. Slovní druhy. Vyjmenovaná slova. Význam cizích slov. Sloh. 1000. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. 3000. 4000. 4000. 4000. 4000.

Download Presentation

Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zábavné opakování- RISKUJ

Autor: Mgr. Monika Dudová

Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32

Téma: ČESKÝ JAZYK – OPAKOVÁNÍ

VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32


Slovní druhy

Vyjmenovaná slova

Význam cizích slov

Sloh

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

5000


Slovních druhů rozlišujeme:

a) 3

b) 8

c) 10

Návrat do hry


Prémie 1000:

Návrat do hry


Všechny slovní druhy skloňujeme a časujeme:

a) ne

b) ano

c) slovesa jen časujeme

Návrat do hry


Příslovce označujeme číslicí

a)6

b)9

c)7

Návrat do hry


Podstatná jména se latinsky nazývají:

a) substantiva

b) adjektiva

c) verba

Návrat do hry


Ve vyjmenovaných slovech se píše Y po souhláskách:

a) měkkých

b) obojetných

c) tvrdých

Návrat do hry


Obojetné souhlásky jsou:

a) B,F,L,K,M,P,V,Z

b) B,F,L,M,P,S,V,Z

c) B,F,L,M,P,S,U,Z

Návrat do hry


Jak doplníš:NEDĚLEJ……..:

a) CAVIKY

b) CAVYKY

c) CAVYKI

Návrat do hry


Vyjmenovaných slov je přes:

a) 60

b) 50

c) 80

Návrat do hry


Obojetných souhlásek je

a) 9

b) 8

c) 7

Návrat do hry


Co znamená slovo DILEMA?

a) obtížná volba mezi dvěma se vzájemně vylučujícími se možnostmi

b) lem u kabátu

c) dvojitá dávka

Návrat do hry


Balistika je:

a) nauka o pohybu střela a raket

b)Savem upravená tkanina

c) latinský tanec

Návrat do hry


Maketa je:

a) zákusek

b) model

c) těstovina

Návrat do hry


Magistrát je

a) radnice

b) vysokoškolský titul

c) kouzelník

Návrat do hry


Žaket je :

a) druh tance

b) druh společenského oblečení

c) krajková ozdoba

Návrat do hry


Popisovat můžeme:

a) přímo a nepřímo

b) dynamicky a přímo

c) staticky a dynamicky

Návrat do hry


Charakteristika je slohový útvar:

a) popisný

b) životopisný

c) vyprávěcí

Návrat do hry


Ve vypravování se soustřeďujeme na:

a) základní údaje o osobě

b)popis okolí

c) událost, která se stala

Návrat do hry


Výtah představuje

a) stručný obsah textu

b) popis objektu

c) poeticky líčí krajinu

Návrat do hry


Líčení je :

a) vyprávění o přírodě

b) objektivně zabarvený popis

c) subjektivně zabarvený popis

Návrat do hry


použité zdroje:

  • ČESKÝ JAZYK 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, s. 86 - 87. ISBN 80-7238-320-5


  • Login