Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32 - PowerPoint PPT Presentation

Zábavné opakování- RISKUJ
Download
1 / 24

  • 228 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32 Téma: ČESKÝ JAZYK – OPAKOVÁNÍ. Slovní druhy. Vyjmenovaná slova. Význam cizích slov. Sloh. 1000. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. 3000. 4000. 4000. 4000. 4000.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zábavné opakování- RISKUJ Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Zábavné opakování- RISKUJ

Autor: Mgr. Monika Dudová

Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32

Téma: ČESKÝ JAZYK – OPAKOVÁNÍ

VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-32


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova

Význam cizích slov

Sloh

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

5000


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Slovních druhů rozlišujeme:

a) 3

b) 8

c) 10

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Prémie 1000:

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Všechny slovní druhy skloňujeme a časujeme:

a) ne

b) ano

c) slovesa jen časujeme

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Příslovce označujeme číslicí

a)6

b)9

c)7

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Podstatná jména se latinsky nazývají:

a) substantiva

b) adjektiva

c) verba

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Ve vyjmenovaných slovech se píše Y po souhláskách:

a) měkkých

b) obojetných

c) tvrdých

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Obojetné souhlásky jsou:

a) B,F,L,K,M,P,V,Z

b) B,F,L,M,P,S,V,Z

c) B,F,L,M,P,S,U,Z

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Jak doplníš:NEDĚLEJ……..:

a) CAVIKY

b) CAVYKY

c) CAVYKI

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Vyjmenovaných slov je přes:

a) 60

b) 50

c) 80

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Obojetných souhlásek je

a) 9

b) 8

c) 7

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Co znamená slovo DILEMA?

a) obtížná volba mezi dvěma se vzájemně vylučujícími se možnostmi

b) lem u kabátu

c) dvojitá dávka

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Balistika je:

a) nauka o pohybu střela a raket

b)Savem upravená tkanina

c) latinský tanec

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Maketa je:

a) zákusek

b) model

c) těstovina

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Magistrát je

a) radnice

b) vysokoškolský titul

c) kouzelník

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Žaket je :

a) druh tance

b) druh společenského oblečení

c) krajková ozdoba

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Popisovat můžeme:

a) přímo a nepřímo

b) dynamicky a přímo

c) staticky a dynamicky

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Charakteristika je slohový útvar:

a) popisný

b) životopisný

c) vyprávěcí

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Ve vypravování se soustřeďujeme na:

a) základní údaje o osobě

b)popis okolí

c) událost, která se stala

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Výtah představuje

a) stručný obsah textu

b) popis objektu

c) poeticky líčí krajinu

Návrat do hry


Z bavn opakov n riskuj autor mgr monika dudov n zev vy 32 inovace ict2 5 2 32

Líčení je :

a) vyprávění o přírodě

b) objektivně zabarvený popis

c) subjektivně zabarvený popis

Návrat do hry


Pou it zdroje

použité zdroje:

  • ČESKÝ JAZYK 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, s. 86 - 87. ISBN 80-7238-320-5


  • Login