aanbod essent milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen. Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel. Hoofdprincipes. Implementatie producentenverantwoordelijkheid Bedrijfsleven verantwoordelijk sinds 1-1-2006 VROM toezichthouder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen' - amy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aanbod essent milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen

Ambtelijke bijeenkomst

4 december 2008

Gemeente Beesel

hoofdprincipes
Hoofdprincipes
 • Implementatie producentenverantwoordelijkheid
  • Bedrijfsleven verantwoordelijk sinds 1-1-2006
  • VROM toezichthouder
  • Gemeenten ingehuurd om doelstellingen voor bedrijfsleven te realiseren (onderaannemer)
  • Raamakkoord juli 2007
  • Protocollen zomer 2008
   • Afgestemd door vng-leden
   • Nascheiding wordt opgenomen
   • 27 september 2008: akkoord addendum nascheiding
rol gemeenten
Rol gemeenten
 • Krijgen zorgplicht in LAP 2009
 • Geen individuele kwantitatieve taakstelling
 • Kunnen met eenvoudige/minimale opstelling volstaan
 • Hebben eigen verantwoordelijk bij implementatie systeem om te toetsen aan de principes van de afvaldriehoek
beleidsafweging gemeente
Beleidsafweging gemeente

Milieu

d

a

b c

Kosten

Kwaliteit systeem

Positie a, b, c of d ????

gemeentelijke positiebepaling
Gemeentelijke positiebepaling
 • Hangt sterk af van startpositie
  • Is er al infrastructuur of niet
  • Kwaliteitseisen openbare ruimte
  • Is er al diftar of niet
  • Zo nee: is diftar bespreekbaar of niet
  • Invloed diftar bij bronscheiding
   • bij bijna alle vormen van bronscheiding blijkt vooral diftar bepalend voor een hoge respons
   • Een hoge respons is bepalend voor de kostprijs per ton en dus voor de rentabiliteit van het systeem
   • Uitzondering: bijv. Venlo; door hoog gebruiksgemak (bak aan huis) hoge respons zonder diftar
  • Nascheiding
   • = diftarongevoelig
   • = aanvullend op bronscheiding in aanbod Essent
   • Vooralsnog moeten gemeenten kiezen voor 1 januari voor bron- of nascheiding
   • Of nascheiding houdbaar is blijkt uiterlijk 1-5
    • Ja => nascheiding
    • Nee => bronscheiding
   • Indien nee:
    • Zorgplicht is niet gekwantificeerd
    • V.a. 1-5: enkele brengcontainers (Oranje bollen) volstaan
    • Daarna eventueel bronscheiding verder uitbreiden
milieu
Milieu
 • Discussie over 42%-doelstelling nauwelijks gevoerd
  • Is beleid van VROM
  • Leidde tot noodzaak brede inzameling
  • Systeemdiscussie heeft dus niet voorop gestaan
  • Dit i.t.t. bijv. België in 1990
  • Vraag: als Nederland zo zwaar tilt aan de brede inzameling, wat doen de Belgen dan fout?
 • Overgrote deel gemeenten heeft onderbouwing gevraagd milieuwinst
 • Antwoord minister heel summier
  • 250kton CO2 besparing
   • = 16kg per hoofd per jaar = autorit 100 km
 • Milieuwinst verwerking
  • Vraagtekens
  • Blijkt bij monitoring in 2010
  • Vooralsnog waarschijnlijk veel naar de oven
kwaliteit systeem
Kwaliteit systeem
 • Vergoedingen vooralsnog geënt op huis-aan-huis ophaal met hoge respons
 • Kwalitatief hoogwaardige brengvoorziening ondergronds of revendor worden tot nu toe niet volledig vergoed
 • Gebruiksgemak vooral bij
  • Systeem pilot Venlo
  • Nascheiding
kosten
Kosten
 • Juli 2007 pilotresultaten toegezegd
 • KplusV in kleine kring inmiddels bekend gemaakt, maar nog niet aan colleges aangeboden
 • Vergoedingen bronscheiding nog niet bekend
 • Vergoeding nascheiding voorlopig € 350,- per ton
 • Gemeenten worden wel geacht voor 1-1-2009 te kiezen voor traject bronscheiding of nascheiding
addendum nascheiding
Addendum nascheiding
 • Lap: voor 1-1-2010 aan de gang
 • Contract nascheiding uiterlijk 1-1-2009
 • Dus: voor 1 januari kiezen tussen bron- dan wel nascheiding
 • In addendum wordt veel opengelaten
 • Installatie moet 1-5-2009 operationeel zijn
 • Als Essent op 1-5 aanbod niet kan waarmaken dan kan gemeente alsnog over gaan tot bron-scheiding
  • Zorgplicht stelt geen kwantitatieve eis aan individuele gemeente (stelling VNG)
hoe aanbod essent te zien
Hoe aanbod Essent te zien
 • Laat logischerwijs veel open
 • Of Wijster gecertificeerd wordt blijkt uiterlijk 1-5-2005
 • De weg daar naar toe is onderhevig aan krachtenspel
 • Vraag zal zijn of er met gelijke meetlat gemeten wordt tussen bron- en nascheiding
 • Gemeenten die kiezen voor nascheiding hebben belang bij gelijke behandeling
aanbod msz
Aanbod MSZ
 • Kan allemaal niet geregeld worden voor 1-1-2009
  • Heeft niet de vorm die binnen kaderstelling addendum past
  • Raamcontract (art. 6) maakt noodzakelijk dat voorbewerkingen besproken worden met Essent
  • En thema nascheiding op agenda houden en privaatrechtelijk onderhandelen lukt niet in dit tijdbestek
 • Denkbaar is dat Essent MSZ als onderaannemer inschakelt
 • Financiëel voordeel
  • vooralsnog voor Essent (verwerkingscontract 6.1)
  • Met Essent bespreken na 1-1 als wij initiatief nemen (verwerkingscontract 6.2)
  • Wel in ieder geval toucheren bij volgende aanbesteding
 • Interessant maar valt buiten kaderstelling addendum
 • Nu gaat het er om om nascheiding uberhaupt op de agenda te houden
handelen in onzekerheid
Bronscheiding

Komt men met vergoeding uit?

Is er ruimte voor verlaging afst.hef.

Noopt “respons-dwang” tot diftar?

Welke kwaliteit wil ik in de openbare ruimte

Nascheiding

Is er ruimte voor verlaging afst.hef.

Wordt Wijster gecertificeerd?

Wordt er met 1 maatlat gemeten t.a.v. sorteerkwaliteit?

Rol VNG en nascheidingsgemeenten hierbij

Vraagt afzetmarkt wel 1 sorteerkwaliteit?

Wat als per 1 mei 2009 nascheiding niet werkt?

Toepasbaar ook in N- en MLimburg?

Handelen in onzekerheid
ad