rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu
Download
Skip this Video
Download Presentation
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE ZA KEMIJSKU PRIPREMU VODE U POGONU “TE-TO” U ZAGREBU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE ZA KEMIJSKU PRIPREMU VODE U POGONU “TE-TO” U ZAGREBU - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE ZA KEMIJSKU PRIPREMU VODE U POGONU “TE-TO” U ZAGREBU. DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA. PROVIZORIJ (OSIGURATI RAD KPV 2) UKLANJANJE KPV 1 IZGRADNJA NOVE KPV I UGRADNJA OPREME. PROVIZORIJ - OSIGURANJE RADA KPV 2. Postrojenje KPV2 – postojeće stanje 3 x 120 m3/h. Problem:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE ZA KEMIJSKU PRIPREMU VODE U POGONU “TE-TO” U ZAGREBU' - amos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dinamika izvo enja radova
DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA
 • PROVIZORIJ (OSIGURATI RAD KPV 2)
 • UKLANJANJE KPV 1
 • IZGRADNJA NOVE KPV I UGRADNJA OPREME
slide5

PROVIZORIJ -

OSIGURANJE RADA KPV 2

postrojenje kpv2 postoje e stanje 3 x 120 m3 h
Postrojenje KPV2 – postojeće stanje3 x 120 m3/h
 • Problem:
 • dotok sirove vode i doziranje kemikalija je iz KPV1, koja se ruši
 • crpke demineralizirane vode za oba postrojenja (KPV1 i KPV2) nalaze se u zgradi KPV1, koja se ruši
 • Cilj:
 • izgradnja nove neovisne crpne stanice za demineraliziranu vodu i dozirne jedinice kemikalija
 • izgradnja nove trafostanice za napajanje svih potrošača unutar nove crpne stanice i nove zgrade KPV-a
slide7

IZGRADNJA NOVE TRAFOSTANICE TS2, PRESPAJANJE POSTOJEĆE TRAFOSTANICE TS1 I IZGRADNJA ELEKTROKANALA OD NOVE TRAFOSTANICE TS2 DO CRPNE STANICE PS

izgradnja nove crpne stanice ps
IZGRADNJA NOVE CRPNE STANICE PS
 • Prenamjena bazena u podzemnu etažu PS
slide12
IZMJEŠTANJE ELEKTRO, MRU I LABORATORIJSKE OPREME IZ ANEKSA U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE

NAPAJANJE ELEKTRO PLOČE KPV2 (ZRU 29/7, UTIČNICE) I MRU ORMARA KPV2 (ZRU 29/6) IZ NOVE TRAFOSTANICE TS2

postavljanje instalacija na cijevni most
POSTAVLJANJE INSTALACIJA NA CIJEVNI MOST
 • RAZVOD CJEVOVODA DEMI VODE OD TLAČNOG RAZDJELNIKA U PS
 • DO PREDVIĐENOG MJESTA SPAJANJA NA POSTOJEĆE CJEVOVODE
 • RAZVOD CJEVOVODA KISELINE, LUŽINE I DEMI VODE OD PS DO KPV2
 • RAZVOD CJEVOVODA PARE DO IZMJENJIVAČA TOPLINE U CRPNOJ STANICI
 • RAZVOD CJEVOVODA ZRAKA ZA POTREBE PRAŽNJENJA AUTOCISTERNI
 • PRILIKOM ISKRCAJA KEMIKALIJA
 • RAZVOD EL. KABELA OD TS2 DO ZGRADE STAROG BUNARA ZA NAPAJANJE CRPKI SIROVE VODE
uklanjanje zgrade kpv 1
UKLANJANJE ZGRADE KPV 1

Redoslijed aktivnosti:

- iz ionskih izmjenjivača izvaditi ionske mase i iste propisno zbrinuti

- prazne ionske izmjenjivače isprati bunarskom vodom

- isprazniti dnevne spremnike kiseline i lužine, kao i pripadajuće

crpke i povezne cjevovode, te iste isprati

- isključiti i odspojiti sa izvora napajanja postojeće instalacije NN

razvoda, telekomunikacijske i računalne veze

- demontirati mjernu i elektroopremu, elektro kabele i police

- demontirati ventile, zasune i dijelove cjevovoda

- demontirati crpke i ventilatore

- ukloniti ionske spremnike, odvajač CO2 i dnevne posude kemikal.

- opremu koju nije moguće iznijeti kroz otvore na zgradi, ukloniti

paralelno s uklanjanjem zgrade KPV1

- zatvaranje vodovodne instalacije u priključnom šahtu 026

- rušenje zgrade KPV1

- brtvljenje odvodnog kanala na izlazu iz postojeće KPV1

- odvoz razgrađenog materijala na komunalnu deponiju

novo postrojenje za kemijsku pripremu vode sastoji se od
Novo postrojenje za kemijsku pripremu vode sastoji se od:
 • Tri linije za demineralizaciju sirove vode kapaciteta 120 m3/h po liniji.

Maksimalni kapacitet postrojenja je rad dvije linije paralelno tj. 2 x 120 = 240 m3/h.

Treća linija se regenerira ili je u pripravnosti.

Nije predviđen rad sve tri linije istodobno.

 • Jedne linije za obradu kondenzata kapaciteta 85 m3/h.
slide20
Spoj sirove vode na novu KPV iz postojećeg okna sirove vode br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe
slide21

- Izgradnja AB kanala od PS do nove KPV za potrebe demi vode, NaOH, HCl I komprimiranog zraka;- Izgradnja AB kanala od PS do sobe energetike u novoj KPV za potrebe elektroinstalacija;- AB kanal za cjevovod tehnološke otpadne vode (eluata) od nove KPV do novog okna ROE1;- Postavljanje novog cjevovoda eluata (cijev u cijevi) od okna ROE1 do neutralizacijskog bazena- Spoj izlaznog cjevovoda demi vode iz nove KPV na postojeći spojni cjevovod između dva spremnika demi vode od 1000 m3

slide26
UGRADNJA OSTALE PROCESNE OPREME, CJEVOVODA,CJEVOVODNE ARMATURE, ZAPORNIH ORGANA, POMOĆNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE I OSLONACA
ad