Projektind t nap bonyh d 2009 november 27 adorj n gy ngyi bonyh di oktat si nevel si int zm ny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben” Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény.

Download Presentation

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektind t nap bonyh d 2009 november 27 adorj n gy ngyi bonyh di oktat si nevel si int zm ny

Projektindító nap Bonyhád2009. november 27.Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény


Projektind t nap bonyh d 2009 november 27 adorj n gy ngyi bonyh di oktat si nevel si int zm ny

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

„Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben”

Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény


P ly zatban rintett feladat ell t si helyek

Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek

 • Malom Óvoda

 • Szélkakasos Óvoda

 • Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény

 • Arany János Egységes Iskola Intézményegység

 • Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény

  Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény


Sz chenyi istv n ltal nos iskolai tagint zm ny kompetenci s tapasztalatai

Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény ‘kompetenciás’ tapasztalatai

 • A HEFOP 3.1.2 pályázat nyertese 2005-ben

 • A Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat tagja

 • Első körösként a kompetencia alapú oktatás programcsomagjainak tesztelése, véleményezése, adaptációja

 • A tesztelés a 2005/2006 és a 2006/2007. tanévekben 5 kompetencia területen:

  • szövegértés-szövegalkotás A, B, C;

  • matematika-logika A, B, C;

  • életpálya-építés,

  • szociális életvitel és környezeti nevelés,

  • idegen nyelv /angol/, illetve IKT/SDT A, B


Arany j nos ltal nos iskola kompetenci s tapasztalatai

Arany János Általános Iskola ‘kompetenciás’ tapasztalatai

 • A HEFOP 3.1.3 pályázat nyertese

 • 2006. szeptemberétől vezette be felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást 1. és 5. évfolyamon

  - szövegértés-szövegalkotás A,

  - matematika-logika A,

  - szövegértés B területen

  angol nyelv, történelem területeken.


A megval s t st seg t egy b szakmai h tt r

A megvalósítást segítő egyéb szakmai háttér:

 • Kollegák érdeklődése

 • IKT eszközök megjelenése

 • Képzések

  Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény


Kompetenci s hum n er forr s a boni ban

‘Kompetenciás’ humán erőforrás a BONI-ban

5 év tapasztalat, munka és követően a TÁMOP 3.1.4 pályázatot segítő képzett belső szakemberek:

Komplex helyzetelemzési szakértő 1 fő

Intézményi folyamat szaktanácsadó 3 fő

Mentor 5 fő


Projektind t nap bonyh d 2009 november 27 adorj n gy ngyi bonyh di oktat si nevel si int zm ny

TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT MINT PROJEKT

PROJEKT

minden olyan tevékenység, amely egy szervezet

számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent.

mely:

 • teljesítési időtartama,

 • teljesítésének költségei,

 • egyéb erőforrásai meghatározott,

 • jól definiált cél elérésére irányul.

  (Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, 2001.)


Projekt f zisok k pekben

PROJEKT FÁZISOK KÉPEKBEN


Projekt f zisok

PROJEKT FÁZISOK

1. TERVEZÉS

projektterv

szakmai ütemterv

erőforrás terv

költségterv

szükséges elemzések

mindehhez projekttervezési technikák


Projekt f zisok1

Projekt fázisok

2. MEGVALÓSÍTÁS

- működtetés

kontroll

folyamatos kommunikáció

rendszeres jelentések

dokumentálás

költségfigyelés

módosítások, újratervezés

értékelés

átadás


T mop 3 1 4 megval s t sa 1

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 1.


T mop 3 1 4 megval s t sa 2

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 2.


T mop 3 1 4 megval s t sa 3

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 3.


T mop 3 1 4 megval s t sa 4

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 4.


T mop 3 1 4 megval s t sa 5

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 5.


T mop 3 1 4 megval s t sa 6

TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 6.


Projekt f zisok2

Projekt fázisok

3. LEZÁRÁS

Többnyire elmarad

Mikor sikeres a projekt?

Tapasztalatok

Visszacsatolások

Dokumentáció lezárása

Szervezet további sorsa?


Projektind t nap bonyh d 2009 november 27 adorj n gy ngyi bonyh di oktat si nevel si int zm ny

A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT

PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.


Projektmenedzser kr sz korn lia

Projektmenedzser: Krász Kornélia

Feladata:

 • Pályázat gondozása indítástól zárásig

 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel

 • Kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel

 • Projekt- és ütemterv készítés

 • Megrendelések, beszerzések

 • Szerződések, munkaköri leírások, megbízási szerződések készítése

 • Változás bejelentés, szerződésmódosítás

 • PEJ, beszámolók, jelentések készítése, továbbítása a támogatási szerződésben foglalt formában és tartalommal

 • Nyilvánosság biztosítása


Projekt asszisztens adorj n gy ngyi

Projekt asszisztens: Adorján Gyöngyi

 • - A projektmenedzser munkájának segítése

 • Kapcsolattartás a feladat-ellátási helyek szakmai vezetőivel

 • Szakmai vezetők munkájának segítése

 • BONI TÁMOP-os szakmai műhelymunkák szervezése

 • Kötelező dokumentumok elkészítésének segítése, őrzése

 • - PEJ szakmai tartalmának összeállítása


P nz gyi munkat rs palk roland

Pénzügyi munkatárs: Palkó Roland

 • Pénzügyi terv követése

 • Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése, könyvelése

 • Információk, jelentések a pénzügyi helyzetről

 • Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése

 • Támogatás: 80.424.040 forint

  • Projektmenedzsment: 6. 307.680,-

  • Széchenyi:20. 668.600,-

  • Vörösmarty:18.963.600,-

  • Arany:19.028.600,-

  • Malom Óvoda: 6.785.940,-

  • Szélkakasos óvoda: 6.591.620,-


Szakmai vezet k

Szakmai vezetők:

Horváth Klára – Szélkakasos Óvoda

Lovászné Máté Klára – Malom Óvoda

Kocsis Gáborné Lamberti Judit – Széchenyi iskola

Horváthné Bék Mária – Vörösmarty iskola

Csákovicsné Dékány Mária – Arany János iskola


A szakmai vezet k feladata

A szakmai vezetők feladata

 • Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése

 • Egyeztetések az intézmény vezetőjével

 • Az implementációban részt vevők munkájának támogatása

 • Kötelező dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése

 • 5 éves fenntartás segítése


Int zm nyvezet f igazgat tagint zm ny vezet k feladata

Intézményvezető - főigazgató, tagintézmény-vezetők feladata:

 • bíztatás, motiválás

 • megbízások adása

 • feltételek megteremtésének segítése

 • TÁMOP elvárásainak és az iskolai működés összehangolásának biztosítása

 • megvalósítás követése

 • aláírások, teljesítményigazolások

 • alapdokumentumok átdolgozásáért felelős

 • 5 éves fenntartás biztosítása


Megval s t k implement ci ban innov ci ban r sztvev k feladata

Megvalósítók – implementációban, innovációban résztvevők feladata

 • Kompetenciás programcsomag

 • Napi munka

 • Ajánlások készítése a NPP módosításához


K ls szakmai seg ts g 1

Külső szakmai segítség 1.

 • INTÉZMÉNYI FOLYAMAT-SZAKTANÁCSADÓ

 • segíti a vezetők /int.vez., szakmai vezető/ , projektmenedzsment munkáját

 • együttműködik más tanácsadókkal

 • segítséget nyújt a szükséges dokumentációk összeállításához

 • segíti az értékelést

 • javaslatot tesz a fenntarthatóságra

 • tanácsokat ad – jó gyakorlat,

 • innováció stb.


K ls szakmai seg ts g 2

Külső szakmai segítség 2.

 • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó

 • Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó

 • IKT mentor-szaktanácsadó


K sz n m a figyelmet

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


 • Login