Kysynt ja tarjonta hyv n talouspolitiikan l ht kohtina
Download
1 / 22

Kysyntä ja tarjonta hyvän talouspolitiikan lähtökohtina - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kysyntä ja tarjonta hyvän talouspolitiikan lähtökohtina. Juhana Vartiainen Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari. 20.11.2013 GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT). Kysynnän ja tarjonnan vastakkainasettelu turhaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kysyntä ja tarjonta hyvän talouspolitiikan lähtökohtina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kysyntä ja tarjonta hyvän talouspolitiikan lähtökohtina

Juhana Vartiainen

Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari

20.11.2013

GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT)


Kysynnän ja tarjonnan vastakkainasettelu turhaa

Totta kai tarvitaan sekä tarjontapolitiikkaa että kokonaiskysynnän säätelyä

Tarjontatoimin vaikutetaan talouden ja työllisyyden potentiaaliseen kasvu-uraan

Kysynnän säätelyllä pidetään talous lähellä potentiaaliaan

= Neoklassisen synteesin mukainen näkemys


Teorioiden viehättävä maailma

 • Ääripäät:

  • Talous aina tasapainossa (Lucas, Prescott, new classical stuff, real business cycles)

  • Tasapaino määrittelemätön/multiple , kokonaiskysynnällä voidaan löytää uusi parempi tasapaino (jälkikeynesiläiset)

 • Kummassakin utopistisia piirteitä

 • Utopioiden tarjoaminen päättäjälle on vaarallista


Jälki- ja uuskeynesiläisyyden ideoita

Oletetaan tavalla tai toisella puuttuvat markkinat tai koordinaation epäonnistuminen

Näin taloudessa voi olla useita tasapainoja

Esimerkiksi työnetsinnän ja rekrytoinnin markkinat (Farmer)

Yleinen tasapaino ja tulevaisuuden avoimuus äärettömyydessä (Geanakoplos-Polemarchakis RES 1986)

Loistavia ideoita, mutta vaikea todistaa ja operationalisoida


Teoriamalli ja politiikkamalli

Pekkarinen – Vartiainen (1983)!

Talousteoriassa keskustellaan makromalleista

Päättäjä tarvitsee politiikkamallin

Politiikkamalli ei voi sisältää kaikkia teoriamallin hienouksia, vrt. koululääketiede

Uusklassinen synteesi on siedettävä approksimaatio

Sen vaihtoehtona päättäjän ja äänestäjän ajatusmaailmassa ei ole sofistikoitunut teoriamalli vaan kadunmiehen fallacyt


Uusklassinen synteesi on järkeväntylsä keskitie

 • Tiedämme, että kokonaiskysynnän säätely on tarpeen

  • Kysyntä määrää aktiviteetin in the short run, kunhan Y<Y*

 • Tiedämme, että tarjontarajoitteet ovat olemassa

  • Kokonaiskysynnän kasvattaminen törmää jossain vaiheessa tarjontaan → hinnat ja palkat nousevat kiihtyvästi

  • Hintavakauden vaatimus luo työttömyyden alarajan (NAIRU)

 • Pitkällä aikavälillä uusklassinen teoria pätee joten kuten (Keynes?)

 • Uusklassinen synteesi on päättäjälle hyvä nyrkkisääntö

 • Sen pohjalta voi luoda edes välttäviä simulointimalleja


Työttömyysaste ja työllisyys sekä Suomen Pankin kesäkuun 2013 ennuste


Yksikkötyökustannukset, koko talous


Arbetsmarknadsgap, timlön och KPIF

Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden


Tarjontapolitiikka ja kysyntätoimet tukevat toisiaan

Mitä enemmän tarjontareformeja, sitä ekspansiivisempaa on optimaalinen finanssi- ja rahapolitiikka

Kokonaiskysynnän kasvattaminen ilman huolta tarjontarajoitteeseen törmäämisestä on vastuutonta

Tarjonnan kasvattaminen ilman huolta soveliaasta kokonaiskysynnästä luo turhaa kärsimystä

Tarjonnan ja kysynnän vastakkain asettaminen älytöntä


”Luoko tarjonta oman kysyntänsä?”

Varmaankin kyllä, in the long run – hinnat ja palkat sopeutuvat

Kun työvoimaa tulee lisää, palkkojen nousu hidastuu tilapäisesti (Työvoima↑...d(W/P)↓ ... L↑ ... K↑ ... d(W/P)↑...) (Bennmarker, Calmfors, Larsson 2013)

Mutta miksi pitäisi odottaa – koko kysymys on turha!

Kasvavaan tarjontaan järkevää liittää kokonaiskysynnän ekspansio


Potentiaalinen tuotanto ja työllisyys

Y* = Työikäinen väestö* × Osallistumisaste*×(1─NAIRU)

× Keskityöaika* × Tuottavuus*

Kaikki nämä määriteltynä sillä tasolla, joka vastaa talouden tasapainoa (jolloin inflaatio on vakaa).

Näihin voidaan vaikuttaa reformeillla

Kysyntäkin toki vaikuttaa niihin, mutta se ei riitä!


Suomen tilanne

Suomi on taantumassa

Omat tarjontarajoitteet kuitenkin lähellä

Työikäinen väestö vähenee

Teollisuudessa meneillään aikaaviepä rakennemuutos

Siksi rakennetoimet ovat välttämättömiä

Ei vähiten kestävyysvajeen kannalta.


Kokonaistuotanto


Tuotantokuilu Output gap

Lähde: OECD Economic Outlook May 2013

14.8.2013 / MLi


Työvoima, Suomi ja Ruotsi, indeksikuvio. 2006:I=100. Tilastokeskus, Konjunkturinstitutet


Työttömyysaste, Suomi ja RuotsiTilastokeskus, SCB


Suomi ja Ruotsi, työllisten määrä, indeksikuvio, 2006:I=100. Tilastokeskus, SCB


Hyvä keynesiläinen ohjelma Suomelle

 • Siirretään potentiaalista uraa ylöspäin

  • Reippaat tarjontareformit

  • Pitkäaikainen tulosopimus tai ”työllisyyssopimus”, vrt. Soininvaara-Vartiainen #23.

 • Nämä luovat potentiaalia ...

 • ... joka voidaan hyödyntää finanssipoliittisella ekspansiolla


Jälkikeynesiläisten kritiikkiä

 • Halutaan aina lisää kysyntää

 • Ei mietitä tarjontarajoitetta

 • Ei oteta hintavakautta vakavasti

  • Uskotaan palkkasäännöstelyyn (Lerner), mutta onko se realistista vapaan sopimusoikeuden taloudessa?

  • Toisaalta flirttaillaan ”palkankorotuksilla kasvua” –hölynpölyn kanssa

 • Kannattaa katsoa Kreikkaa, Espanjaa


Jälkikeynesiläisten ansioita

Paremman talousjärjestyksen miettiminen on tutkijan velvollisuus

Terve epäluulo aina clearautuvia markkinoita kohtaan

(Jälki)keynesiläinen analyysi näki vaihtotase-epätasapainot ja finanssikriisin muita aiemmin (Wynne Godley)

Suomalainen synteesi: millaisella tulopolitiikalla NAIRU:a alas?


 • Login