Altin kafes
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

ALTIN KAFES PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALTIN KAFES. Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. RESTRİKTİF HASTALIKLAR. Akciğerin ekspansiyonu azalmıştır Temel belirti nefes darlığı Spirometrik solunum fonksiyon testleriTemel değişiklik FVC’ de azalma FEV 1 : Artmış veya Normal

Download Presentation

ALTIN KAFES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ALTIN KAFES

Doç.Dr. Serhat FINDIK

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Akciğerin ekspansiyonu azalmıştır

 • Temel belirti nefes darlığı

 • Spirometrik solunum fonksiyon testleriTemel değişiklik FVC’ de azalma

  FEV1 : Artmışveya Normal

  FEV1/FVC: Artmış veya Normal


N

O

R

AKIM-HACİM EĞRİSİ (“FLOW-VOLUME CURVE”)


TESTRESTRİKTİFOBSTRÜKTİF

 • VC⇩⇩veya N

 • RV ⇩veyaN⇡

 • TLC⇩ N veya⇡

 • RV/TLC N veya⇡⇡⇡

 • FEV1/FVC N veya⇡⇩


RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Akciğer hastalıkları

 • Plevra hastalıkları

 • Diyafragma hastalıkları

 • Göğüs duvarı hastalıkları

 • Nöromusküler hastalıklar


RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Nöromusküler hastalıklar ile ilgili restriktif hastalıklarda akciğer grafisi normal olabilir

 • Restriktif hastalıkların ilk evrelerinde arteryel kan gazları değerleri genellikle normaldir.


RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Atelektazi

 • Alveoler hastalıklar

 • İntertisyel hastalıklar


ALVEOLER HASTALIKLAR


 • Pnömoni, akciğer apsesi

 • Pulmoner ödem

 • Alveoler hemorajiler

 • Radyasyon pnömonitisi

 • Alveoler tutulumhücresel : Bronkoalveoler hücreli kanser


PNÖMONİ


İNTERTİSYEL HASTALIKLAR


 • İnfeksiyonlarintertisyel pnömonilertüberküloz

 • Kollajen doku hastalıkları

 • Pnömokonyozlar

 • Hipersensitivite pnömonileri

 • Sarkoidoz


 • İdiopatik pulmoner fibrozis

 • İntertisyel ödem

 • MalignansilerPrimerMetastatik

 • Radyasyon fibrozisi

 • İlaçlar

 • Lobektomi - Pnömonektomi


MİLİER TÜBERKÜLOZ


METASTATİK KANSER


PNÖMOKONYOZLAR

ETKENİN ÖZELLİKLERİ

 • İnorganik

 • Çap: 1-5 mikron

 • Lifsel mineral : Boy/çap > 3/1

 • Suda çözünürlük düşük


ASBEST CİSİMCİĞİ

ASBEST TİPLERİ


PNÖMOKONYOZLAR

 • Silikozis

 • Asbestozis

 • Kömür madeni işçileri pnömokonyozu

 • Zeolitozis


SİLİKOZİS

PROGRESİF MASİF FİBROZİS


PLEVRAL HASTALIKLAR


 • Plevral efüzyon

 • Difüz plevral kalınlaşma

 • Plevral tümörlerprimermetastatik

 • Pnömotoraks


DİFÜZ PLEVRAL KALINLAŞMA


MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA


MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA


GÖĞÜS DUVARI HASTALIKLARI


 • Kifoskolyoz

 • Pektus ekskavatum

 • Multipl kosta kırıkları

 • Sternal kırık, sternotomi

 • Yelken göğüs

 • Ankilozan spondilit


DİYAFRAGMA HASTALIKLARI


 • Diyafragma paralizisi

 • Diyafragma hernisi

 • Frenik sinir felci

 • Diyafragma tümörleri


SOL DİYAFRAGMA PARALİZİSİ


NÖROMUSKULER HASTALIKLAR


 • Guillain-Barre sendromu

 • Poliomyelit

 • Multipl skleroz

 • Myasthenia gravis

 • İlaçlar

 • Botulism

 • Kortikosteroidler


 • Login