ALTIN KAFES - PowerPoint PPT Presentation

Altin kafes
Download
1 / 40

 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALTIN KAFES. Doç.Dr. Serhat FINDIK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. RESTRİKTİF HASTALIKLAR. Akciğerin ekspansiyonu azalmıştır Temel belirti nefes darlığı Spirometrik solunum fonksiyon testleriTemel değişiklik FVC’ de azalma FEV 1 : Artmış veya Normal

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ALTIN KAFES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Altin kafes

ALTIN KAFES

Doç.Dr. Serhat FINDIK

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Restr kt f hastaliklar

RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Akciğerin ekspansiyonu azalmıştır

 • Temel belirti nefes darlığı

 • Spirometrik solunum fonksiyon testleriTemel değişiklik FVC’ de azalma

  FEV1 : Artmışveya Normal

  FEV1/FVC: Artmış veya Normal


Altin kafes

N

O

R

AKIM-HACİM EĞRİSİ (“FLOW-VOLUME CURVE”)


Altin kafes

TESTRESTRİKTİFOBSTRÜKTİF

 • VC⇩⇩veya N

 • RV ⇩veyaN⇡

 • TLC⇩ N veya⇡

 • RV/TLC N veya⇡⇡⇡

 • FEV1/FVC N veya⇡⇩


Altin kafes

RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Akciğer hastalıkları

 • Plevra hastalıkları

 • Diyafragma hastalıkları

 • Göğüs duvarı hastalıkları

 • Nöromusküler hastalıklar


Altin kafes

RESTRİKTİF HASTALIKLAR

 • Nöromusküler hastalıklar ile ilgili restriktif hastalıklarda akciğer grafisi normal olabilir

 • Restriktif hastalıkların ilk evrelerinde arteryel kan gazları değerleri genellikle normaldir.


Restr kt f akc er hastaliklari

RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Atelektazi

 • Alveoler hastalıklar

 • İntertisyel hastalıklar


Alveoler hastaliklar

ALVEOLER HASTALIKLAR


Altin kafes

 • Pnömoni, akciğer apsesi

 • Pulmoner ödem

 • Alveoler hemorajiler

 • Radyasyon pnömonitisi

 • Alveoler tutulumhücresel : Bronkoalveoler hücreli kanser


Altin kafes

PNÖMONİ


Ntert syel hastaliklar

İNTERTİSYEL HASTALIKLAR


Altin kafes

 • İnfeksiyonlarintertisyel pnömonilertüberküloz

 • Kollajen doku hastalıkları

 • Pnömokonyozlar

 • Hipersensitivite pnömonileri

 • Sarkoidoz


Altin kafes

 • İdiopatik pulmoner fibrozis

 • İntertisyel ödem

 • MalignansilerPrimerMetastatik

 • Radyasyon fibrozisi

 • İlaçlar

 • Lobektomi - Pnömonektomi


Altin kafes

MİLİER TÜBERKÜLOZ


Altin kafes

METASTATİK KANSER


Pn mokonyozlar

PNÖMOKONYOZLAR

ETKENİN ÖZELLİKLERİ

 • İnorganik

 • Çap: 1-5 mikron

 • Lifsel mineral : Boy/çap > 3/1

 • Suda çözünürlük düşük


Altin kafes

ASBEST CİSİMCİĞİ

ASBEST TİPLERİ


Pn mokonyozlar1

PNÖMOKONYOZLAR

 • Silikozis

 • Asbestozis

 • Kömür madeni işçileri pnömokonyozu

 • Zeolitozis


Altin kafes

SİLİKOZİS

PROGRESİF MASİF FİBROZİS


Plevral hastaliklar

PLEVRAL HASTALIKLAR


Altin kafes

 • Plevral efüzyon

 • Difüz plevral kalınlaşma

 • Plevral tümörlerprimermetastatik

 • Pnömotoraks


Altin kafes

DİFÜZ PLEVRAL KALINLAŞMA


Altin kafes

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA


Altin kafes

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA


G s duvari hastaliklari

GÖĞÜS DUVARI HASTALIKLARI


Altin kafes

 • Kifoskolyoz

 • Pektus ekskavatum

 • Multipl kosta kırıkları

 • Sternal kırık, sternotomi

 • Yelken göğüs

 • Ankilozan spondilit


D yafragma hastaliklari

DİYAFRAGMA HASTALIKLARI


Altin kafes

 • Diyafragma paralizisi

 • Diyafragma hernisi

 • Frenik sinir felci

 • Diyafragma tümörleri


Altin kafes

SOL DİYAFRAGMA PARALİZİSİ


N romuskuler hastaliklar

NÖROMUSKULER HASTALIKLAR


Altin kafes

 • Guillain-Barre sendromu

 • Poliomyelit

 • Multipl skleroz

 • Myasthenia gravis

 • İlaçlar

 • Botulism

 • Kortikosteroidler


 • Login