slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cele projektu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Cele projektu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Cele projektu:. kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cele projektu:' - amora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cele projektu
Cele projektu:
 • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji,
 • doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów,
 • rozwijanie własnych zainteresowań,
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, analizy danych, formułowania wniosków,
slide3

planowanie harmonogramu działań i przekonanie członków grupy do proponowanych rozwiązań,

 • przewidywanie trudności w czasie realizacji i radzenia sobie z nimi.
podzia zada grupy
Podział zadań grupy:
 • Aleksandra Noweiska - lider grupy,
 • Paulina Janicka - kronikarz
 • Agnieszka Serwus - kronikarz
 • Kamil Fabijańczuk-sprawozdawca
 • Wojciech Nowicki - sprawozdawca
 • Kinga Wawrzyniak- „szperacz”
 • Agata Gronowska - „szperacz”
 • Aleksandra Skotarek
 • Paulina Serwatka członkowie grupy
 • Aleksandra Molisak
g sto
Gęstość
 • Zapewne każdy słyszał pytanie: Co jest cięższe: kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Udzielając odpowiedzi bez zastanowienia odpowiemy żelaza.
 • Czy to prawda?
 • Bardzo często używamy potocznych określeń, cięższy, lżejszy podświadomie odnosimy je do ciał o tych samych rozmiarach np. porównując masę dwóch butelek: pierwsza wypełniona powietrzem a druga wodą. Bez trudu odpowiemy że cięższa jest butelka z wodą, chociaż maja taką samą objętość, to co je różni?
 • GĘSTOŚĆ.
jak wyznaczy g sto
Jak wyznaczyć gęstość ?
 • Gęstość jest cechą charakterystyczną każdej substancji.
 • Sposób wyznaczenia gęstości danej substancji polega na zrobieniu z tej substancji kostki sześciennej o krawędzi 1m lub 1 cm i zważeniu jej.
 • Gęstość = masa kostki materiału o krawędzi 1m (1 cm).
 • Możemy ją także wyznaczyć z poniższego wzoru:
 • gęstość =

masa ciała

objętość ciała

u ywaj c symboli mo emy zapisa
Używając symboli możemy zapisać:

d- (gęstość to po angielsku density)

ρ – gęstość

m – masa ciała

V- objętość ciała

Z definicji gęstości wynika, że jest to wielkość fizyczna, która wskazuje, jaka masa przypada na jednostkową objętość ciała

slide10

Jednostka gęstości w układzie SI (franc.Système

 • International d\'Unités) jest ( kilogram na metr
 • sześcienny.
 • Często używa się także jednostki mniejsze: , .
 • ,
dlaczego warto zna g sto cia a
Dlaczego warto znać gęstość ciała ?
 • Gdy znamy gęstość ciała, możemy oszacować masę ciała ( np. piasku w piaskownicy, benzyny w cysternie, śniegu na dachu) wystarczy tylko określić objetość.
 • Dokonując przekształceń wzoru otrzymujemy:
 • Gdy znamy gęstość i masę ciała, możemy określić jego objętość:
slide12

Gęstość ciała może się zmieniać. Ogrzewanie zwiększa objętość ciała, chociaż jego masa pozostaje taka sama.

slide13

Zatem wzrost temperatury powoduje, że taka sama masa zajmuje większą objętość, czyli podczas ogrzewania zmniejsza się gęstość ciała.

slide14

Ciała stałe i ciecze są praktycznie nieściśliwe, ale gdy wywieramy ciśnienie na tłok strzykawki w której znajduje się gaz, objętość gazu maleje. Masa gazu w strzykawce jest taka sama, co oznacza, że zmiana ciśnienia gazu powoduje zmianę jego gęstości.

 • Gęstość ciała – szczególnie w stanie gazowym – zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia wywieranego na ciało.
czym zajmowali my si w ramach projektu
Czym zajmowaliśmy się w ramach projektu ?
 • wyznaczaliśmy gęstość różnych substancji
przyk adowe zadania
Przykładowe zadania
 • Zad 1. Zamień jednostki.
 • a) 12 mm3 = 0,000012 dm3,
 • b) 8 dm3 = 8000 cm3
 • c ) 0,35 m3 = 350 dm3 ,
 • d)
 • e )
 • f )
slide20

Zad. 2 Z jakiego materiału wykonana jest bryła o masie 139,5 kg i objętości 50 dm3.

 • Dane: Szukane: Wzór:
 • m = 139,5kg ρ = ?
 • V = 50 dm3 = 0,05m3
 • Odpowiedź: Bryła jest wykonana z aluminium.
slide21

Zad.3 Jaka masę ma bryła lodu o objętości 2 dm3 ?

 • Dane: Szukane: Wzór:
 • V = 2 dm3 =0,002 m3 m = ?
 • Odpowiedź: Masa bryły lodu wynosi 1,76 kg
slide22

Zad. 4 Kulki przedstawione na rysunku maja takie same masy. Która z nich ma :

 • a) mniejszą gęstość
 • b) największa gęstość
 • a) b) c) d)
 • Odpowiedzi:
 • a) Najmniejszą gęstość ma kulka na rysunku d
 • b) Największa gęstość ma kulka na rysunku a
wnioski i w asne spostrze enia
Wnioski i własne spostrzeżenia
 • potrafimy wyznaczać gęstość ciał różnymi metodami,
 • umiemy szacować niepewności pomiarowe,
 • współpracować w grupie,
 • wyszukiwać informacje, selekcjonować
 • i wykorzystywać w życiu codziennym,
 • umiemy planować swoją pracę i konsekwentnie
 • realizować postawione cele,
 • potrafimy analizować dane i wyciągać wnioski.
ad