rozvojov z m ry na eleznici
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozvojové záměry na železnici

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rozvojové záměry na železnici - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Rozvojové záměry na železnici. Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy. ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. zvýšení rychlosti přepravy a nabídky spojů železnice jako páteř systému veřejné dopravy železnice jako ekologický druh dopravy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozvojové záměry na železnici' - amma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozvojov z m ry na eleznici

Rozvojové záměry na železnici

Ing. Jindřich Kušnír

Ministerstvo dopravy

d vody modernizace elezni n infrastruktury

ZVÝŠENÍ

KONKURENCESCHOPNOSTI

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

 • zvýšení rychlosti přepravy a nabídky spojů
 • železnice jako páteř systému veřejné dopravy
 • železnice jako ekologický druh dopravy
 • odlehčení zátěže ostatních druhů dopravy
Důvody modernizace železniční infrastruktury

POTENCIÁL ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

 • rychlá dálková doprava Þ taktová doprava, max. rychlost 160-200 km/h
 • příměstská doprava Þtaktová doprava, interval ve špičce 30, ev. 15 min
 • rychlá meziregionální dopravaÞtaktová doprava, max. rychlost 120-160 km/h
 • nákladní dopravaÞ segregace od osobní dopravy, vyšší nosnost tratí

NÁROKY NA INFRASTRUKTURU: TRAŤOVÁ RYCHLOST + KAPACITA

POTŘEBA ZÁSADNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

taktov doprava
CÍLE

zkvalitnění a zatraktivnění nabídky veřejné dopravy

přiblížení časové dostupnosti veřejné dopravy dopravě individuální

zjednodušení a zpravidelnění fungování veřejné dopravy z hlediska cestujících

zlepšení a stabilizace přípojových vazeb

optimální využití infrastruktury, vozidel, personálu

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ

pravidelný interval mezi spoji (zpravidla 2 h nebo 1 h; příměstská doprava ve špičkách ½ h nebo ¼ h)

definování přestupních uzlů mezi jednotlivými linkami

potřeba dosažení systémových jízdních dob mezi přestupními uzly

jednotná osa symetrie u všech linek Þ přípojové vazby v obou směrech

Taktová doprava
 • SPECIFICKÉ NÁROKY NA INFRASTRUKTURU
 • vyšší počet vlaků Þ nároky na kapacitu tratí (křižování, předjíždění)
 • zajištění přestupů v uzlech Þ nároky na kapacitu uzlů (počty nástupištních hran, mimoúrovňová křížení tratí v uzlech)
 • dosažení systémových jízdních dob mezi uzly Þ nároky na traťovou rychlost
iii koridor

III. koridor: úsek Praha – Cheb

PRAHA

CHEB

BEROUN

EJPOVICE

PLZEŇ

 • v úseku Praha – Plzeň budou realizovány 2 rozsáhlé přeložky Praha – Beroun a Ejpovice – Plzeň v trase budoucí vysokorychlostní tratě
 • v úseku Plzeň – Cheb optimalizace tratě ve stávající stopě, částečné zdvoukolejnění
 • v úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova optimalizace stávající tratě, vazba na propojení průmyslových zón Nošovice a Žilina

40 %

III. koridor
iv koridor

Praha Benešov Tábor Veselí nad České

u Prahy Lužnicí Budějovice

 • v úseku Praha – Benešov u Prahy optimalizace tratě ve stávající stopě
 • v úseku Benešov u Prahy – České Budějovice modernizace tratě s rozsáhlými přeložkami
 • v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště optimalizace tratě ve stávající stopě

23 %

IV. koridor
modernizace trat brno p erov

součást prioritního evropského projektu č. 23B

 • spojnice krajských měst Brno – Ostrava, Brno – Olomouc, Brno – Zlín
 • jedna z nejzatíženějších tratí v dálkové i příměstské osobní dopravě
 • budoucí součást vysokorychlostního spojení Praha – Brno – Ostrava
 • v současnosti jednokolejná trať s maximální rychlostí 90-100 km/h – omezující z hlediska kapacity i rychlosti
 • Þ potřeba zdvoukolejnění a modernizace tratě – zvýšení kapacity a prověření zvýšení traťové rychlosti na 200-230 km/h
Modernizace tratě Brno – Přerov
spojen praha bavorsko sou asnost

dálkové spojení

bez dálkového spojení

Spojení Praha – Bavorsko: současnost
 • dálkové spojení z ČR směrem na západ pouze přes Dresden
 • ve směru do Bavorska železniční spojení není konkurenceschopné
 • velké území s vysokou koncentrací obyvatel a hospodářských aktivit v SRN i v dalších zemích není dosažitelné železniční dopravou
 • ve směru do Bavorska probíhá modernizace III. koridoru, to však není z hlediska výhledových potřeb dostačující

Þpotřeba řešit koncepci rychlého železničního spojení Praha – Bavorsko

spojen praha bavorsko budoucnost

42 %

35 %

 • návaznost na modernizaci III. koridoru v úseku Praha – Plzeň
 • prověřován záměr modernizace tratě Plzeň – Domažlice – Regensburg na rychlost 160-200 km/h
 • v Regensburgu napojení na dálkovou síť směr München a Nürnberg
 • možnost uspokojení širších vazeb z ČR do západní a jihozápadní Evropy a z Bavorska přes ČR do Polska
Spojení Praha – Bavorsko: budoucnost
spojen praha linz koper 2 etapa

návaznost na modernizaci IV. koridoru

 • výhledově v úsecích Praha – Benešov u Prahy a České Budějovice – Horní Dvořiště nedostatek kapacity
 • navíc se jedná o úseky s propadem rychlosti
 • Þ prověřována výstavba nových tratí v těchto úsecích
 • nová trať Praha – Bystřice u Benešova: vysokorychlostní parametry, bude prověřeno také pokračování jako VRT do Brna
 • nová trať České Budějovice – Horní Dvořiště: maximální rychlost 200 km/h, náhrada současné jednokolejné tratě
Spojení Praha – Linz (– Koper): 2. etapa
dal projekty
OSTATNÍ DÁLKOVÉ TRATĚ

postupná modernizace ostatních tratí sítě TEN-T

cíl Dopravní politiky – napojení všech krajů na páteřní železniční síť

propojení krajských měst a dalších významných aglomerací rychlou taktovou dopravou

REGIONÁLNÍ PROJEKTY

rozvoj příměstské dopravy v aglomeracích:

zkapacitnění tratí

elektrizace Þ tvorba ucelených vozebních ramen v elektrické trakci

budování nových zastávek

rozvoj přeshraničního spojení

Další projekty
vysokorychlostn trat vrt d vody v stavby
Vysokorychlostní tratě (VRT) – důvody výstavby
 • zvýšení konkurenceschopnosti železnice a nabídka atraktivní, bezpečné a ekologické alternativy k individuální automobilové a letecké dopravě
 • uvolnění kapacit stávající železniční sítě pro rozvíjející se příměstskou a nákladní dopravu
 • zabránění tomu, aby se ČR stala „periferií“ uprostřed Evropy (reakce na budování kvalitní infrastruktury v sousedních zemích) Þ zapojení ČR do evropského systému VRT
 • rychlejší propojení jednotlivých regionů v ČR
vrt aktu ln stav
VRT – aktuální stav
 • základní směry budoucí výstavby VRT jsou již stanoveny a i nadále zůstávají v platnosti:
  • Dresden – Praha – Brno – Břeclav
  • Praha – Plzeň – Bavorsko
  • Brno – Ostrava
 • úkol z Politiky územního rozvoje do konce roku 2008 prověřit účelnost a reálnost územní ochrany VRT
 • v současnosti probíhá aktualizace koncepce s cílem porovnat stávající koncepci s alternativními návrhy
 • výsledkem bude upřesnění parametrů jednotlivých tras a požadavků na územní ochranu koridorů VRT
vrt druhy provozovan ch vlak
VRT – druhy provozovaných vlaků

InterCityExpres (ICE)

 • maximální rychlost 350 km/h
 • vedeny téměř výhradně po VRT
 • tvoří páteřní systém
 • obsluhují pouze významná sídla

InterCity (IC)

 • maximální rychlost 200-230 km/h
 • z VRT přecházejí na ostatní tratě
 • doplňují síť ICE
 • rychlé dálkové spojení krajů

Rychlé příměstské vlaky

 • maximální rychlost 140-160 km/h
 • využití příměstských úseků VRT
 • rychlá regionální doprava v rámci aglomerace

Nákladní vlaky

 • maximální rychlost 120 km/h
 • využití VRT zejména v sedlech a v noci
 • zpravidla pouze vybrané druhy nákladních vlaků
vrt linkov veden

IC / ECICE

DRESDEN

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

PRAHA

PARDUBICE

OSTRAVA

CHEB

OLOMOUC

PLZEŇ

JIHLAVA

ŽILINA

BRNO

ZLÍN

ČESKÉ BUDĚJOVICE

BŘECLAV

VRT – linkové vedení
p klady j zdn ch dob
Příklady jízdních dob

* uvedené jízdní doby jsou orientační, konkrétní hodnoty budou známy po upřesnění parametrů jednotlivých tras