โครงการต้นกล้าสีขาว - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 39

 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการต้นกล้าสีขาว. การจัดการที่ยั่งยืน. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ที่มา : ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. ความพอประมาณ พอเหมาะกับสภาพ ของตน พอควรกับสิ่งแวด ล้อมทางกายภาพ / สังคม

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการต้นกล้าสีขาว

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5791730


5791730

: .


5791730

 • /

 • (/ /)

 • ( / )

 • ( /

  /)

 • /

 • /

/

: .


5791730

: .


5791730

: .


5791730

CSR

(Business Ethics)

/

Corporate Citizenship

Corporate Governance

Corporate Sustainability


5791730


Corporate social responsibility csr

(Corporate Social Responsibility CSR)

(www.sedb.org)


5791730


5791730

CSR

 • Fiduciary Duty


5791730

 • CSR

 • ECO-Efficiency


5791730

1

2

CSR

3

ECO-Efficiency ,

4

5


5791730

CSR 2


5791730


 • 5791730

  CSR

  1.

  WBCSO

  2.

  3.


  5791730

  1993

  1996

  1999

  2002

  Non-Financial Reporting by the Global Fortune Top 250

  35%

  45%

  Non-Financial Reporting by the Top 100 Companies in 19 Countries

  13%

  17%

  24%

  28%

  Independent Verification of Reports

  15%

  18%

  27%

  4.

  5.


  5791730

  CSR

  1.

  • 2.

   3.


  5791730

  CSR SMEs

  ITs the right thing to do

  SMEs CSR

  1. CSR

  2.SMEs

  3.

  4. CSR

  SMEs

  1.

  2. CSR

  3. CSR

  4. CSR


  Code of conduct

  (Code of Conduct)

  • 5.

  • 6.

  • 10.

  • 11.

  • 12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.


  5791730

  1.

  1.1

  1.2

  1.3


  5791730

  2.

  2.1 .

  2.2


  5791730

  3.

  3.1

  3.2


  5791730

  4.

  4.1

  4.2


  5791730

  5.

  5.1

  5.2

  5.3

  5.4


  5791730

  6.

  6.1

  6.2

  6.3

  6.4

  6.5


  5791730

  7.

  7.1

  7.2

  7.3

  7.4


  5791730

  8.

  8.1

  8.2

  8.3

  8.4

  8.5


  5791730

  9.

  9.1

  9.2

  9.3

  9.4

  9.5

  9.6

  9.7

  9.8


  5791730

  10.

  10.1

  10.2

  10.3


  5791730

  11.

  11.1

  ()

  11.2


  5791730

  12.

  12.1/

  12.2

  12.3

  12.4


  5791730

  13.

  13.1 /

  /

  13.2

  3,000.-

  13.3


  5791730

  14.

  14.1

  ()

  14.2


  5791730

  15.

  15.1

  15.2

  15.3

  15.3

  15.5


  Corporate governance cg

  (Corporate Governance CG)

  (Stakeholder)

  1

  2

  3

  4

  5


  5791730

  • (transparency)

  • (honesty)

  • (responsibility)

  • (accountability)

  • (rule of law)

  • (morality)


  5791730

  good corporate governance


  5791730


  5791730

  3

  • /


 • Login