Professzion lis inform ci keres s a hivatkoz sok haszn lata a tartalmi keres sben
Download
1 / 32

Professzionális információkeresés. A hivatkozások használata a tartalmi keresésben. - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Professzionális információkeresés. A hivatkozások használata a tartalmi keresésben. Készítette: Bognár Noémi Erika, Informatikus könyvtáros MA, 1. évfolyam. Felhasznált irodalom. Ungváry Rudolf - Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Bp.: TYPOTEX, 2002.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Professzionális információkeresés. A hivatkozások használata a tartalmi keresésben.' - amity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Professzion lis inform ci keres s a hivatkoz sok haszn lata a tartalmi keres sben

Professzionális információkeresés. A hivatkozások használata a tartalmi keresésben.

Készítette: Bognár Noémi Erika, Informatikus könyvtáros MA, 1. évfolyam


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom

 • Ungváry Rudolf - Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Bp.: TYPOTEX, 2002.

 • Ungváry Rudolf– Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés. Kommentált szöveggyűjtemény. 2. köt. Bp.: OSZK, 2001.

 • Varga Katalin: Szöveg és tartalom az információs társadalomban: Módszerek és lehetőségek az információ minőségi szelektálására. Pécs: PTE FEEK, 2005.


Bevezet
Bevezető

 • A könyvtári információkeresés végezhető kézzel (manuálisan) cédulakatalógusban, dokumentumokban vagy akár másokat megkérdezve. Végezhető mechanikai eszközökkel és készülékekkel (lyuk- és fénylyukkártyák, mikrofilmes berendezések) (= OFFLINE keresés)

 • és számítógépek (= ONLINE keresés)

  segítségével.


 • Online információkereső rendszerekben a felhasználó közvetlen – interaktív – kapcsolatot teremthet a számítógép segítségével a dokumentumleírások (olykor a digitális vagy digitalizált dokumentumok) állományával.

 • Ma az információkeresésnek szinte mindig van online szakasza.


A keres k p
A keresőkép közvetlen – interaktív – kapcsolatot teremthet a számítógép segítségével a dokumentumleírások (olykor a digitális vagy digitalizált dokumentumok) állományával.

 • A kérdés átvétele

 • A kérdés céljának megfogalmazása

 • Nyelvi korlát

 • Dokumentum típus meghatározása

 • Színvonal meghatározása

 • Kronológiai, időbehatárolás

 • Térben történő korlát

 • Az információ mélysége

 • A kapcsolódó határterületek figyelembe vétele


Az információkeresés teljes folyamata közvetlen – interaktív – kapcsolatot teremthet a számítógép segítségével a dokumentumleírások (olykor a digitális vagy digitalizált dokumentumok) állományával.


Sz kapcsolatok oper torok csonkol s
Szókapcsolatok, operátorok, csonkolás közvetlen – interaktív – kapcsolatot teremthet a számítógép segítségével a dokumentumleírások (olykor a digitális vagy digitalizált dokumentumok) állományával.

Csonkolás

 • végtelen csonkolás (?)

 • csonkolás megadott határok között (# : 0 vagy 1 karakter)

 • csonkolás pontosan a megadott számú karakterre (! : pontosan 1)


Boole oper torok
Boole-operátorok közvetlen – interaktív – kapcsolatot teremthet a számítógép segítségével a dokumentumleírások (olykor a digitális vagy digitalizált dokumentumok) állományával.

 • ÉS / ANDLogikai szorzás: mindaz, ami egyik is, a másik is, a dokumentumban mindkét kifejezés előfordul! Ebből még nem következik, hogy azonos sorrendben, vagy egymás közelségében találhatók meg az ismérvek között

 • VAGY / ORA találati halmazomban megjelenik mindaz, ami az egyik, vagy a másik fogalommal kapcsolatos. Megjelennek azok a dokumentumok is, melyekben mindkét kifejezés együtt fordul elő

 • NEM / NOTKizárja az egyik kérdést


A k zels gi t vols gi helyzetet jelz sz moper torok
A közelségi, távolsági, helyzetet jelző, számoperátorok

 • Azt a célt szolgálják, hogy meghatározhassuk, hogy mennyire szoros kapcsolat legyen két kifejezés között. EGYÜTT, KÖZEL NEAR

 • SzámoperátorokNumerikus adatok (pl. dátum, olvadáspont, stb.) esetén alkalmazhatóak


Keres taktik k
Kereső taktikák számoperátorok

 • Felügyelő taktikák (céljuk, hogy a keresést a megfelelő vágányon tartsák, és a hatékonyságra figyeljenek.)

  • folyamatos ellenőrzés

  • mérlegelés

  • javítás

  • kaptafa

  • Jegyzetelés

 • Fájlszerkezeti taktikák(hogyan találja meg a kereső az utat a széles értelemben vett információhordozók között, pontosabban az információ szerkezetében, a kívánt forrásig vagy a forrásban lévő információig.)

  • biblizés

  • problémaelemzés

  • áttekintés

  • kizárás

  • kiterjesztés

  • körülállványozás


Keres taktik k1
Kereső taktikák számoperátorok

 • A kérdés megfogalmazásával kapcsolatos taktikák(a keresőkép tervezésében, módosításában segítenek: nem korlátozódnak a számítógépes keresésekre.)

  • specifikusság

  • bőszavú kérdésmegfogalmazás

  • szűkszavú kérdésmegfogalmazás

  • hasonlóságok engedése ~ megengedő vagy-ok (OR)

  • hasonlóságok tiltása

 • Fogalom és szóhasználati taktikák(a kérés megfogalmazása közben a kifejezések kiválasztásának módosításában segítenek)

  • feljebb a hierarchiában

  • lejjebb a hierarchiában

  • asszociáció

  • szomszéd – keresés

  • nyomkövetés

  • variációk

  • szórendváltozás

  • helyesírási változatok

  • ellentét szerinti keresés


Keres taktik k2
Kereső taktikák számoperátorok

 • Képzelettaktikák

  • Gondolkodj! Gondolkodni kell!

  • Ne toposzokban gondolkodj!

  • Szárnyalj szabadon!

  • Meditálj!

  • Konzultálj!

  • Mentsd a tanulságokat!

  • Böngéssz!

  • Vedd észre a zsákutcát!

  • Alkudozz!

  • Tárolj!

  • Állj meg és térj vissza!


Keres si strat gi k
Keresési stratégiák számoperátorok

 • A stratégia a keresésen belül meghatározott szempont érvényesülését jelenti, annak eldöntését, hogy mi a keresés lebonyolításának legjobb útja.

 • A taktika e cél közvetlen megvalósítására alkalmazott konkrét módszereket képviseli.

 • A stratégia tehát az átfogó keresési terv, a koncepcionális (fogalmi) szint, a taktika pedig a konkrét megoldás, a „fogások” összessége.


Egyszer gyorskeres s briefsearch quick and dirty search
Egyszerű gyorskeresés (briefsearch, quick and dirty search)

 • Az egyszerű gyorskereséssel egyszeri, Boole-operátorokkal végzett rövidre szabott keresést valósítanak meg annak érdekében, hogy előzetes képet kapjanak az adatbázis rekordjainak a kérdéssel kapcsolatos jellemzőiről

 • Gyors és zajos keresés. A „zaj” kifejezés ebben az esetben annyit jelent, hogy a jó találatokon kívül az első merítésre egy csomó oda nem illő találatunk is lesz.

 • Alkalmazhatjuk a kereső kifejezéseket csonkolt formában is – ezzel csak növeljük a találataink számát.


T bbsz r s egyszer gyorskeres s multiple briefsearch
Többszörös egyszerű gyorskeresés (multiple briefsearch) search)

 • Akkor célszerű követni, ha az összes specifikus keresőfogalom metszetének eredménye várhatóan a nullához közelít.

 • Alapelve: néhány szempont egyidejű keresése a lehető legtöbb adatbázisban


H labdakeres s pearl growing
Hólabdakeresés (pearl growing) search)

 • Kevés találatnál

 • A leggyakoribb, hogy a felhasználó megadja az egyik, általa ismert és a tárgyba vágó dokumentum adatát, melyet kikeresünk.

 • Ebből megállapítható, milyen ismérvek (deszkriptorok, tárgyszavak, jelezetek) reprezentálják a tartalmát – tehát a keresett tárgy fogalmát ezekkel végezhető a keresés, hogy még több hasonló adathoz jussunk.


Interakt v vizsg l d s
Interaktív vizsgálódás search)

 • Keresés átfogó szempontok alapján (több 100 találat)

 • Találatok alapján  legfontosabb szerzők, módszerek, kapcsolódások megállapítása  ezek alapján új keresés


P tkez s t mb kb l

a search)1 ismérv

a2 ismérv

a3 ismérv

V

A

G

Y

b1 ismérv

b2 ismérv

b3 ismérv

V

A

G

Y

Keresőkérdés

A, B, C, között, unió metszet különbség

Építkezés tömbökből

A. szempont

B. szempont

C. szempont

c1 ismérv

c2 ismérv

c3 ismérv

V

A

G

Y


P tkez s t mb kb l1
Építkezés tömbökből search)

 • A lényege az, hogy az első lépésben megállapítjuk a kereső kifejezések valamilyen láncát.

 • Ezt követően minden egyes kereső kifejezés esetén végiggondoljuk, milyen más kifejezés jöhet még az adott kifejezéssel kapcsolatban szóba, és ezeket egy-egy építőkockába vonjuk össze oly módon, hogy az egy építőkockába tartozó kifejezéseket vagylagosan összekapcsoljuk.

 • Az egyes építőkockák egy-egy keresőfogalmat reprezentálnak.

 • A keresőfogalmat az építőkockába vagylagosan összevont összes kifejezés együttesen nevezi meg.


Egym sut ni lev logat s successive fractions
Egymásutáni leválogatás (successive fractions) search)

 • A teljesség növelésének heurisztikus módszere, hogy valamelyik kész építőkockát (keresőfogalmat reprezentáló kifejezések csoportját) töröljük és a maradékkal keresünk.

 • A módosítás lényege, hogy a sok találatot eredményező kérdéssel kezdünk, majd fokozatosan kizárunk ebből egyes elemeket, melyek jelentősége kisebb a többiéhez képest.

 • Akkor alkalmazzuk, ha túl sok, vagy éppenséggel túl kevés találat a keresés eredménye és a keresés tárgya nehezen fogalmazható meg.P ronk nti lev logat s pairwise facetets1
Páronkénti leválogatás (pairwise facetets) search)

 • Ha mindegyik keresőfogalom (építőkocka) nagyjából azonos mértékben specifikus, azaz egyformán fontos, akkor páronként képezhetjük metszetüket.

 • A találati eredményeket vagy külön-külön (a páronkénti keresés eredményeként), vagy az egész keresési folyamat uniójaként fogadhatjuk el.


Relevancia visszacsatol s
Relevancia-visszacsatolás search)

 • A hólabdakereséshez hasonló, azzal a különbséggel, hogy csak a legpontosabbnak tűnő találatoknál végezzük el a további tájékozódást, keresést. A hólabdakeresés első lépéseként is értelmezhető.


Keres st b v t elj r sok
Keresést bővítő eljárások search)

 • ÉS – kevesebb kifejezéssel

 • VAGY – több kifejezéssel

 • NEM – nem használni

 • Szűkítés feloldása

 • Csonkolás alkalmazása

 • Kevésbé korlátozó közelségi operátorok használata

 • Átfogóbb kifejezés használata


Keres st sz k t elj r sok
Keresést szűkítő eljárások search)

 • ÉS – több kifejezéssel

 • VAGY – kevesebb kifejezéssel

 • NEM – használni

 • Csonkolást nem használni

 • Korlátozóbb közelségi operátorok használata

 • Egyedibb kifejezés használata

 • Szűkítés használata


Tal latok rt kel se
Találatok értékelése search)

 • A (megtalált releváns információk) = találatok (hits)

 • B (megtalált nem releváns információk) = zaj (noise, fals drop)

 • C (releváns nem talált információk) = veszteség (misses, losses)

 • D (nem releváns, nem talált információk) = érdektelen információk

 • A keresés tökéletes: B és a C halmaz üres.

 • Még mindig optimális: C halmaz üres.


Teljess g s pontoss g
Teljesség és pontosság search)

 • A tökéletesség mértékét a teljességgel és a pontossággal jellemzik.

 • A teljesség növelésével a pontosság elkerülhetetlenül csökken, és ez fordítva is igaz.


Teljess g s pontoss g1
Teljesség és pontosság search)

 • A teljesség azt mutatja, hogy a releváns dokumentumok hányadrésze jelent meg találatként, a komplementere azt, hogy hányadrészét nem találtuk meg.

  Teljesség: a / a + c

 • A pontosság arra ad választ, hogy a visszakeresettek hányadrésze releváns – komplementere arra, hogy hányadrésze nem, vagyis irreleváns.

  Pontosság: a / a + b • Az információkeresés sajátos, nagyon kedvelt és hatékony eszköze a hivatkozások mentén történő keresés.

 • Az idézésnek vannak presztízsmotívumai is, de a lényeg, hogy az információkeresésben tartalmi jegyekre utalhat egy-egy hivatkozás.

 • A hivatkozási indexek, mint pl. a WoS adatbázis is, rendelkeznek egyéb tartalomfeltáró eszközökkel. A hivatkozás csak egy újabb szempont.


Hirsch index
Hirsch-index hatékony eszköze a hivatkozások mentén történő keresés.

 • ~ a h-index, az egyéni teljesítmény mérését szolgálja, de használható folyóiratok, kutatói team-ek értékelésére is. Alapja a hivatkozások gyakorisága adott szerző műveire.

 • Adott szerző h-indexe „n”, ha létezik „n” számú publikációja, melyre „n” alkalommal hivatkoztak.

 • Tehát a h-indexe 12, ha legalább 12 cikkére legalább 12 alkalommal hivatkoztak, míg a többire 12-nél kevesebben.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! hatékony eszköze a hivatkozások mentén történő keresés.


ad