U enje iz podataka sa grani nom nekonzistentno u
Download
1 / 20

Učenje iz podataka sa graničnom nekonzistentnošću - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Učenje iz podataka sa graničnom nekonzistentnošću. Nekonzistentnost podataka U opisnom jeziku nema koncepta koji razlikuje sve pozitivne i negativne primjere Nemoguće pronaći algoritam koji će sve primjere klasificirati ispravno Greška kod algoritma eliminacije kandidata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Učenje iz podataka sa graničnom nekonzistentnošću' - amity-riley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U enje iz podataka sa grani nom nekonzistentno u
Učenje iz podataka sa graničnom nekonzistentnošću

 • Nekonzistentnost podataka

  • U opisnom jeziku nema koncepta koji razlikuje sve pozitivne i negativne primjere

  • Nemoguće pronaći algoritam koji će sve primjere klasificirati ispravno

 • Greška kod algoritma eliminacije kandidata

  • Uklanja se korektni ciljni koncept

  • Ako ima dovoljno primjera prostor inačica konvergira u prazni skup


Grani na nekonzistentnost
Granična nekonzistentnost

 • Slikovni opis granične nekonzistentnosti

 • Primjer: nepreciznost mjernih uređaja daje podatke koji mogu biti granično nekonzistentni

 • Cilj: proširiti algoritam tako da bude otporan na podatke koji nisu konzistentni na granici


Pristup
Pristup

 • Ideja:

  • Reći da svi primjeri koji su blizu zadanom primjeru imaju istu klasifikaciju

 • Algoritam

  • Zadano:

   • Primjeri za treniranje

   • Definicija bliskosti

   • Konceptno opisni jezik

  • Odrediti:

   • Skup koncepata konzistentnih sa podacima ili bliskim susjednim podacima


Pristup1
Pristup

 • Algoritam napreduje na sljedeći način

  • 1. a) Odrediti skup primjera blizu zadanog primjera

   b) Oblikovati prostor inačica sa svim konceptima konzistentnim sa nekim primjerima iz ovog skupa

  • 2. Naći presjek ovog prostora inačica sa prostorom inačica generiranom u prošlom primjeru

  • 3. Vratiti se na prvi korak za sljedeći primjer


Pretra ivanje prostora ina ica
Pretraživanje prostora inačica

 • Idealni rezultat:

  • jedinstveni prostor inačica sa određenim konceptom

  • ako nema dovoljno testnih primjera konačni prostor inačica ima više od jednog koncepta

  • ovisnost o definiciji bliskosti

 • Dugi proces

  • moguće da nema na računalu dovoljno resursa


1 primjer
1. PRIMJER

 • Fischerovi podaci o irisima

  • nekonzistentni podaci

  • klasificiranje u 3 klase (setosa, versicolor i viginica)

  • 50 primjera za svaku klasu

  • svaki primjer opisan sa 4 obilježja (širina i duljina lapa čaške, širina i duljina latice)

 • Konceptno opisni jezik

  • Konjukcija poluzatvorenih intervala ax<b za svako obilježje, gdje su a i b višekratnici od 8 mm


1 primjer1
1. PRIMJER

 • definirana duljina koja obuhvaća susjedne primjere je 3 mm (ovisno kolika je pogreška rađena tijekom mjerenja)

 • inicijaliziran je prostor inačica za svaku klasu

 • karakteristike ovakvog opisnog konceptnog jezika

  • svaki primjer može biti susjed konačnom broju primjera

  • mnogi primjeri su jednaki jer su im vrijednosti u istom intervalu

  • svaki prostor inačica zadani primjer u procesu učenja uzima kao negativni ili pozitivni


 • 1 primjer2
  1. PRIMJER

  • Rezultati

   • Primjeri su podijeljeni u 10 skupova po 15 primjera, 5 primjera za svaki cvijet

   • 9 skupova se koristilo za učenje, a 10. skup korišten je za testiranje

   • Tipični konačni rezultat nakon učenja

    • setosa: [dužina latice<2.4cm]

    • versicolor: [dužina latice>=4cm] i [širina latice<1.6cm]

    • viginica: [dužina latice>=2.4cm] i [širina latice>=1.6cm]


  1 primjer3
  1. PRIMJER

  • Testiranje i usporedba sa drugim metodama

   • Setosa je prepoznata jer je klasifikacijski odvojiva


  2 primjer
  2. PRIMJER

  • Tri obilježja sa realnim vrijednostima iz intervala [0,9]

  • Konceptno opisni jezik dijeli obilježja u tri intervala [0,3>,[3,6> i [6,9]

  • Konjukcija atributa

  • Generirano 80 slučajnih trojki brojeva iz tog intervala i svakom je zbrojena vrijednost slučajno odabrana iz intervala <-1,1>

   • Podaci imaju graničnu nekonzistentnost

   • neispravan primjer nikad nije dalje od jedinične vrijednosti

  • Oblikovana je definicija bliskosti koja kaže da je susjed maksimalno udaljen za jediničnu vrijednost


  2 primjer1
  2. PRIMJER

  • Rezultati testiranja:


  2 primjer2
  2. PRIMJER

  • Ovaj primjer pokazuje da je ovaj algoritam ispravan kada se radi sa podacima koji imaju malu pogrešku zbog mjerenja i kada znamo točno kolika je ta pogreška

  • Čak je dozvoljeno da svi podaci budu neispravni (ali unutar poznatih granica)


  Rasprava
  RASPRAVA

  • ovaj algoritam jako je osjetljiv na konceptno opisni jezik i definiciju bliskosti

   • ako je granica susjedstva jako mala ruši se prostor inačica kao da nije ni uvedena

   • ako je granica susjedstva prevelika svaki primjer će imati puno susjeda i postupak postaje presložen i neizračunljiv

   • ako je jezik za opis koncepata previše grub primjeri neće imati susjede (npr. kod irisa je to broj decimala)

   • ako je jezik prefin onda primjeri imaju previše susjeda

   • bitno za brzinu konvergencije ka konačnom konceptu


  Rasprava1
  RASPRAVA

  • Idealna situacija:

   • točno se zna definicija susjedstva

   • dobro odabran konceptni jezik

   • 2. primjer je nekakva idealna situacija

  • Realnost:

   • ne zna se ni jedno ni drugo ili samo jedno

  • Primjer sa irisima:

   • u početku nije bio dobar ni konceptni jezik ni definicija bliskosti, tek su se nakon par izvođenja algoritma odredili konceptni jezik i def. bliskosti


  3 primjer
  3. PRIMJER

  • poboljšanje 2. primjera

   • svim se primjerima dodaje slučajna vrijednost iz intervala <-1,1>

   • mijenja se definicija bliskosti (0-3)

   • 3 atributa

   • 216 koncepata


  3 primjer1
  3. PRIMJER

  • k obilježja, m intervala veličine w, iznos šuma d<=w, očekivani broj susjeda je

  • ovo pokazuje da def. bliskosti ne smije biti prefina, a ni pregruba


  Formalni rezultati
  FORMALNI REZULTATI

  • nedavni teorijski rad nad konceptima: kako dobiti kvalitetne rezultate s obzirom na ulazne podatke

  • Potrebno uvesti definicije:

   • Definicija 4.1

    Susjed(x)={y|y je blizu x}

    Dobije se skup primjera koji su susjedi od x

   • Definicija 4.2

    Za primjer x kaže se da je konzistentan sa konceptom C (piše se Konzistentan(x,C)) ako, kada je x pozitivan, p  Susjed(x) i pC, i kada je x negativan, n  Susjed(x) i nC (kada je pC to znači da ga koncept C klasificira kao pozitivnog, i nC znači da koncept C klasificira n kao negativni primjer)


  Formalni rezultati1
  FORMALNI REZULTATI

  • Definicija 4.3

   Greška(h,C)=vjerojatnost da se slučajno odabran primjer x klasificira kao pozitivni ili negativni primjer od C, tako da ne vrijedi Konzistentan(x,h)

  • Lema 4.1

   Vjerojatnost da neki element prostora inačica generiran od m primjera iz C ima grešku veću od  je manja od |H|e-m, gdje je |H| broj izraza u konceptnom opisnom jeziku H korištenom u inkrementalnom spajanju prostora inačica.


  Formalni rezultati2
  FORMALNI REZULTATI

  Dokaz:

  Pretpostavimo da neki skup hipoteza h1,...,hn u konceptnom opisnom jeziku H ima grešku veću od  s obzirom na koncept C. Ovo znači da je vjerojatnost da je primjer iz C konzistentan sa hipotezom hi manja od (1-). Vjerojatnost da je hi konzistentna sa m neovisnih primjera iz C je zbog toga manja od (1-)m.

  Konačno, vjerojatnost da je neka hih1,...,hk konzistentna sa m primjera je ograničena sa sumom njihovih pojedinačnih vjerojatnosti, tako da vjerojatnost da neka hi sa greškom većom od  (s obzirom na C) je konzistentna sa m primjera iz C je manja od k(1-)m.

  Budući da je k<=|H| i (1-)m<=e-m, vjerojatnost dobivanja neke hipoteze sa greškom većom od  konzistentne sa m neovisnih primjera iz C je manja od |H|e-m.


  Formalni rezultati3
  FORMALNI REZULTATI

  Korolar 4.1

  Vjerojatnost da svi elementi skupa inačica generirani od najmanje

  primjera iz skupa C imaju grešku manju od  je 1 - .

  Dokaz:

  Rješavanje  < |H|e-m po m daje traženi rezultat.


  ad