W teatrze staro ytnej grecji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

W teatrze starożytnej Grecji PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

W teatrze starożytnej Grecji. Budowa teatru greckiego. parodos. proskenion. diazoma. skene. theatron. orchestra. Theatron –(gr. theaomai - przyglądam się, patrzę) – nazwa widowni w teatrze greckim. Diazoma –okrężne przejście na theatronie oddzielające górne i dolne sektory widowni.

Download Presentation

W teatrze starożytnej Grecji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W teatrze staro ytnej grecji

W teatrze starożytnej Grecji


Budowa teatru greckiego

Budowateatrugreckiego

parodos

proskenion

diazoma

skene

theatron

orchestra


Theatron gr theaomai przygl dam si patrz nazwa widowni w teatrze greckim

Theatron –(gr. theaomai- przyglądam się, patrzę) – nazwa widowni w teatrze greckim


Diazoma okr ne przej cie na theatronie oddzielaj ce g rne i dolne sektory widowni

Diazoma–okrężne przejście na theatronie oddzielające górne i dolne sektory widowni.


W teatrze staro ytnej grecji

Orchestra(gr. orcheomai- tańczę) – nazwa półkolistego lub okrągłego placu o średnicy 20-40 m, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią. Była to centralna część teatru. Na środku był usytuowany ołtarz boga thymele. Na niej odbywały się występy chóru.


W teatrze staro ytnej grecji

Parodos– tak nazywano boczne przejście dla chóru (i widzów pierwszych rzędów). Znajdowało się pomiędzy frontową ścianą skene przylegającą do orchestry a theatronem.


W teatrze staro ytnej grecji

Proskenion- podest przed skene, odpowiednik współczesnej sceny.Aktorzy wraz z rozwojem teatru odłączyli się od chóru i przenieśli na proskenion, gdzie rozgrywali właściwą akcję sztuki, podczas gdy chór pozostał na orchestrze.


W teatrze staro ytnej grecji

Skene– początkowo drewniany, później kamienny budynek usytuowany naprzeciw widowni theatronu, służący jako garderoba i magazyn rekwizytów. Przednią ścianę budynku zaczęto wykorzystywać jako tło spektakli, umieszczano na niej dekoracje (początkowo skóry, kotary, potem bardziej wyszukane pinakes– malowane tablice obrazujące scenerię, a jeszcze później periakty– obrotowe graniastosłupy z dekoracjami).


W teatrze staro ytnej grecji

Akustyka w teatrze greckim Akustyka była wzmacniana przez umieszczane pod siedzeniami naczynia rezonansowe, najczęściej miedziane, rozmieszczone symetrycznie względem głównej osi widowni. Każda symetryczna para naczyń  była strojona tak, żeby odpowiadała innemu tonowi skali. Wielkość, rozmieszczenie i strojenie naczyń dostosowywano do wielkości widowni. Także maski aktorów wzmacniały głos aktorów.


Atrybuty aktora w staro ytnej g recji

Atrybuty aktora w starożytnej Grecji

Maska – tragiczna, bądź komiczna, męska lub kobieca, w teatrze greckim aktorami byli wyłącznie mężczyźni, maska była nie tylko ozdobą i atrybutem rozpoznawczym ale i wzmacniała głos aktora.

Fryzura – wysoko upięta podwyższała sylwetkę.

Szata – długa i powłóczysta, dokładnie skrywała ciało.

Koturny – buty na wysokiej podeszwie, wraz z fryzurą nadawały aktorowi nadludzki wzrost.


Instrumenty w teatrze greckim

Instrumenty w teatrze greckim

sambyke

kitara

lira

aulos

barbiton


G wne formy dramatu

Główne formy dramatu

Tematy poruszane były wielkie i poważne, istotą było ukazanie konfliktu postaw i wartości zazwyczaj kończącego się nieszczęściem, które wzbudzało w odbiorcy uczucie grozy. Celem było osiągnięcie katharsis – stanu wewnętrznego oczyszczenia.

Temat najczęściej był żartobliwy, większość komedii zawierała satyryczne komentarze odnoszące się do aktualnych wydarzeń.


Budowa starogreckiej tragedii

Budowa starogreckiej tragedii


  • Login