m v szeti nevel s az vod ban irodalmi nevel s a dr mapedag gia eszk zeivel
Download
Skip this Video
Download Presentation
Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 108

Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel. Gönczöl Andrea 2009. Népmese - kontrasztok költészete - hirtelen átalakulás motívuma - élet-halál állandó körforgása - „vágyirodalom” - mágikus gondolkodás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Művészeti nevelés az óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel' - amish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m v szeti nevel s az vod ban irodalmi nevel s a dr mapedag gia eszk zeivel

Művészeti nevelésaz óvodában Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel

Gönczöl Andrea

2009.

slide2

Népmese

- kontrasztok költészete

- hirtelen átalakulás motívuma

- élet-halál állandó körforgása

- „vágyirodalom”

- mágikus gondolkodás

- mesei kettős látásmód: reális és irreális, látható és láthatatlan

- csoda törvényszerűsége

- hőstípusok

- varázstárgyak, csodás növények és állatok

- meseszimbolika

slide3

Az óvodai irodalmi nevelés műfajai

I. Népköltészet

- népi játékok, népi gyermekköltészet

- népmese (állatmese- cselekménye: láncmese és halmozó mese, tündérmese, novellamese, tréfás mese, csalimese, ördögmese, hazugságmese…)

- mesei szimbólumok, archetípusok

- a népmese stiláris vonásai

- a mesélő és közönsége

- rítusok, ceremóniák a mesemondásnál

- a gyermek és az irodalom kapcsolata

- a szórakoztatás és a didaktikusság kérdései

- a mesék szerepe a nyelvi szocializációs módokban (ld. tesztkérdések a kaluli nyelvi közösségekben és a hagyományos cigány nyelvi közösségekben)

slide4

II. Műköltészet

- műmese (a népmese és a műmese műfaji sajátosságai)

- történetek, elbeszélések

- versek

- verses mese

- meseregény

slide5

A mesei metamorfózisok a tündérmesékben és a műmesékben

1. Átmeneti metamorfózisok

2. Állatvőlegények és állatmenyasszonyok

3. A büntetés

4. Nemek felcserélése

5. A gonosz alakváltoztató képessége

6. Belső metamorfózis

7. Groteszk és inverz metamorfózis

slide6

1. Átmeneti metamorfózisok

- mágikus menekülés a Rózsa és Ibolya c. mesében

- a feladatmegoldáshoz szükséges

- tárgyak és lények is átváltozhatnak (A varázsló és tanítványa)

slide7

2. Állatvőlegények és állatmenyasszonyok

- a történet középpontjában a megváltás és megváltódás áll

- nemek szerint különböző próbák

- állatalakban élő nő: A hattyúnő, A kecskelány, Az őzzé változatott királykisasszony, A macskamenyasszony

- állatalakban élő férfi: A Békakirályfi, A szép lány és a szörny (a próbák következménye nem ismert a nők előtt, ld. pszichoanalitikus magyarázat, Bruno Bettelheim értelmezése)

slide8

3. A büntetés

- az állati alak nem segítséget nyújt, hanem lealacsonyítást, visszaminősítést jelent

4. Nemek felcserélése

slide9

5. A Gonosz alakváltoztató képessége

- az átváltozás bosszúból, féltékenységből, félelemből vagy egy ismeretlen törvény öntudatlan megsértéséből következik be

- teljes fizikai pusztítás szükséges, a gonosz különböző manifesztációinak elpusztítása, nincs megváltás

slide10

6. Belső metamorfózis

- műmesékre jellemző: belső változás, amely szintáttörést jelent régi és új énje között (Andersen: A kis hableány)

7. Groteszk és inverz metamorfózis

- méretváltoztatás képessége, abszurd, groteszk varázslások (L. Carroll: Alice Csodaországban, Milne: Micimackó)

slide11

A hős és a hősnő

 • hős mítosza: minden kultúrában strukturális hasonlóság
 • mitikus hős, hőstípusok (ld. Nagy Olga)
 • elvárások nemek és mesetípusok szerint
 • mítoszok – tündérmesék kapcsolata: mítoszok „bukott angyalai”

tündérmesék - többnyire - győztesei

- a népmese-kutatás útjai

slide12

- Propp-féle attribútum-vizsgálat (funkciók, szerepkörök a varázsmesékben)

- célok és keresőutak szerinti csoportosítás (Boldizsár Ildikó)

slide13

- női és férfi tematika

- Marie - Louise von Franz: Női mesealakok (az európai mesék nőalakjai jellegzetes női magatartásmintákat testesítenek meg, „lelki ősminták”)

 • próbák tartalmi része: Hamupipőke női és férfi változata (Hamupipőke, Nemtudomka, Az aranyhajú kertészbojtár)
hamupip ke
Hamupipőke

Női változat (Perrault és Grimm):

 • esküvő előtti megalázás
 • álcázott mitikus hős (Nagy Olga)
 • leplezi valódi énjét
 • jellegzetes motívum: mostoha jön a házhoz

- türelem próbája, jó-rossz megkülönböztetése

slide15

Férfi változat (Nemtudomka)

- esküvő utáni megalázás

- inkognitóban történő bizonyítás

- önfegyelem, indulatok megfékezésének próbája

- a megfelelő pillanat kivárása valódi énünk felfedéséhez

slide16

táltos férfi – táltos nő

(férfiak: bátorságpróba, nők: erő helyett furfangosság dominál, a táltos sokszor egyedül oldja meg a feladatokat, segítőtárs nélkül)

- Rózsa és Ibolya típusú mese

slide17

A HŐS

- Propp: varázsmesék kezdőszituációja (hős és családja vagy a mese későbbi áldozata és családja)

- családi egyensúly megbomlása

- kereső vagy bajba jutott hős

- emberi erők felnagyítása (Erős János)

- alvilágjárás, próbák (pl. égitestek megszabadítása)

- intellektuális hős (A félelemkereső,

A halhatatlanságra vágyó királyfi)

slide18

„szerencse lovagja” típusú hős (Csipkerózsika)

 • jellegzetes motívum: 3 testvér szerepeltetése (önmagunk fejlődési fokai, lehetőség az újrakezdésre, kővé válás: cselekvésképtelenség, idő az önelemzésre)
 • a férfihősök ellenfelei általában jól kiismerhetők (megtanulható szabályok és technikák)

- nők: kiismerhetetlen formában veszélyezteti őket az ellenfél, váratlan támadás, sokszor váratlan segítség

slide19

A felejtés motívuma

Kedves Roland (Grimm):

- elfelejtés motívuma, elveszi az „álmenyasszonyt”

- emlékezet elvesztése

- a férfiaknak is meg kell tanulniuk a „szívükkel látni és hallani”

(Boldizsár Ildikó)

slide20

A megbocsátás motívuma

Az aranyhegy királya (Grimm)

- a királyné tévedése, a tévedés felismerése („nem jutott neki semmi sem”)

 • későn érkezik a megbocsátás
 • gyilkolás, egyedüllét, magány

- a mesék nem szokták minősíteni a hősök döntéseit, de hozzásegítenek ahhoz, hogy mi magunk megtehessük ezt

slide21

Önfeláldozás

A kígyó három levele (Grimm)

- a hős arra vágyik, aminek ő híján van:

hűség, odaadás, szeretni tudás

- mindkét cselekedet – a kérés és a tett is – önmagában mértéktelen (nem állhat helyre az egyensúly)

- árulás, hálátlanság, hazugság motívumai (az apa büntet, nem a férj)

- a meggondolatlanul kimondott nagy szavak mögött sokszor kisszerűség, csalás és önámítás van

slide22

A női mesealakokról

- férfi női oldala: anima (nő szenvedéséről szóló történetnek férfi a szerzője)

- férfi animájának első élménye: anyja

- anima-nők: alkalmazkodnak a férfi animájához, s az animaszerepet adják elő a férfinak

slide23

- a lélektan nyelvén egy isten egy archetípusnak a képi megjelenítése, az istenalakok általános komplexusokat képviselnek

- a mesehősök és hősnők modellek, példaképül szolgálnak az embernek a problémák, nehézségek leküzdésében, az ideálisan működő, példás ént szimbolizálják

slide24

A hősnő

- női reakciók (Marie-Louise von Franz: Női mesealakok)

- jellegzetes női sorsok:

- sértett nő (Csipkerózsika)

- az életből kirekesztett nő (A kezetlen lány)

- téves utak választása, apaszerep (A pókká vált nő)

slide25

Feladatok, sorsok:

- tűrés (Hamupipőke)

- némaság (A hat hattyú)

- jó-rossz megkülönböztetése (Hamupipőke)

- erkölcsi bukás (A papucsszaggató királykisasszonyok)

slide26

- különbség a bűn elkövetésének módjában (megítélésben nem): a nők kiszolgáltatottabbak emberi gyengeségeiknek

 • segítőtársak nélküli feladatmegoldás:

Kékszakáll

Pancimanci

- nagy erejű nők (ritka)

A nagyerejű asszony

slide27

- várakozás, uralkodás a vágyakon, a lélek ereje: Hamupipőke, A kezetlen lány

- csapdahelyzet – leleményesség:

Jancsi és Juliska, Az őztestvér

slide28

A mindent látó királylány

- szembenézés kevésbé szeretett, önmagunk előtt is rejtegetett tulajdonságainkkal

- „bukott mesehős”

- újrakezdés lehetősége: végre láthatják őt is és ő is önmagát

- birtoklásvágy

slide29

A mesélő és közönsége

- közösségi műfaj, a hallgatóság igénye

- rituálé

- női és férfi tematika, helyszín (fonóházi mesék – tündérmesék, tollfosztás – babonás, lidérces történetek, pásztorok – zsiványhistóriák, tengerihántás – szerelmi tárgyú, balladás hangulatú történetek)

a mesereprodukci form i
A mesereprodukció formái
 • mesefolytatás, körmese ismert mesével, majd kitalált történettel
 • mesebefejezés (ismert vagy új történettel)
 • mese egy mesehősről, tárgyról (talált tárgyak története)
 • mese címről
 • mese mimetizálása (pl. szoborjáték, állóképek, mese néma játékkal
 • mesemondás három szó alapján
slide31

A drámapedagógia története

 • dráma: „cselekvő emberek utánzásán” keresztül történő nevelés, oktatás
 • Módszertana Angliából származik
 • TIE: Theatre in Education (színházi irányzat, nevelési módszer, társulat)
 • első TIE: 1965. Anglia
 • hazai társulatok: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (1992-től), Káva (1994-től)
slide32

DIE: Drama in Education (dráma-irányzat)

 • Lényege: a „mintha”-játékhoz hasonló játéktevékenység közben próbáljuk a játékot nevelési céljaink elérésére alkalmassá tenni
 • TIE, DIE célja: a megértés megváltoztatása
slide33

-TIE: a vizsgált helyzetek, problémák árnyaltabb megközelítése

 • életkori sajátosságok figyelembevétele

TIE-programok kiindulópontjai:

1. történet

2. koncepció és tanulási terület

3. központi kép, vízió

4. résztvevők bekapcsolódásának módja

slide34

Dráma és színház

 • dráma: belső folyamat
 • színház: ennek külső megjelenési formája

A fizikai jelenlét nélkülözhetetlen eleme a drámának.

Elsődleges színházi elemek:

 • drámai tartalom
 • a dráma előrehaladása/cselekmény
 • struktúra
 • konfliktus
 • cselekvő részvétel
slide35

Másodlagos színházi elemek:

 • Az előadás formai elemei (háttér, dalbetétek, díszítő hatáselemek, vizuális, akusztikai elemek)
 • A szó ereje!
slide36

Kérdéstípusok

 • nincs helyes válasz
 • Információszerző (a játék körülhatárolása)
 • Információt hordozó (sejtetés)
 • Kutatásra ösztönző (a továbblépés előtt tájékozódunk)
 • Ellenőrző (a játék folytatására vonatkozóan)
slide37

5.Elágazásokat tisztázó (döntés az alternatívákról)

6.Véleményeket kereső

7.Visszajelzéseket előhívó

A kérdések nyelvezete:

- felszabadító, nem lezárt, a válaszok helyes kezelése, közös szemléletmód kialakítása

slide38

Drámamódok (munkaformák)

1. Fizikai bemelegítés

2. Mímes játék (Pl. „Tégy úgy, mint…”) – szöveggel vagy anélkül

3. Élőkép (tabló) – megállítja az akciót, időt hagy az elemzésre

4. Rajz (a folyamaton belül készített rajzok)

slide39

Drámamódok

5. Csoportos jelenet (kidolgozása és bemutatása) „Készítsetek egy jelentet arról, hogy…”

6. Szimuláció („A jelenet három szereplője A, B és C …Beragadtak egy liftbe – mi történik?”)

7. Interjú (feltárja a médiában tapasztalható magatartásformákat)

slide40

Drámamódok

8. Gyűlés (a csoport szerepbe helyezésének könnyű módja, lehetőséget ad a tanárnak vezetői szerepbe lépésre, a gyűlés szerkezete kontrollként szolgál)

9. Egész csoportot bevonó improvizáció a tanár szerepbe lépésével (a tanár a drámán belül irányít)

10. Gyakorlat (színészmesterség, beszéd, gondolkodás, non verbális játékok) Pl. szoboralkotás, szövegfonetikai gyakorlatok, körmesék különböző stílusokban

slide41

A színházi forma elemei

 • Fókusz
 • Feszültség
 • Rítus
 • Kontraszt (pl. szintek tudatosítása, ritmus, hangok tudatosítása)
 • Szimbolikus tárgyak (bot, palást, korona)
 • Idő (lassan kell haladni)
slide42

Tér (funkcionális és kreatív térhasználat)

 • Szerep

A dráma a gyermeki játékhoz hasonlóan képzeletbeli, „mintha” – jellegű tevékenységben zajlik

A képzeletbeli cselekvésből, szerepből bármikor kiléphetnek

slide43

Beszédre serkentő játékok

- Félmondatos játék

- Hangzó pantomim

- Összetett kommunikációs játékok

- Halandzsa nyelv

- Szinoníma játék

- Ellentétek gyűjtése

- Találós kérdéses játék

- Metaforásdi játék gyerekekkel (ld. Fónagy Iván kísérletét)

slide44

Körmesék

 • Reklámmese
 • Közmondásos játék
 • Sűríts! (Milyen táblát helyeznétek el egy bölcsődében, barlang bejáratánál, pilótafülkében?)
slide45

Érzékszervfejlesztő játékok

Érzékszervi finomítás

Látás:

 • Foltok, árnyalatok, színek felfedezése
 • Formák, vonalak keresése
 • Tenyér, kézfej megfigyelése
 • Nézzünk más helyett!
 • Színek szubjektív érzékelése: színskála, évszakok, napszakok színeinek felsorolása, szokatlan szóösszetételek alkotása: fekete fény, piros öröm, tarka szomorúság
 • Mit jelenthet? (sárga irigység, zöld a méregtől, elsötétedett az arca)
slide46

Kacsintó

 • Titkos karmester
 • - Cipőünnep játék
 • - Tekintettel irányítás
 • - Tükörjáték
 • - Farkasszemnézés
 • - Improvizációs kígyó ( több elemből álló mozgássorok pontos utánzása:
 • kinesztézia-látás)
slide47

Hallás:

 • - Becsomagolás (csukott szemmel neszek megnevezése)
 • - Szinesztéziás játék
 • - Dallam rögtönzése saját névre
 • - Gurulás lábra szerelt csengővel (kinesztézia-hallás)
 • - Zene-szín, zene-évszak, dallam-korszak társítása
 • Hangszerek felismerése hangról és tapintásról (tapintás-hallás)
 • Hangvadászat
slide48

Ízlelés:

 • Édes mese
 • Íz-skála
 • - Savanyú ábrázat, csípős természet, keserű vigyorgás eljátszása testünkkel
 • Szaglás:
 • Hangstilisztika
 • Gyümölcsök felismerése illatuk és formájuk alapján (tapintás-szaglás)
slide49

Tapintás:

 • - Kézfogás
 • - Felfedező körút (Mi a simább? Az inged vagy a nadrágod? stb.)
 • - Fogd meg, érintsd meg! ( a gyors reakció előhívása)
 • Mit adtam a kezedbe? Milyen színű lehet?
 • Tapintásélmények felidézése (kréta, sült krumpli, jégcsap)
slide50

A verbális, vizuális, motoros emlékezet fejlesztése

 • Holnap hozzád indulok… c. játék (mondat befejezése mozdulattal, cselekményépítés)
 • Mi van a terítő alatt? (pontos leírás színre, formára, elhelyezkedésre vonatkozóan)
 • Mit láttam a vonatból?

- Bababeszéd c. játék (Mondd azt, amit én! Pl.: pa-ve-ti-zó)

 • Szó a szavak között c. játék („Tapsolj, ha a lepke, virág, kendő szavakat hallod!”)
slide51

Fantáziajátékok

 • Milyen cselekvés, mozdulat jut az eszedbe? (Unlak!, Gyere! Jaj, de forró!, Jaj, de ragad!, teve, síléc, csónak, lekvár, szúnyog)
 • Labdázzunk, mintha medvék, robotok, páncélos vitézek, balett-táncosok volnánk!
 • Talált tárgyak története (legszebb-legszomorúbb pillanat)
 • Saját testünkkel jelenítsünk meg: csepegő vizet, nyúlós, nyers tésztát, sülő tojást…
slide52

Ritmusjátékok

 • Ritmus mese
 • Hangtükör
 • Számolós játék (hangsúly-gyakorlat)
slide53

- Ritmusérzék fejlesztése: ritmikus sorok kirakása, ritmusvisszhang-játék, fonológiai kódolás (letapsolni, leugrani)

- Testséma és egyensúlyérzék fejlesztése: világ hangjai, sorrendiség (Mi szólt?, Hányszor?, Milyen sorrendben szóltak? – képkirakással kísérjük), hang és hívókép, hosszú-rövid

slide54

Térhasználat, tájékozódás

 • Üvegdoboz, kiscsibe tojásban
 • Térkitöltés
 • Tenyérszurkálós
 • Földrengés, kakukktojás
slide55

Utánzó játékok

 • Kötéltáncos
 • Gyümölcsevés
 • Stilizált mozgások
 • Grimasztükör
 • Arcjátékok: Édes!, Valami leégett., Savanyú!, Valami fő.
slide56

- Természetes mozgások (Mássz úgy, mintha fájna a karod!, Fuss vidáman, szomorúan!), munkamozgások (asztalos, kovács), szoborjáték (öröm, szomorúság szobra, növekedés), mozgásfajták utánzása (képpel), csukott szemmel begyakorlott mozgás végzése (pl. dobás)

slide57

Lazítás és feszítés

 • Befőttesüveg leesett a polcról
 • Zenehallgatás közben hang-, szín-, illatgyűjtés
 • Mozgás fakézzel-rongykézzel, falábbal-rongylábbal
 • Fogorvos-kád
 • Test periodikus feszítése és lazítása
 • Gumiember- játék
slide58

Tekintet

 • Farkasszemnézés különböző feladatokkal
 • Kerülj a tekintete elé!
 • Mesélj egy tárgyról! (emlékezetből, egy pontra szegezett tekintettel)
slide59

Gesztusok

 • Találd ki, mire gondoltam! (gesztusjáték pl. ceruzával)
 • Mit gondolok én most? (pl. lemondó legyintés, vállvonogatás, ijedtség, megdöbbenés, meglepetés gesztusai)

Testtartás

 • Milyen testtartás jellemző a győztesre, vesztesre?
 • Ki a király?
slide60

Kapcsolatteremtés

 • Sziámi ikrek (párban: összenőtt homlokkal, karral stb. táncolni, leguggolni, ajtóhoz menni…)
 • Volt egy öregember c. játék
 • Kis zenekar
 • Mondjuk ketten!
 • Vakjátékok (vakvezetés párban)
 • Autó-sofőr
slide61

Keresek egy gyereket, aki…

 • Ki ül az öledben?
 • Elmegyek, ha nem kérdeztek!
 • Képösszerakó
slide62

Megfigyelőkészség fejlesztése

 • Mi esett le?
 • Mibe haraptam?
 • Vakrajzolás
 • Abba ne hagyd! (rövid kérdés-rövid válasz)
 • Beszélő képek
 • Félig takart képek
 • Portré (grimaszjáték)

- Játszd el a szemeddel!

 • Ilyen állat nincs is!
slide63

JÁTÉKOK

1. Ismerkedés (járás közben)

2. Bizalomjáték (autó-sofőr)

3. Tekintettel irányítás

4. Ismerkedés (korszak, hasonló érdeklődés)

5. Híres emberpárok

6. Szoborjáték (szobor: előre megtervezett, állókép: megállítom a mozgást)

slide64

7. Székjáték

8. Ismerkedős játék (testsúly, magasság stb.)

9. Halandzsajáték (halandzsázó és tolmács)

10. Földrengés-játék

11. Kakukktojás

slide65

12. Mesélés egy témakörben (tűz, víz, levegő, föld)

13. Mi jutott most az eszedbe? (3 fogalom kiválasztása, körmese, némajáték, szinkronizálás, címadás)

14. Történetmesélés és improvizáció (mondatfoszlányok)

slide66

15. Tenyérszurkálós

16. Saját felhő

17. Tükörjáték (néma, majd hangos tükör)

18. Esőjáték

19. Ki fáradt, aktív, vidám? (Ülj mellé!)

20. Közmondások

21. ALMA játék

slide67

22. Érvelés – meggyőzés (Kitalálod –e, mit találtunk ki rólad?)

23. Pletykázó asszonyok (beszélgetés mondatfoszlányokban)

24. Ismerkedős játék a név kezdőbetűje alapján (memóriajáték)

25. Rongyos játék (Milyen színű?, bábkészítés, körmese)

26. Kalózos játék

27. „Okos” királyfi

slide69

Zelk Zoltán: Párácska

1. A felhő születése

- Lassított felvétel néma játékkal (kiscsibe -tojás, mag – növény, pára – felhő)

- Érzékszervfejlesztő játékok: hideg – meleg játék

2. Vihar és unokái, a szellők

- Hangutánzás + mozgás (szél)

- Hang és hívóképe (s – süvít a szél, auditív zártság)

slide70

- szoborcsoport: a Szél családja, szélgyerekek

- hangfelismerés (természeti jelenségek hangjainak felismerése)

- ajak- és nyelvgyakorlatok (tükör előtt fújás)

- arcmimika – gyakorlatok: pl. grimasztükör

- hallási differenciálás, figyelemkoncentráció: ld. A szél meg a nap c. játékot!

slide71

3. Zivatar

- szókincsbővítés, integráció a környezet megismerésére neveléssel: pára, eső, zápor, zivatar, vihar, jégeső, havas eső, ónos eső, hó, hóvihar, köd

- a fenti fogalmak közül néhány megformázása állóképpel, szoborjátékkal, mozgással

- ritmusjáték: napszakok, életkori szakaszok, évszakok ritmusának érzékeltetése, jégeső – hóesés hangjának differenciálása

- Fehér mese (Imants Ziedonis) – integráció irodalmi neveléssel

slide72

4. Villám, mennydörgés

- non verbális játék (arcmimika, testtarás): büszke – szelíd

- lazító – feszítő gyakorlatok: gumiember, fogorvosnál – otthon kádban pihenés, feszítés és lazítás fokozatosan az egész testen

- szoboralkotás: villám

slide73

5. Szivárvány

- rajz: csomagolópapírra közös festés, kéznyomat, lábnyomat

- színskála

- színek, formák keresése a csoportszobában, a természetben

- szinesztéziás gyakorlatok: színek – hangok összekapcsolása, színek – ízek társítása

- gyors reakció előhívása (mentális lexikon aktiválása): Mi piros?

- gyors reakció előhívása (mozgás, érintés): Fogd meg, érintsd meg a kéket, hideget, hosszú hajút!

slide74

- Szoborcsoport: Állítsunk szobrot a szivárványnak!

- Tarka mese (Imants Ziedonis): Tarka mese

- Alak – háttér differenciálás: tarka csomagolópapíron adott formák megkeresése, körberajzolása

slide75

6. Erdő

- állókép: erdő

- ágak, fűszálak sóhajtozása: esőhívogató, naphívogató mondókák

7. Gazda

- állókép: szomorú – vidám

8. Befejezés: Hogyan fejezhetjük be a történetet! Van –e „boldog befejezés”? Szükség van –e a happy end-re?

slide76

9. Esőjáték

10. Körmese (befejezés másképp)

11. Állóképekre bontva előadni a mesét (iskolásoknak, felnőtteknek

slide77

Variációk egy témára

Színek témakör

ARANY

Szimbolika

 • sárga: hitetlenség, árulás, császár színe, alázat, a Nap színe, irigység, Júdás színe, magyar vonatkozásban: halál, betegség

- arany: Nap, isteni ragyogás, értelem, halhatatlanság

slide78

Műfaji megjelenés

Szólások, közmondások

Aranyat ér a keze

Olyan szerencsétlen, hogy az arany is kővé változik a kezében

Aranyba kellene foglalni

Aranyat adott, rezet nyert

Nem adná egy aranybaltáért sem

Félti az aranygyűrűt (szégyelli a munkát)

slide79
Ha aranytálcán kínálnák, akkor sem kellene
 • Elszalasztja az aranymadarat
 • Nem mind arany, ami fénylik
 • Aranyhegyeket ígér (teljesen felelőtlenül mindent megígér)
 • Ki korán kel, aranyat lel
slide80

Sárga, mint a kikerics

Olyan sárga, mint a lengyen

Sárga, mint a tökvirág

Sárga, mint a viasz

Sárga lett az irigységtől

Leissza magát a sárga földig

Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé

slide81

Mesék, versek

A sárga kicsi kígyó (Benedek Elek)

Az aranyhajú ikrek (Benedek Elek)

A sárga gólya (kínai népmese)

Az aranyszőrű bárány (Benedek Elek)

Napisten (Benedek Elek)

Az arany nyílvessző (Benedek Elek)

slide82

Az aranymadár (Grimm)

Az aranylúd (Grimm)

Az aranykulcs (Grimm)

Az aranyhegy királya (Grimm)

Szilágyi Domokos: Táncol a sárga

slide83

Lázár Ervin: A kék meg a sárga

Imants Ziedonis: Színes mesék

Katajev: Hétszínvirág

Szutyejev: A kakas meg a színek

slide84

Drámajátékok

 • érzékszervfejlesztő játékok (látás, színérzékelés, színek felfedezése)
 • játék a színekkel (szinesztéziás játékok, szín-zene, szín-évszak kapcsolata)
 • arcmimika és testtartás játékai (non verbális játékok)
slide85

ARIADNÉ FONALA

(drámaóraterv)

slide86

A történet

A labirintus a görög mitológia szerint szobákból és folyosókból álló áthatolhatatlan építmény, amelyet Minósz, krétai király parancsára Daidalosz, a legendás hírű ezermester készített a knósszoszi királyi palotában. A király ide zárta Minótauroszt, az ember testű, bikafejű szörnyet, akit Thészeusz, Athén hercege a krétai királylány, Ariadné segítségével legyőzött. Minósz király leánya egy arany gombolyagot adott Thészeusznak, aki miután megküzdött a szörnnyel és végzett vele, a fonalat visszafelé követve kijutott a labirintusból.

slide87

JÁTÉKOK

 • Árnyalatok, foltok felfedeztetése
 • Színek megfigyeltetése, érintsd meg a kéket, a sárgát!
 • Színskála

4. Szinesztéziás játékok (szín-évszak, napszak, zene, hangszerek kapcsolata)

5. Szivárvány készítése festéssel, láb- és kézlenyomattal, szoborjáték

6. Imants Ziedonis: Tarka mese, Szürke mese

7. Fantáziajáték (zenehallgatás, színek, hangok, illatok gyűjtése)

slide88

8. Körmese (Sárga mese, Kék mese)

9. Non verbális játék (Ki korán kel, aranyat lel c. közmondás eljátszása szó szerinti és átvitt értelemben)

10. Asszociációs játék (Piros, mint a…, Sárga, mint a…)

slide89

11. Labirintus (légzéstechnikát és szemkoordinációt fejlesztő gyakorlat: vatta foci fújása labirintusban), labirintus építése székekből, rajzolás, a labirintus története

12. Útvesztő c. játék: inda készítése kezünkkel (a kapukat az arcmimika jelzéseiből kell felismerni)

slide90

A labirintus története

A reneszánsz korban a labirintusok spirituális jelentése háttérbe szorult; kezdetben talizmánná, mulatságok és táncok színhelyévé lett, szerencsét hozó mágikus úttá, majd egyszerű díszítőelemmé, vagy játékszerré vált a fényűző európai villák kertjeiben kialakított sövény- és gyeplabirintusok formájában.

A mai sokszor hatalmas méretű labirintusok szintén játékos célokat szolgálnak, ügyességi versenyeket rendeznek benne. 1978-ban grandiózus kerti labirintust hoztak létre az angliai Longleat House-ban; területe 6185 négyzetméter, ami világrekordnak számít.

slide91

13. Ariadné története (mesélés)

14. Indulás a labirintusba (hátizsákba bepakolás,

érzékszervfejlesztő játék - tapintás, szelektálás)

aranyfonal c j t k
Aranyfonal c. játék

Labirintus „építése” fonálból, a labirintus termeiben feladatok megoldása:

- Varázsige Minótaurusz megjavulására

- Hallási differenciáló képességet fejlesztő játék-zörejek, zenei hangok, természet hangjainak felismerése

- Találós kérdések megoldása

slide93

Grimasztükör c. játék (arcmimika gyakorlat, különböző arckifejezések utánzása, szomorú-vidám, haragos-kedves)

 • Rejtjelek c. játék (kártyán található állatok nevének letapsolása – fonológiai kódolás)

- Hangutánzó játék (állatok hangjának utánzása a gonosz elűzése céljából)

slide94

Imaginációs gyakorlat (átváltozás különböző állatokká: hangya, madár, kígyó, hal – mozgás, hang utánzása)

 • Főzetkészítés Minótaurusz megjavulására (Mit dobnál bele az üstbe? Mit tüntetnétek el a földről a varázslókkal? Mit hoznátok a földre?)

- Befejezés: kijutás a labirintusból, a kincs megtalálása, a gonosz megjavulása

slide95

A tengerimalac (Grimm)

 • Fejezd be a történetet! (befejezést megírni – csoportosan)
 • Szoborjáték (az elrejtőzés három változata)

- holló – tojás

- a hal gyomrában

- tengerimalac - hajfonat

slide96

3. Lassított felvétel (arcmimika, testtartás, gesztusok): A királylány rájött, hogy legyőzték.

4. A mindent látó királylány szobra (szoborjáték)

 • Melyik tulajdonságának állítanánk szobrot?

5. Állókép: Mi mindent láthatott a királylány az ablakból? (Azt is, ami nem szerepel a mesében)

slide97

6. Apróhirdetés (Adjunk fel apróhirdetést a királylány nevében!)

7. Lakodalom – szakértői dráma, interjú, a média magatartásformáinak feltárása

(élő közvetítés az esküvőről)

 • Kivel készítenél interjút?
slide98

Imants Ziedonis: Fekete mese

 • Hogyan élhet egy ördög a napvilágban?

- csoportos jelenet szöveggel

2. Egy ördögcsalád mindennapjai

- csoportos jelenet kidolgozása szöveggel

 • Szimuláció

- bírósági tárgyalás (szerepek kiosztása), vád: A kisördög ellopott egy lámpást és behozta a fényt a birodalomba.

slide99

Imants Ziedonis: Barna mese

 • Csoportos jelenet: a mese egyik jelenete némajátékkal, majd szinkronizálás másik csoport által.
 • Vitafórum: szakértői dráma

- Léteznek –e a barna emberkék? (két csoportban vitafórum, érv-ellenérv)

3. Körmese a barna emberkéről (a szavakat a játékvezető határozza meg)

slide100

4. Csoportos meseírás

- téma: kék mese

slide101

Évszakok

 • Szerepek kiosztása (gyerekek-évszakok segédei, feladatok kijelölése, mindenki bejelöli magát a papíron, színválasztás)
 • Kellékek válogatása (székanimáció, étlapkészítés, itallap összeállítása, évszakra jellemző dalok, népszokások, mozgások gyűjtése)
 • Rajzolás (mesemondás a négy testvérről): évszakok lakóhelyének lerajzolása csomagolópapírra
slide102

4. A tanár szerepbe lépése (Vándor Vendel)

5. Évszakok bálja (zene, ritmusképletek, színek, illatok, hangok kiválasztása) – közös ünneplés

6. Mesemondás (Zelk Zoltán: Négy vándor)

slide103

Az egerek meg a macska

 • A mese indítása
 • Közös rajz (lakóhely, egércsalád, szerepek felajánlása, feladatok meghatározása, egércsalád tagjaink bejelölése a rajzon)
 • Tabló (fénykép az egércsaládról)
 • Tanári szerepbelépés (Vándoregér)
slide104

5. Levél

6. Segítség felajánlása (edzésterv, „alkalmassági vizsga”: reflexek, hallás, lopakodó készség fejlesztése)

7. Varázscsengő – ötletbörze

8. Kiscsoportos improvizáció (próbáljuk ki a legjobbnak ítélt ötleteket)

9. Tabló (fénykép a boldog egércsaládról)

10. Az eredeti népmese bemutatása

slide105

Tükröződő holdmesék Öngyógyító gyerektörténetek(Bimbó Zoltánné)

ad