Seminář WEC pro představitele
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Seminář WEC pro představitele České energetiky a průmyslu Praha, 19.6.2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminář WEC pro představitele České energetiky a průmyslu Praha, 19.6.2008. Co je WEC ?. Mission: „Promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people…“ Největší světová nevládní organizace, založena 1923, se sídlem v Londýně

Download Presentation

Seminář WEC pro představitele České energetiky a průmyslu Praha, 19.6.2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminář WEC pro představitele

České energetiky a průmyslu

Praha, 19.6.2008


Co je WEC ?

 • Mission:„Promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people…“

 • Největší světová nevládní organizace, založena 1923, se sídlem v Londýně

 • Zastoupeny všechny regiony světa, rozvinuté, transformující se i vznikající ekonomiky

 • Členové WEC – národní komitéty z téměř 100 zemí sdružují dodavatele, výrobce, distributory všech forem energie, autority, regulační orgány, výzkumné ústavy, školy, konzultanty, výrobce energetických technologií,…

 • WEC představuje nestranný mozkový trust:

  • zpracovávající energetická data a informace

  • provádějící výzkum a analýzy v oblasti energetiky

  • produkující reporty a studie


World Energy Congress

 • World Energy Congress – koná se jednou za tři roky

 • nejreprezentativnější globální multi-energetická událost za účasti presidentů, premiérů vlád, ministrů energetiky, světových osobností,..

 • řádově tisíce účastníků kongresu, doprovodný energetický veletrh navštěvovaný veřejností, přítomnost médií

 • konference, panelové diskuse, kulaté stoly, klíčové proslovy

 • prezentace výsledků projektů, programů, reportů, studií WEC

 • 2001 Buenos Aires, 2004 Sydney, 2007 Řím, 2010 Montreal


20. World Energy Congress – Řím, listopad 2007

 • Na kongresu v Římě se WEC přihlásila k roli „facilitátora“ spolupráce energetických odvětví a vlád s cílem podpořit efektivní dosahování cílů shrnutých podle WEC ve třech „A“:

 • Accessibility (Dostupnost)

  • energie dostupná za přijatelné a ekonomicky udržitelné ceny

 • Availability (Zajištěnost)

  • dlouhodobá kontinuita, spolehlivost a kvalita dodávek energie

 • Acceptability (Přijatelnost)

  • společensky a environmentálně přijatelná energie


Studie WEC: Scénáře energetické politiky do roku 2050


Kde jsme v České republice ?

 • Existuje dlouhodobá představa o naší energetické budoucnosti?

 • Určitě ale existují diametrálně odlišné názory „antagonistických“ skupin.

 • Jaké má vláda nástroje pro ovlivnění budoucího energetického vývoje?


Kde jsme v České republice ?

 • Podnikatelské subjekty vzájemně soutěží, sledují spíše krátkodobé cíle.

 • Nabídka primárních energetických zdrojů se zužuje a zdražuje.

 • Veřejnost je matena neprofesionálními informacemi a cenovým vývojem.


Kde jsme v České republice ?

 • Je možné shodnout se na reálně dosažitelných cílech?

 • rozumně myslitelných

 • v daném čase proveditelných

 • ekonomicky únosných

 • způsobech jejich dosažení

 • Kam směřovat úsilí vlády během jejího mandátu?


 • Login