Kierowanie tw rczo ci w organizacji
Download
1 / 16

Kierowanie twórczością w organizacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Kierowanie twórczością w organizacji. Wykład 2. Myślenie twórcze w organizacji. Powszechne zjawisko gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji Warunki materialne Warunki techniczne i technologiczne Warunki społeczne zmiany na rynku pracy oczekiwania pracowników wymagania konsumentów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kierowanie twórczością w organizacji' - aminia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kierowanie tw rczo ci w organizacji

Kierowanie twórczością w organizacji

Wykład 2


My lenie tw rcze w organizacji
Myślenie twórcze w organizacji

 • Powszechne zjawisko gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji

  • Warunki materialne

  • Warunki techniczne i technologiczne

  • Warunki społeczne

   • zmiany na rynku pracy

   • oczekiwania pracowników

   • wymagania konsumentów

   • konkurencja

  • Warunki kulturowe

   • zmiany wyznawanych wartości

   • wielokulturowe organizacje

  • Warunki prawne


Atuty tw rczych organizacji
Atuty twórczych organizacji

 • Możliwość elastycznego dopasowywania się do nowych wymagań

 • Zdolność do wyprzedzania konkurencji

 • Poprawa wydajności i rentowności

 • Szeroko pojęty rozwój organizacji


Typowe problemy wymagaj ce my lenia tw rczego w organizacji
Typowe problemy wymagające myślenia twórczego w organizacji:

 • Efektywne wykorzystanie czasu menedżera

 • Zwiększenie atrakcyjności produktu dla klienta

 • Zwiększenie motywacji pracowników

 • Zredukowanie kosztów produkcji przy równoczesnej minimalizacji kosztów społecznych

 • Zidentyfikowanie nowych możliwości rynkowych dla produktu (np. nisz rynkowych)


Kiedy my lenie tw rcze jest najbardziej potrzebne
Kiedy myślenie twórcze organizacji:jest najbardziej potrzebne?

 • Brakuje zgody co do stawianych celów organizacyjnych

 • Brak zrozumienia wśród pracowników (lub trudność w identyfikacji) zależności między przyczynami i skutkami

 • Pojawiają się nieoczekiwane problemy i trudności

 • Wzrasta niepewność osiągnięcia wyników i celów organizacyjnych

 • Zmienia się paradygmat związany z zarządzaniem


Paradygmat

Problem: jak dotrzeć z informacją organizacji:jak najdalej i jak najszybciej?

I paradygmat

II paradygmat

telefon, telegraf, satelita komunikacyjny

krzyk, dym, ogień

Paradygmat

 • Zespół reguł i zasad, którymi kierujemy się przy rozwiązywaniu danego problemu

 • Zmiana paradygmatu to przełom a nie prosty rozwój rozwiązań już istniejących


Efektywno paradygmatu
Efektywność paradygmatu organizacji:

 • Paradygmaty mają pewien określony czas swojej efektywności

 • Po pewnym czasie rozwiązania tworzone w danym paradygmacie stają się:

  • coraz kosztowniejsze

  • coraz mniej satysfakcjonujące

  • coraz mniej zróżnicowane

  • coraz bardziej „problemogenne” w innych dziedzinach

   Przykład: rozbudowa już istniejących autostrad


Dzisiejszy obiekt organizacji:zainteresowania

 • Neurofizjologiczna struktura mózgu:

 • 4 kwadranty

 • Włókna łączące

 • Komunikacja między kwadrantami

Warunki kreatywności

Inne wyjaśnienia kreatywności:

Asocjacja

Szansa

Boski dar

Osobowość

Poznawcza teoria kreatywności:

tworzenie schematów i wydobywanie ich z pamięci

Myślenie konwergencyjnei dywergencyjne

 • Metafora indeksu:

 • W jaki sposób idee pojawiają się w naszym umyśle?

 • Poszukiwanie „księgi”umysłowej

 • Krzyżujące się odniesienia

 • Utknięcia w martwym punkcie

 • Potrzeba mechanizmów TPR

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Teorie rozwiązywania problemów

Proces twórczego rozwiązywania problemów

Proctor, 2003, s. 57


M zg siedlisko tw rczo ci
Mózg – siedlisko twórczości organizacji:

 • Półkule mózgowe

  • Lewa półkula – „logiczna”

   • Kontroluje prawą stronę naszego ciała

  • Prawa półkula – „intuicyjna”

   • Kontroluje lewą stronę naszego ciała

 • Mózg jako całość składająca się z części


Lewa p kula m zgu
Lewa półkula mózgu organizacji:

 • MOWA - kontroluje funkcje językowe czyli mowę i sprawia, że możemy czytać i pisać; pamiętamy imiona, fakty i daty; wiemy jak pisać ortograficznie

 • ANALIZA i LOGIKA -analiza i "rozbieranie rzeczy na kawałki" oraz poddawanie materiału logicznej, racjonalnej ocenie. Logiczne ianalityczne myślenie potrzebne jest do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych

  Ponadto lewą półkulę charakteryzuje:

 • SEKWENCYJNOŚĆ - napływające informacje są kodowane sekwencyjnie czyli "krok po kroku"

 • MATEMATYCZNOŚĆ - numery i liczby są kodowane w lewej półkuli

 • DOSŁOWNOŚĆ - lewa półkula rozumie tylko dosłowne znaczenie słów


Prawa p kula
Prawa półkula organizacji:

 • WIZUALIZACJA - informacje są kodowane i uzyskiwane w postaci wyobrażeń, a nie słów

 • HOLISTYCZNOŚĆ - różne informacje są postrzegane jednocześnie jako całość (np. rozpoznawanie twarzy ludzi,odczytując rysy twarzy jako całość)Często rozwiązania problemu pojawia się poprzez olśnienie (Eureka!)

 • PRZESTRZENNOŚĆ - funkcje wizualno - przestrzenne. Umożliwia np. układanie puzzle, orientację w terenie

 • METAFORYCZNOŚĆ - rozumienie języka przenośni i metafor. Umiemy zamienić dosłowne znaczenie zdania w treści, jakie się w nim zawierają

 • EMOCJONALNOŚĆ-choć emocje są produktem innej części mózgu, systemu limbicznego, są one niejako transportowaneprzez prawą półkulę.

  Ponadto prawa półkula odpowiada za:

 • Talenty muzyczne i plastyczne

 • Marzenia senne


Zasada dominacji
Zasada dominacji organizacji:

 • Lateralizacja ciała

 • Lateralizacja mózgu i wynikające z niej przykładowe problemy

  • Dominacja lewej półkuli: trudności w relacjach interpersonalnych

  • Dominacja prawej półkuli: trudności w podejmowaniu schematycznych, dobrze ustrukturyzowanych zadań


Ca o ciowy model m zgu 4 kwadranty wg herrmanna 1990 za proctor 2003 s 59
Całościowy model mózgu (4 kwadranty) organizacji:wg Herrmanna (1990, za: Proctor, 2003, s. 59)

Lewa półkula

Prawa półkula


Model tw rczego procesu wg wallasa 1923
Model twórczego procesu wg. Wallasa (1923) organizacji:

 • Stadium przygotowania (czas: minuty – lata)

  • Definiowanie problemu

  • Zbieranie informacji

  • Określanie kryteriów weryfikacji rozwiązań

 • Stadium inkubacji (czas: minuty – lata)

  • Dystansowanie się do problemu

  • Analizowanie

 • Stadium iluminacji (czas: minuty – godziny)

  • Pojawianie się pomysłów

  • Pomysły mogą być częściowe lub całościowe

  • Często jest to natłok pomysłów

 • Stadium weryfikacji (minuty – godziny)

  • Sprawdzanie efektywności pomysłów

  • Wykorzystywanie kryteriów wygenerowanych w stadium przygotowania


1 1 2
1 + 1 organizacji:> 2

 • Harmonijne działanie obu półkul znacząco podwyższa jakość funkcjonowania

 • Poeta

  • prawa półkula: stan natchnienia i głębokich, poetyckich odczuć

  • lewa półkula: ubranietych przeżyć i odczuć w piękne słowa

 • Architekt

  • prawa półkula: wyobrażenie formy przestrzennej przyszłej budowli

  • lewa półkula: pomiary i obliczenia tysięcy zależności

 • Naukowiec

  • lewa półkula: logiczne dedukowanie i racjonalne myślenie

  • prawa półkula: nagłe, często olśniewające w swojej prostocie, zrozumienie i rozwiązanie problemu


Koniec

Koniec organizacji:


ad