Електронским учењем до креативне наставе
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Електронским учењем до креативне наставе PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Електронским учењем до креативне наставе. Е лектронски семинар / 20 сати акредитован од стране Завода за унапре ђива ње образовања и васпитања као обавезан за 2010/11. године   у области српски језик и књижевност , кат . бр . 2 Електронским учењем до креативне наставе

Download Presentation

Електронским учењем до креативне наставе

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Електронским учењем до креативне наставе


Електронскисеминар/ 20 сати

акредитован одстранеЗаводазаунапређивањеобразовања и васпитањакаообавезанза 2010/11. године  у областисрпскијезик и књижевност, кат. бр. 2

Електронскимучењемдокреативненаставе

јепрвиелектронскисеминарнамењеннаставницимајезика и књижевности.


Циљеви семинара

Програм се заснива на савременом концепту образовања присутном у већини развијених земаља које увелико рачунају на електронско учење као вид на коме ће се заснивати школа будућности, али и добрим примерима из српске наставне праксе .

 • упознавање наставника са могућностима применеинформационо-комуникационих  технологија у настави

 • проналажење квалитетног приступа дигиталној генерацији ученика

 • осавремењивање наставе и подизање њеног квалитета

 • развијање дигиталних компетенција наставника


Циљна група

Предуслови за похађање семинара

Предзнање

елементарно познавање рада на рачунару

Технички предуслови

поседовање рачунара

и

Интернет конекција


Tрајање семинара

 • 5 недеља онлајн наставе уМудлу

 • Завршна двочасовна радионица уживо

Мудл учионица


Семинар ће се реализовати на Мудл платформи, а полазницима ће бити на располагању и систем за објављивање електронских портфолија, Махара, као и софтвер Викиспејс, намењен радионичарском раду.


Садржаји

 • Учење и настава у XXI веку и нова улога наставника и ученика

 • Основни појмови о електронском учењу

 • Педагошке основе  примене информационо-комуникационих технологија у настави

 • Интернет као ризница знања и његова употреба у настави

 • Алати за електронско учење и њихова примена у настави (блог, електронски портфолио, вики , концептуалне мапе,  поткаст, хот потејтос)


Активности

 • проучавање наставног материјала

 • истраживање интернет ресурса

 • гледање кратких филмова

 • промишљање

 • дискутовање на форуму

 • комуникација преко имејла и чета

 • проучавање туторијала

 • интерактивне радионице

 • попуњавање упитника

 • тестирање

 • израда завршног рада


Лекција у Мудлу

кратки филмови


Форум

Причаоница

(соба за чет)


Избори

Тест


Алати

који се изучавају

Поткастинг

Hot Potatoes

Концептуалне мапе

Вики

Блог

Електронски портфолио


Предавачи

Лулић


Контакт

Југослава Лулић

тел. 064-134-0318

имејл: [email protected]

Адреса курса: www.kreativno.rs

Сајт на коме можете наћи потребне информације о курсу и термине одржавања:www.e-pismen.rs


Добро нам дошли!

Југослава, Славица, Снежана,

Надаи Драгица


 • Login