Електронским учењем до креативне наставе - PowerPoint PPT Presentation

Електронским учењем до креативне наставе
Download
1 / 15

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Електронским учењем до креативне наставе. Е лектронски семинар / 20 сати акредитован од стране Завода за унапре ђива ње образовања и васпитања као обавезан за 2010/11. године   у области српски језик и књижевност , кат . бр . 2 Електронским учењем до креативне наставе

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Електронским учењем до креативне наставе

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4992396

Електронским учењем до креативне наставе


4992396

Електронскисеминар/ 20 сати

акредитован одстранеЗаводазаунапређивањеобразовања и васпитањакаообавезанза 2010/11. године  у областисрпскијезик и књижевност, кат. бр. 2

Електронскимучењемдокреативненаставе

јепрвиелектронскисеминарнамењеннаставницимајезика и књижевности.


4992396

Циљеви семинара

Програм се заснива на савременом концепту образовања присутном у већини развијених земаља које увелико рачунају на електронско учење као вид на коме ће се заснивати школа будућности, али и добрим примерима из српске наставне праксе .

 • упознавање наставника са могућностима применеинформационо-комуникационих  технологија у настави

 • проналажење квалитетног приступа дигиталној генерацији ученика

 • осавремењивање наставе и подизање њеног квалитета

 • развијање дигиталних компетенција наставника


4992396

Циљна група

Предуслови за похађање семинара

Предзнање

елементарно познавање рада на рачунару

Технички предуслови

поседовање рачунара

и

Интернет конекција


4992396

Tрајање семинара

 • 5 недеља онлајн наставе уМудлу

 • Завршна двочасовна радионица уживо

Мудл учионица


4992396

Семинар ће се реализовати на Мудл платформи, а полазницима ће бити на располагању и систем за објављивање електронских портфолија, Махара, као и софтвер Викиспејс, намењен радионичарском раду.


4992396

Садржаји

 • Учење и настава у XXI веку и нова улога наставника и ученика

 • Основни појмови о електронском учењу

 • Педагошке основе  примене информационо-комуникационих технологија у настави

 • Интернет као ризница знања и његова употреба у настави

 • Алати за електронско учење и њихова примена у настави (блог, електронски портфолио, вики , концептуалне мапе,  поткаст, хот потејтос)


4992396

Активности

 • проучавање наставног материјала

 • истраживање интернет ресурса

 • гледање кратких филмова

 • промишљање

 • дискутовање на форуму

 • комуникација преко имејла и чета

 • проучавање туторијала

 • интерактивне радионице

 • попуњавање упитника

 • тестирање

 • израда завршног рада


4992396

Лекција у Мудлу

кратки филмови


4992396

Форум

Причаоница

(соба за чет)


4992396

Избори

Тест


4992396

Алати

који се изучавају

Поткастинг

Hot Potatoes

Концептуалне мапе

Вики

Блог

Електронски портфолио


4992396

Предавачи

Лулић


4992396

Контакт

Југослава Лулић

тел. 064-134-0318

имејл: jululic@hotmail.com

Адреса курса: www.kreativno.rs

Сајт на коме можете наћи потребне информације о курсу и термине одржавања:www.e-pismen.rs


4992396

Добро нам дошли!

Југослава, Славица, Снежана,

Надаи Драгица


 • Login