Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Download
1 / 17

Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) OSA II. Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected] OSA II Priority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected]' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEuropean Agricultural Fund for Rural Development(EAFRD) OSA II

Ing. David Kuna

odbor Řídící orgán HRDP

[email protected]


Osa ii priority
OSA IIPriority

 • Ochrana přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělství i lesním hospodářství

 • Řešení ekonomických problémů zemědělství v méně příznivých přírodních podmínkách

 • Zachování přírodní hodnoty v oblastech NATURA 2000


Osa ii
OSA II

 • Zajištění maximální návaznosti na stávající horizontální podpory (LFA, AEO a Lesnictví)

 • Otevření nových perspektivních programů

 • Na OSU II je vyčleněno cca 51 % finančních prostředků určených na Program rozvoje venkova v programovacím období 2007 - 13

 • OSA II je z 80 % spolufinancována z prostředků EU (EAFRD)

 • Opatření mají neinvestiční charakter


Osa ii1
OSA II

Cíl:Zlepšení životního prostředí a péče o krajinu

 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy


Osa ii zlep en p a p e o krajinu
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

 • Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)

 • Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES

 • Agroenvironmentální opatření

 • Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně


Osa ii zlep en p a p e o krajinu1
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

 • Zalesňování

 • První zalesnění nezemědělských půd

 • Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích

 • Lesnicko – environmentální platby

 • Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

 • Neproduktivní investice v lesích


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)

 • Do roku 2010 zůstanou v platnosti příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 (zachování stávajícího stavu)

 • Navržené změny:

 • Zavedení degresivity plateb s rostoucí výměrou podniku

 • Zvýšení intenzity VDJ/ha

 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha

 • 40,4 % z prostředků OSY II


OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné

využívání zemědělské půdy

Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES

 • Opatření nahrazuje současné podopatření LFA-E

 • Navržené změny:

 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha

 • 0,3 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Agroenvironmentální opatření

 • Zachování současných podopatření a managementů

 • Navržené změny:

 • Rozšíření o titul Integrovaná produkce zeleniny

 • Nový titul– Pastviny na stepních společenstvech

 • Nový titul - Zatravňování orné půdy kolem vodních toků

 • Přepásání luk (změna managementu)

 • 54,1 % prostředků OSY II


OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně

 • Nové opatření

 • Výsadba liniové zeleně a větrolamů v krajině

 • 0,3 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Zalesňování

 • Zachování stávajícího opatření „Lesnictví“ (HRDP)

 • Navržené změny:

 • Změna v době placení ušlých příjmů – nově 15 let

 • Dochází k upravení sazeb

 • 2,6 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

První zalesnění nezemědělských půd

 • Zachování stávajícího opatření (dle OP 1.3.4)

 • Navržené změny:

 • Upravené sazby

 • 0,1 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy2
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích

 • Zcela nové opatření

 • Ponechání samovolnému vývoji v lesích v oblastech NATURA 2000 a v ZCHÚ

 • 0,3 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy3
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Lesnicko – environmentální platby

 • Zcela nové opatření

 • Vytváření biotopů pro druhy vázané na staré stromy a tlející dřevo

 • Podpora diferenciace struktury lesních porostů a zlepšování druhové skladby lesa

  0,4 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy4
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

 • Navazuje na opatření OP (1.3.1)

 • Obnova produkčního potenciálu lesa a jeho funkcí po působení přírodní kalamity nebo požáru

 • 1,5 % prostředků OSY II


Osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy5
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Neproduktivní investice v lesích

 • Navazuje na opatření OP (1.3.2)

 • Podpora investic na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků

 • 0,1 % prostředků OSY IIad