slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) OSA II. Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected] OSA II Priority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP [email protected]' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEuropean Agricultural Fund for Rural Development(EAFRD) OSA II

Ing. David Kuna

odbor Řídící orgán HRDP

[email protected]

osa ii priority
OSA IIPriority
 • Ochrana přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělství i lesním hospodářství
 • Řešení ekonomických problémů zemědělství v méně příznivých přírodních podmínkách
 • Zachování přírodní hodnoty v oblastech NATURA 2000
osa ii
OSA II
 • Zajištění maximální návaznosti na stávající horizontální podpory (LFA, AEO a Lesnictví)
 • Otevření nových perspektivních programů
 • Na OSU II je vyčleněno cca 51 % finančních prostředků určených na Program rozvoje venkova v programovacím období 2007 - 13
 • OSA II je z 80 % spolufinancována z prostředků EU (EAFRD)
 • Opatření mají neinvestiční charakter
osa ii1
OSA II

Cíl:Zlepšení životního prostředí a péče o krajinu

 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
osa ii zlep en p a p e o krajinu
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

 • Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)
 • Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES
 • Agroenvironmentální opatření
 • Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně
osa ii zlep en p a p e o krajinu1
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

 • Zalesňování
 • První zalesnění nezemědělských půd
 • Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích
 • Lesnicko – environmentální platby
 • Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření
 • Neproduktivní investice v lesích
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)

 • Do roku 2010 zůstanou v platnosti příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 (zachování stávajícího stavu)
 • Navržené změny:
 • Zavedení degresivity plateb s rostoucí výměrou podniku
 • Zvýšení intenzity VDJ/ha
 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha
 • 40,4 % z prostředků OSY II
slide8

OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné

využívání zemědělské půdy

Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES

 • Opatření nahrazuje současné podopatření LFA-E
 • Navržené změny:
 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Agroenvironmentální opatření

 • Zachování současných podopatření a managementů
 • Navržené změny:
 • Rozšíření o titul Integrovaná produkce zeleniny
 • Nový titul– Pastviny na stepních společenstvech
 • Nový titul - Zatravňování orné půdy kolem vodních toků
 • Přepásání luk (změna managementu)
 • 54,1 % prostředků OSY II
slide10

OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně

 • Nové opatření
 • Výsadba liniové zeleně a větrolamů v krajině
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Zalesňování

 • Zachování stávajícího opatření „Lesnictví“ (HRDP)
 • Navržené změny:
 • Změna v době placení ušlých příjmů – nově 15 let
 • Dochází k upravení sazeb
 • 2,6 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

První zalesnění nezemědělských půd

 • Zachování stávajícího opatření (dle OP 1.3.4)
 • Navržené změny:
 • Upravené sazby
 • 0,1 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy2
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích

 • Zcela nové opatření
 • Ponechání samovolnému vývoji v lesích v oblastech NATURA 2000 a v ZCHÚ
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy3
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Lesnicko – environmentální platby

 • Zcela nové opatření
 • Vytváření biotopů pro druhy vázané na staré stromy a tlející dřevo
 • Podpora diferenciace struktury lesních porostů a zlepšování druhové skladby lesa

0,4 % prostředků OSY II

osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy4
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

 • Navazuje na opatření OP (1.3.1)
 • Obnova produkčního potenciálu lesa a jeho funkcí po působení přírodní kalamity nebo požáru
 • 1,5 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy5
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Neproduktivní investice v lesích

 • Navazuje na opatření OP (1.3.2)
 • Podpora investic na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků
 • 0,1 % prostředků OSY II
ad