C veri tipleri ve de i kenler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

C# Veri Tipleri ve Değişkenler PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

C# Veri Tipleri ve Değişkenler. İçerik. Değişken Nedir Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Tanımlama Veri Türleri.

Download Presentation

C# Veri Tipleri ve Değişkenler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C veri tipleri ve de i kenler

C# Veri Tipleri ve Değişkenler


C veri tipleri ve de i kenler

İçerik

 • Değişken Nedir

 • Değişken Tanımlama Kuralları

 • Değişken Tanımlama

 • Veri Türleri


C veri tipleri ve de i kenler

 • Bir bilgisayar programı yazarken bazı veriler üzerinde işlem yaparız. Bu verilerle işlem yapabilmemiz için onlara isimler vermemiz gerekir. İşte bu verilerin adına “Değişken” denir. 

 • Değişkenler tek başına yeterli değillerdir. Değişkenlerin türünün ne olduğu önceden belirtilmelidir (Bu değişken bir tamsayı mıdır, karakter midir, metin midir vb..) . Bu işlem  ”veri türü” denilen programlama dilinde önceden tanımlanmış deyimler kullanılarak yapılır.


De i ken tan mlama kurallar

Değişken Tanımlama Kuralları

 • Değişken adları boşluk, simge içeremez.

 • Değişkenler bir sayı ile başlayamaz.

 • C#'ın diğer bütün komut, metot ve benzerlerinde olduğu gibi değişken adlarında büyük-küçük harf duyarlılığı vardır. Yani değişken isimli bir değişkenle Değişken isimli bir değişken birbirinden farklıdır.

 • Değişken adları Türkçe karakterlerden(ğ,ü,ş,ö,ç,ı) oluşabilir. Ama kullanılması önerilmez.


C veri tipleri ve de i kenler

 • Geçerli tanımlama biçimleri: Soyad, _fiyat, dogumTarihi, Okul_Nu., Adres2

 • Geçersiz tanımlama biçimleri: Ucret%, fiyat$, 2.Adres, class

  NOT: Bazı programlama dilleri büyük küçük harfe duyarlıdır. Örneğin C# dilinde dogumTarihi ile DogumTarihi aynı anlama gelen isimler değildir.


C ta de i ken t an mlama

C#'taDeğişken Tanımlama

Çoğu programlama dilinde değişkenler kullanılmaya başlanmadan önce tanımlanırlar.

ÖRNEK:

Yukarıdaki ifade “ad” isminde ve “int” (tamsayı) değerler taşıyan bir değişkeni bildirir. İfade sonunda noktalı virgül yer alır.


Veri t rleri

Veri Türleri

 • Sayısal Türler:


C veri tipleri ve de i kenler

Metin Türleri:


C veri tipleri ve de i kenler

C#'ta hem metinsel hem de sayısal olmayan türler de vardır:

 • Bool: Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false veya 2<1 gibi ifadeler örnek verilebilir.

  Örnekler:

  bool b1=true;

  bool b2=false;

  bool b3=5>4


C veri tipleri ve de i kenler

 • Object:Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.

  Örnekler:

  objecta=5;

  objectb='k';

  objectc="metin";

  objectd=12.7f;


Es n dem r 11 c 179

ESİN DEMİR11/C-179


 • Login