Tr dl sa datorn tverk
Download
1 / 25

Trådlösa datornätverk - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trådlösa datornätverk. Strålning och riskkommunikation. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Riskuppfattning. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Radiation Risk Communication. EMF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Trådlösa datornätverk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr dl sa datorn tverk

Trådlösa datornätverk

Strålning och riskkommunikation

Jimmy Estenberg


Tr dl sa datorn tverk

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Riskuppfattning

Riskuppfattning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Radiation risk communication

RadiationRisk Communication

EMF

X-rays

Radon

UV

Public Health

Public Concern

UV

Radon

X-rays

EMF


Vad p verkar v r riskuppfattning

Vad påverkar vår riskuppfattning?

 • Nytt eller upplevs som okänt

 • Skapat av människan (onaturligt)

 • Inte kan uppfattas med våra sinnen

 • Pågående debatt om riskerna

 • Ekonomisk vinning

 • Förtroende för verksamhetsutövaren

 • Ofrivilligt

 • Barn utsätts


Allm nhetens oro f r elektromagnetiska f lt uppskattning

Allmänhetens oro för elektromagnetiska fält(uppskattning)


Riskbed mning

Riskbedömning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Riskbed mning1

Riskbedömning

Cellstudier

Djurstudier

Studier på människa

Sammanvägda slutsatser utifrån studiernas kvalité, om de har upprepats av oberoende forskargrupper, etc.

Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning


Str ls kerhetsmyndighetens vetenskapliga r d

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd

 • Består av internationella forskare som är experter inom området EMF och hälsa

 • Sammanfattar nya studier som granskats och publicerats i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter

 • Årlig rapport


Europar dets resolution 1815

Europarådets Resolution 1815

 • Europarådet, som inte ska sammanblandas med Europeiska rådet, är ingen expertinstans för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält. Europarådet ägnar sig i första hand åt demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigheter.

 • Resolution 1815 är ett politiskt ställningstagande.

 • Strålsäkerhetsmyndigheten gör riskbedömningar utifrån vetenskapliga fakta och inte baserat på politiska ställningstaganden.

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Bina d r av radiov gor fr n basstationer

”Bina dör av radiovågor från basstationer”

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Tr dl sa datorn tverk

Tärnan (Skutehagen)


Tr dl sa datorn tverk

Maneten (Hällsviks bycenter)


Tr dl sa datorn tverk

Skolgården (Hällsviks bycenter)


Brittiska public health england

Brittiska Public Health England

 • Exponeringsnivån framför datorn är lägre än en hundradel av vad man kan exponeras för vid mobiltelefonsamtal.

 • För den som inte sitter vid en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringsnivån ännu lägre.

 • Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att exponeringen i miljöer med trådlösa datornätverk motsvarar exponeringen från basstationer i stadsmiljö, långt under gällande referensvärden.


Str ls kerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk.

 • Det finns således ingen anledning att av strålskyddsskäl avråda från att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.


Andra l nders expertmyndigheter

Andra länders expertmyndigheter

 • I princip alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, med den ryska som enda kända undantaget, gör en liknande bedömning.


V rldsh lsoorganisationen who

Världshälsoorganisationen, WHO

Faktablad 304

 • ”Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåerna och de forskningsresultat som samlats in hittills finns det inget övertygande vetenskapligt bevis för att svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter.”


Identifierade h lsoproblem

Identifierade hälsoproblem

 • Stress av att ständigt vara uppkopplad

 • Skärmljus


Riskhantering

Riskhantering

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy


Tr dl sa datorn tverk

SSMFS 2008:18

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om

begränsning av allmänhetens exponering för

elektromagnetiska fält

 • Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd avser allmänhetens exponering

 • Yrkesmässig exponering regleras av Arbetsmiljöverket


Tr dl sa datorn tverk i skolor

Trådlösa datornätverk i skolor

 • Skolor valde bort trådlöst pga strålning

 • Strålsäkerhetsmyndigheten mätte i skolmiljö

 • Diskuterade med PHE om deras utredning

 • Skickade informationsbrev till kommuner och skolor med WHO:s faktablad som referens

  - Inga förväntade negativa hälsoeffekter

  - Exponeringen är låg, i nivå med exponering från basstationer i stadsmiljö


ad
 • Login