Prof dr sanja stojanovi
Download
1 / 46

Prof. dr Sanja Stojanovi ć - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

MDCT koronarografija. Prof. dr Sanja Stojanovi ć. CT grudnog + CT Angiogra fija = Cardiac CT. Šta je važno ?. CT koronarografija je tehnički zahtevnija od drugih CT aplikacija kako zbog težine cilja tako i pregleda srca koje je u stalnom pokretu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof. dr Sanja Stojanovi ć' - amie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof dr sanja stojanovi

MDCT koronarografija

Prof. dr Sanja Stojanović


Ct grudnog ct angiogra fija cardiac ct
CT grudnog + CT Angiografija = Cardiac CT


Ta je va no
Šta je važno?

 • CT koronarografija je tehnički zahtevnija od drugih CT aplikacija kako zbog težine cilja tako i pregleda srca koje je u stalnom pokretu

 • Brz razvoj novih tehnologija na ovom polju zahteva stalne izmene u protokolima pregleda


Šta je važno?

 • Adekavatan izbor pacijenta

 • Medikacija pacijenta

 • Zaštita od zračenja

 • Adekvatna upotreba kontrasta, izbor akvizicije i parametara za rekonstrukciju

 • Prikaz slika, tehnika obrade, radiološki izveštaj


Proto k ol
Protokol

 • β – blokatori pre pregleda

 • Položaj supinacije sa podignutim rukama

 • 20 – 18 G i.v. pristup

 • 80 – 100 ml + 30-50 ml NaCl, 4-5 ml/sec, kontrast bolus tracking

 • Scan range: od baze srca do karine

 • 64-slajsni CT skaner sa 0.6-mm kolimacijom, 330-msec rotacijom gentrija, cev 750–800 mAs (efektivna), 120kV


Hardverski zahtevi

4-slajsni

64-slajsni

35-45s

<10s


Top 5 i ndi kacija
Top 5 indikacija

 • Isključiti koronarnu stenozu kod pacijenata sa niskim do umerenim rizikomza razvoj kronarne bolesti

 • Evaluacija koronarne areterije kod koje je suspektno postojanje anomalije ili za karakterizaciju srčanih masa(promena)

 • Rešavanje dilema nakon kataterizacije

 • Ispitivanje patentnosti bypass graftovai stentova

 • Preoperativna evaluacija, nekoronarna hirurgija


Prednosti

stenoza

Stenoza i uzrok stenoze

Prednosti

 • brza metoda

 • detaljna evaluacija

 • mali rizik (neinvazivno)

 • detaljan pregled stenoze, a ne samo obična luminografija


Ograni enja

Flohr TG, J Thorac Imaging 2007

Ograničenja

 • Ubrzan i nepravilan rad srca *

  nije ograničenja kod dual source CT

  (Baumüller, Radiology 2009)

 • Gojaznost *nije ograničenje kada se koriste protokoli za gojazne

 • Izražene kalcifikacije zida krvnog suda

  bolje performance sa bržim skenerima

  ali:

  velika količina kalcijuma = pogrešna indikacija

 • Doza zračenja

 • Koronarni arterijski stentovi

 • Antegradno i retrogradno punjenjeProspektivni EKG Triggering

Mahesh, AAPM/RSNA PHYSICS TUTORIAL, radiographycs, 2007


Retrospektivni ECG Triggering

Mahesh, AAPM/RSNA PHYSICS TUTORIAL, radiographycs, 2007


Soft verski zahtevi
Softverski zahtevi

MPR

SSD

VRT


Hardverski zahtevi

 • srednja brzina

LAD 22,4 mm/s ± 4, RCA 69,5 mm/s ± 22,5

CX 48,4 mm/s ± 15

RCA 69,5 mm/s ± 22,5

Achenbach S, Radiology, 2000


Kalcijum skoring ca sc
Kalcijum skoring (Ca-Sc)

 • Za identifikaciju i kvantifikaciju kalcifikovanih plakova

 • Bez kontrasta

 • Ograničenje od 130HU

 • Agatston skor

  • 1za130 – 199 HU

  • 2za 200 – 299 HU

  • 3za 300 – 399 HU

  • 4 za 400 HU i iznad

 • Preko 2000HU artefakti


Kalcijum skoring ca sc1
Kalcijum skoring (Ca-Sc)

 • Marker težine plaka i procena kardiovaskularnog rizika

 • Proširene kalcifikacije koronarnih arterija ukazuju na težinu ateroskleroze

 • Visok kalcijum skoring ukazuje na povećan rizik od razvoja stenoze koronarne arterije

 • Kalcijum skoring 0 govori u prilog male mogućnosti za razvoj kardiovaskularnog oboljenja


Nedostatak kalcijuma
Nedostatak kalcijuma

 • Bez ateroskleroze,

  ili

 • Postojanje vulnerabilnog, ali nekalcifikovanog plaka

Chiu SS, ESR 2009

Kriva multiplanarna reformacija desne koronarne arterije u dve različite projekcije


Normalna anatomija i kongenitalne anomalije
Normalna anatomija i kongenitalne anomalije

 • Kod mršavih odraslih pacijenata, napon cevi se može smanjiti na100 kV, a da se dobiju veoma zadovoljavajući rezultati. Isto tako, mi rutinski koristimo 100 ili 80 kV, zavisno od veličine pacijenta, kada radimo CT pregled srca kod adolescenata ili pedijatrijskih pacijenata kod kojih postoji sumnja na postojanje anomalija koronarnih arterija ili neka druga kongenitalna kardiovaskularna oboljenja.

Siegel, Radiology 2004.


Normalna anatomija i kongenitalne anomalije1
Normalna anatomija i kongenitalne anomalije

RCA polazi izmedju aorte i pulmonalne arterije –maligna forma
Koronarna bolest okluzija lad 100
Koronarna bolest- Okluzija LAD 100%


Stent ovi
Stentovi

 • Ovom studijom su pokazani artefakti koji se dobijaju pri evaluaciji metalnih stentova kada se koristi MDCT u vizualizaciji.Veći deo lumena kod implantiranog stenta je bio jasno prikazan kod većine pacijenata, ali je bio za jednu trećinu manji nego kod invazivne koronarne angiografije.


 • 3D Preporuke

 • MIP and VRT – za lokalizaciju stenta; nije adekvatno za pregled lumena

 • MPR– za pregled lumena stenta

Mahesh, RadioGraphics 2007


Mahesh, RadioGraphics 2007


Hardverski zahtevi
Hardverski zahtevi redukovati upotrebom posebne vrste softvera za

Flat Panel tehnologija

Flohr TG, Herz, 2003


Stent ovi1
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi


Stent ovi2
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi


Stent ovi3
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi


Stent ovi4
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi


Stent ovi5
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi


Stent ovi6
Stent redukovati upotrebom posebne vrste softvera za ovi

 • Za pregled stentova koronarnih arterija predlaže se upotreba kernela koji omogućava jasniji i oštriji prikaz ivica promene i sa većom prostornom rezolucijom

 • Na ovaj način se može bolje uočiti intimalna hiperplazija u odnosu na hipoatenuaciju koja je posledica “beam-hardening” artefakata; ova hipoatenuacija sa druge strane može imitirati restenozu u stentu

Maintz D, Euro Radiol 2006


Funkcionalno ct ispitivanje srca
Funkcionalno CT ispitivanje srca redukovati upotrebom posebne vrste softvera za


Asimptomatska visokorizi na populacija
Asimptomatska visokorizična populacija redukovati upotrebom posebne vrste softvera za

 • Približno kod 50% pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom nisu postojali ranije simptomi koronarne bolesti

 • Kod 168 asimptomatskih osoba sa >1 major riziko faktorom (hipertenzija, dijabetes, hiperholesterolemija, koronarna bolest u užoj porodici ili pušenje) , i sa nejasnim stres test rezultatima (stres elektrokardiografija, ehokardiografija, ili nuklearna scintigrafija) je sprovedeno ispitivanje

 • Senzitivnost i specifičnost MSCT kronarografije je bila 100% i 98%, sa predvidjanjem pozitivnog rezultata od 95%, a negativnogod 100%.

 • MSCT koronarografija je odlična neinvazivna tehnika za rano otkrivanje signifikantne CAD kod visokorizičnih aspimptomatskih osoba sa nejasnim rezultatima neivazivnih stres testova.

Romeo F, Am J Cardiol 2007


Zaklju ci
Zaključci redukovati upotrebom posebne vrste softvera za

 • CT pregled srca je precizan i detaljan neinvazivni imidžing modalitet

 • Omogućava isključivanje koronarne stenoze kod pacijenata sa srednje izraženim rizikom za razvoj koronarne bolesti

 • Pacijenti i indikacije za CT pregled srca moraju biti precizno selektovani

 • Sa novijim generacijama multidetektorskih CT skenera dijagnostičke mogućnosti su se značajno povećale, a broj segmenata koroarnih arterija koje se ne mogu pregledati se značajno smanjio.


NOVI redukovati upotrebom posebne vrste softvera za

SAD


ad