energetyka j drowa
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENERGETYKA JĄDROWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

ENERGETYKA JADROWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ENERGETYKA JĄDROWA. TADEUSZ HILCZER. Odpady i ich utylizacja. Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa jest obecnie najczystszą technologią produkcji energii na dużą skalę. Normalnie pracująca elektrownia jądrowa nie produkuje popiołów ani pyłów i nie wydała gazów spalinowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGETYKA JADROWA' - amie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetyka j drowa

ENERGETYKA JĄDROWA

TADEUSZ HILCZER

energetyka j drowa1
Energetyka jądrowa
 • Energetyka jądrowa jest obecnie najczystszą technologią produkcji energii na dużą skalę.
 • Normalnie pracująca elektrownia jądrowa nie produkuje popiołów ani pyłów i nie wydała gazów spalinowych.
 • Wprowadza do środowiska mniejsze ilości substancji radioaktywnych niż elektrownia węglowa i to głównie w postaci nie reagujących chemicznie gazów szlachetnych 85Kr i 133Xe.
 • Oprócz energii elektrycznej produkuje, jak każda elektrownia, ciepło odpadowe.
 • Jest to czysta energetyka, prawie zupełnie nieszkodliwa dla środowiska.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

energetyka j drowa2
Energetyka jądrowa
 • W elektrowni jądrowej wymienia się co roku prawie trzecią część elementów paliwowych na nowe.
 • Elektrownia jądrowa o mocy 1 GW(e)
  • zużywa dziennie około 80 kg uranu, a
  • produkuje rocznie około 30 t wysoko radioaktywnych odpadów w postaci zużytego paliwa.
 • Zyżyte paliwo zawiera
  • groźne dla życia produkty rozpadu promieniotwórczego,
  • możliwe do odzyskania materiały rozszczepialne.
 • Usuwanie i obróbka zużytych elementów paliwowych jest istotnym problemem
  • ochrony środowiska naturalnego,
  • opłacalności energetyki jądrowej.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

energetyka j drowa3
Energetyka jądrowa
 • Sprawność przetwarzania energii cieplnej w elektryczną
  • zależy od temperatury i ciśnienia pary poruszającej turbiny
  • w elektrowniach węglowych - do 39%,
  • w elektrowniach jądrowych - około 30%.
 • Energetyka jądrowa wytwarza więcej ciepła odpadowego niż energetyka konwencjonalna.
  • do jej odprowadzenia elektrownia jądrowa zużywa więcej wody chłodzącej,
   • różnica nie przekracza 50%.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

energetyka j drowa4
Energetyka jądrowa
 • Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW(e) wprowadza rocznie do otoczenia maksymalnie
  • 5,91014Bq promieniotwórczych gazów szlachetnych (85Kr i 33Xe)
  • 5,6109 Bq promieniotwórczego jodu.
 • Objętość powietrza potrzebna do rozcieńczenia do poziomu dopuszczalnego wynosi rocznie:
  • 5,51010 m3 dla promieniotwórczych 85Kr, 33Xe i J (elektrownia jądrowa)
  • 4,31015 m3 dla dwutlenku siarki (elektrownia węglowa)

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

odpady promieniotw rcze
Odpady promieniotwórcze
 • Oprócz promieniotwórczych produktów rozszczepienia w paliwie reaktora, neutrony wytwarzają pewne promieniotwórcze jądra atomowe w wodzie pierwotnego obiegu chłodzącego i w jego ściankach.
  • izotop 3H powstaje w reakcji neutronów z jądrami 10B,
  • izotop 54Mn powstaje w ściankach obiegu pierwotnego.
 • Woda obiegu pierwotnego jest stale oczyszczana,
  • po przefiltrowaniu usuwającym zawiesiny przechodzi przez wymienniki jonowe,
  • urządzenia z przeciwprądem pary usuwają rozpuszczone gazy.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

odpady promieniotw rcze1
Odpady promieniotwórcze

PO 1 ROKU PRACY REAKTORA PWR O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1 GWe

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

ciep o odpadowe
Ciepło odpadowe
 • Chłodzenie jest ważnym problemem.
 • Reaktory pracują w pobliżu stanu krytycznego i dlatego konieczne jest stosowanie wymuszonych obiegów pierwotnego chłodzenia celem zabezpieczenia odpowiedniej wymiany ciepła.
 • Chłodzenie, niezależnie od liczby zabezpieczeń, jest potencjalnym źródłem awarii;
  • większość dotychczasowych awarii była związana z układami wymuszonego chłodzenia
 • Ciepło odprowadzane przez materiał chłodzący, głównie przez wodę, jest jednym z podstawowych odpadów przemysłowych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

ciep o odpadowe1
Ciepło odpadowe
 • Ilość ciepła odpadowego zależy od sprawności elektrowni; im wyższa jest sprawność, tym mniej ciepła odchodzi do środowiska naturalnego.
 • Problem odprowadzają do środowiska ciepła niewykorzystanego w procesie technologicznym jest więc niezależny od typu siłowni.
 • Ilość ciepła, oddawana przez elektrownie jądrowe jest większa niż przez elektrownie konwencjonalne.
  • elektrownia jądrowa zużywa średnio 180 l/skWh, przy wzroście temperatury w kondensatorze o około 10 K,
  • elektrownia konwencjonalna zużywa (120-150) l/skWh, przy wzroście temperatury w kondensatorze o około 8 K.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

ciep o odpadowe2
Ciepło odpadowe
 • Woda do chłodzenia pobierana jest
  • z rzek
  • z jezior
  • przybrzeżnych wód morskich.
 • Odprowadzana o wyższej temperaturze
  • może wpływać na różne procesy życiowe,
  • może mieć szkodliwy wpływ na florę i faunę wodną
  • może być wykorzystywane np. do hodowli ryb ciepłolubnych i ostryg.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

ciep o odpadowe3
Ciepło odpadowe
 • Podgrzana woda odpadowa nie jest ściekiem przemysłowym czy komunalnym
 • Zmiana temperatury wody ma na pewno wpływ na środowisko wodne, ale niekoniecznie szkodliwe.
 • Istotne, aby woda odpadowa była tej samej, lub wyższej, klasy czystości, co woda pobierana.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe
Zużyte paliwo jądrowe
 • Zużyte paliwo jądrowe jest silnie promieniotwórcze - jego bezpieczne składowanie jest problemem trudnym do rozwiązania.
 • Światowa energetyka cywilna zużywa rocznie ponad 104 ton paliw jądrowych.
 • Do roku 2000 nagromadziło się łącznie około 2105 ton odpadów zawierających około 4103 ton jąder rozszczepialnych.
 • Ilość odpadów z przemysłu obronnego (głównie zubożony lub słabo „wypalony” uran) jest oceniana na około 5105 ton.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe1
Zużyte paliwo jądrowe
 • W odpadach jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii.
 • W 1 tonie aktynowców zawarta jest energia 2500 MW(e)/rok.
 • Rocznie w odpadach składuje się około 81020 J, czyli dwa razy więcej niż obecne roczne zużycie przez całą ludność Ziemi.
 • Zużyte paliwo z działających reaktorów energetycznych jest początkowo składowane na terenie elektrowni, a następnie gromadzone w tymczasowych składowiskach.
 • Są dwie możliwości składowania:
  • składowanie nieodwracalne
  • składowanie czasowe.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

energetyka j drowa5
Energetyka jądrowa

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe2
Zużyte paliwo jądrowe
 • Składowanie nieodwracalne - gromadzenie odpadów promieniotwórczych w miejscu, z którego nie mogą być wydobyte przed całkowitym rozpadem.
 • Położenie i konstrukcja składowiska powinny gwarantować retencję radioaktywnych substancji przez miliony lat, wystarczające na samoistny rozpad najbardziej długożyciowych izotopów promieniotwórczych.
 • Taki czas wyklucza rozwiązania inżynierskie i stwarza konieczność stosowania formacji geologicznych.
 • Wymaga to wydrążenia odpowiednich sztolni o głębokości co najmniej kilkuset metrów w strukturach geologicznych stabilnych sejsmicznie, nieprzepuszczalnych i odpornych na erozję, z przeznaczeniem na specjalne pojemniki z odpadami jądrowymi.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

przer b pr t w paliwowych
Przerób prętów paliwowych
 • Pręty paliwowe są najpierw rozdrabniane, a następnie rozpuszczane w kwasie azotowym.
 • Uran, pluton oraz produkty rozpadu rozpuszczają się prawie całkowicie.
 • Pozostające rozdrobnione koszulki prętów paliwowych po zabetonowaniu składa się w bezpiecznym miejscu.
 • W następstwie procesów chemicznych następuje rozdział uranu, plutonu i pozostałych produktów rozpadu.
 • Uran i pluton, po oczyszczeniu, sa wykorzystane do produkcji prętów paliwowych.
 • Odpady radioaktywne są pakowane i przygotowywane do składowania w mogilniku.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe3
Zużyte paliwo jądrowe
 • Takie składowanie pozbawia przyszłe pokolenia możliwości wykorzystania olbrzymich zasobów energii (rzędu 22.103 GWh/tona) zawartej w aktynowcach zużytego paliwa i odpadach pochodzenia wojskowego.
 • Zawartość energii pozostawianej w zużywanym paliwie rocznie wynosi około 8.1020 J czyli około dwa razy więcej niż obecne roczne zużycie przez całą ludność Ziemi.
 • Energia zawarta w nagromadzonych dotąd odpadach wystarczyłaby na pokrycie całkowitego zapotrzebowania ludzkości przez kilkaset lat.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie pr t w paliwowych
Składowanie prętów paliwowych

Basen do przechowywania prętów paliwowych

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie pr t w paliwowych1
Składowanie prętów paliwowych
 • Pręty paliwowe po wstępnym schłodzeniu w basenie w elektrowni jądrowej załadowane do pojemników transportowych przenosi się na składowiska pośrednie.
 • Pojemniki transportowe zapewniają całkowicie bezpieczne składowanie.
 • Po określonym czasie elementy paliwowe są:
  • albo transportowane do zakładów przeróbki
  • albo składane w mogilnikach bez żadnej obróbki i odzysku.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

przer b pr t w paliwowych1
Przerób prętów paliwowych
 • W zakładzie przerobu paliwa jądrowego przeprowadza się rozdział poszczególnych składników wypalonych elementów paliwowych.
 • Oddzielone są odpady radioaktywne i odzyskuje paliwo jądrowe, uran i pluton.
 • Pręty paliwowe zawierają oprócz jąder 235U, które nie uległy rozszczepieniu, także pluton rozszczepialny 239Pu,
 • Ze względu na dużą aktywność proces przerobu jest w pełni zautomatyzowany.
 • Oddzielone są odpady radioaktywne i odzyskuje paliwo jądrowe, uran i pluton.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

przer b pr t w paliwowych2
Przerób prętów paliwowych
 • Pręty paliwowe są najpierw rozdrabniane, a następnie rozpuszczane w kwasie azotowym.
 • Uran, pluton oraz produkty rozpadu rozpuszczają się prawie całkowicie.
 • Pozostające rozdrobnione koszulki prętów paliwowych po zabetonowaniu składa się w bezpiecznym miejscu.
 • W następstwie procesów chemicznych następuje rozdział uranu, plutonu i pozostałych produktów rozpadu.
 • Uran i pluton, po oczyszczeniu, sa wykorzystane do produkcji prętów paliwowych.
 • Odpady radioaktywne są pakowane i przygotowywane do składowania w mogilniku.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transport materia w promieniotw rczych
Transport materiałów promieniotwórczych
 • Materiały promieniotwórcze transportowane są samolotami, koleją, samochodami i statkami.
 • Większość transportowanych przesyłek zawiera bardzo małe ilości substancji promieniotwórczych.
 • Istnieją ścisłe przepisy wydane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), dotyczące przygotowania i bezpiecznego transportowania materiałów promieniotwórczych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transport materia w promieniotw rczych1
Transport materiałów promieniotwórczych
 • Typ opakowania do przewozu materiałów promieniotwórczych zależy od rodzaju materiału, jego objętości, ilości, postaci fizycznej i aktywności.
 • Różne typy opakowań są inaczej zbudowane i posiadają inne parametry wytrzymałościowe oraz materiałowe.
 • Niektóre typy opakowań zanim zostaną dopuszczone do stosowania, są poddawane bardzo surowym testom:
  • mechanicznym (ściskanie, upadek z wysokości),
  • termicznym (odporność na podwyższoną temperaturę),
  • Zanurzeniowym,
  • itp.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transport materia w promieniotw rczych2

Typ A

Transport materiałów promieniotwórczych
 • Opakowania typu B mają podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną, muszą zapewnić szczelność i osłonność ładunku nawet w razie poważnych wypadków transportowych.
 • Opakowania typu A muszą zapewnić szczelność i osłonność ładunku w przypadku mniejszych wypadków transportowych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transport materia w promieniotw rczych3
Transport materiałów promieniotwórczych
 • Opakowania przemysłowe (IP) służą do transportu materiałów o niskiej aktywności lub przedmiotów skażonych powierzchniowo. Ten typ opakowań poddawany jest niektórym testom wytrzymałościowym.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transport materia w promieniotw rczych4
Transport materiałów promieniotwórczych
 • Opakowania tzw. wyłączone
  • używane są do transportu bardzo małych ilości materiałów promieniotwórczych,
   • radiofarmaceutyków
   • urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze o bardzo małej aktywności (izotopowe czujki dymu, przyrządy pomiarowe).
  • Są to rozmaite pudełka kartonowe, pojemniki z metalu czy tworzyw sztucznych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • Odpady radioaktywne w postaci stałej lub ciekłej należy podzielić na trzy grupy:
  • nisko aktywne
   • redukowane do możliwie najmniejszej objętości (stężanie, ściskanie, spalanie),
   • zacementowane w beczkach.
  • średnio aktywne
   • rozdrabniane
   • zacementowane w beczkach.
  • wysoko aktywne
   • głównie produkty rozpadu ciężkich jąder
   • są głównym źródłem (99%) promieniowania wszystkich odpadów promieniotwórczych,
   • składowanie wymaga szczególnej ostrożności.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych1
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • Ostateczne składowanie jest przewidywane w różnym czasie, w zasadzie dopiero po roku 2010.
  • są opracowane różne sposoby zabezpieczenia wysokoaktywnych odpadów.
  • jednym z najlepszych jest zeszklenie - szkło jest materiałem bardzo odpornym na działania chemiczne.
 • Obecnie wydaje się, że umieszczenie zeszklonych odpadów w pojemnikach z nierdzewnej stali, otoczenie ich warstwą gliny i składowanie w głębokich, szczegółowo przebadanych formacjach geologicznych jest w pełni bezpiecznym rozwiązaniem składowania ostatecznego odpadów promieniotwórczych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych2
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • Dla każdego składowiska trzeba określić system barier ochronnych.
 • Bariery ochronne sztuczne i naturalne są fizycznymi przeszkodami zabezpieczającymi przed uwalnianiem i rozprzestrzenianiem się substancji promieniotwórczych ze składowanych odpadów.
 • Wszystkie stosowane bariery dopełniają się wzajemnie i tworzą system multibarier dający pełne zabezpieczenie.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych3
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • Bariera naturalna - związana ze strukturą geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu składowiska odpadów promieniotwórczych
  • ogranicza proces migracji,
  • rozprzestrzenianie się w glebie,
  • przenikanie do wód gruntowych i powierzchniowych substancji promieniotwórczych. Dlatego też przy wyborze lokalizacji składowiska uwzględnia się te czynniki geologiczne i hydrologiczne, które decydują o skuteczności bariery naturalnej. Szczególnie ważne jest położenie i poziom wód gruntowych, położenie struktur naruszonych i przepuszczalność sorpcyjna gleby.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych4
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • Bariery sztuczne (inżynierskie) - wszystkie bariery wykonane przez człowieka.
 • Materiał wiążący:
  • przeciwdziała rozsypaniu, rozproszeniu, rozpyleniu i wymywaniu substancji promieniotwórczych.
  • izoluje odpady promieniotwórcze od wpływu czynników zewnętrznych, wytrzymujący działanie wody, temperatury, oraz zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Opakowanie:
  • dodatkowo zabezpiecza odpady przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem czynników atmosferycznych
  • osłabia promieniowanie
  • ułatwia transportowane, magazynowane oraz składowane.
   • metalowe beczki lub pojemniki betonowe.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych5
Składowanie odpadów promieniotwórczych

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowowiska geologiczne
Składowowiska geologiczne
 • Analogami kompleksowymi obejmującymi kilka procesów i odnoszącymi się do całego składowiska są niektóre złoża uranu.
 • Najlepszymi analogami są
  • złoże Cigar Lake w Kanadzie
  • jedyne znane na świecie naturalne reaktory jądrowe w Gabonie.
 • Złoże Cigar Lake,
  • największe złoże uranu na świecie,
  • w północnej części prowincji Saskatchewan w piaskowcach na głębokości 430 metrów,
  • ruda ma od 20 do 100 metrów szerokości, 20 metrów grubości i 2 km długości,
  • Wiek rudy uranu, uraninitu, 1,3109 lat
  • Zawartość uranu w rudzie osiąga 55%.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowowiska geologiczne1
Składowowiska geologiczne
 • Złoże Cigar Lake ma wiele elementów i cech analogicznych do głębokiego składowiska
 • Ruda uranu w złożu była trzykrotnie w swojej historii rozpuszczana.
 • Reakcje między wodami podziemnymi i rudą uranu zachodziły także w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat.
 • Na powierzchni ziemi nie ma najmniejszych śladów obecności uranu,
  • Nawet nieefektywne bariery (illit, piaskowiec) były na tyle skutecz­nie, że uran nie osiągnął biosfery w czasie co najmniej 104 lat.
  • warunki redukcyjne w złożu przeciwdziałały migracji uranu
   • uran nie utleniony jest trudno rozpuszczalny w wodzie.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowowiska geologiczne2
Składowowiska geologiczne

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych6
Składowanie odpadów promieniotwórczych
 • W wyeksploatowanych kopalniach np. soli.
  • Odpady słabo aktywne blisko powierzchni
   • poukładane beczki z odpadami
  • Odpady średnio aktywne na średnim poziomie
   • beczki wrzucane w procesie zautomatyzowanym
  • Odpady wysoko aktywne na najniższym poziomie
   • zabetonowane.
 • Mogilniki
  • głębokie odwierty
   • odpady zalane cementem.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych7
Składowanie odpadów promieniotwórczych

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych8
Składowanie odpadów promieniotwórczych

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych w polsce
Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
 • W Polsce jest jedna Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych, CSOP -i Różan.
 • Miejscowość Różan leży nad Narwią
  • w odległości około 90 km od Warszawy
 • Składowisko założone roku 1961 w forcie wojskowym,
  • wybudowanym w latach 1905–1908 przez władze rosyjskie

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych w polsce1
Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
 • Składowisko przeznaczone do ostatecznego składowania odpadów promieniotwórczych
 • Składowisko przyjmuje odpady:
  • nisko aktywne stałe
   • moc dawki na powierzchni opakowania nie przekracza 2 mGy/h,
  • średnio aktywne
   • moc dawki od 2 mGy/h do 6 mGy/h,
  • odpady a-promieniotwórcze
   • moc dawki na powierzchni opakowania nie przekracza 2 mGy/h,
  • wysoko aktywne
   • źródła zamknięte o aktywności do 74 GBq
   • napromienione pojemniki o mocy dawki od 40 mGy/h do 100 mGy/h.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych w polsce2
Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
 • Lokalizacja CSOP spełnia kilka podstawowych kryteriów,
  • miejscowość Różan centralnie położona od punktów dostaw odpadów,
  • teren na niskie zaludnienie, z dała od terenów budowlanych, od miejsc poboru wody pitnej, na terenie suchym, o podłożu nieprzepuszczalnym, gliniastym
  • teren fortu jest kilka metrów nad poziomem wód gruntowych, oddzielonych warstwą gliny (o bardzo małej przepuszczalności) i warstwą gleby (posiadającej właściwości sorpcyjne).
 • Obszar CSOP obejmuje 4,2 ha,
  • wzdłuż zachodniej i południowej granicy jest sucha fosa o głębokości około 2 m,
  • na terenie znajduje się szereg betonowych bunkrów naziemnych lub częściowo zagłębionych o grubości ścian 1,2 - 1,5 m, z dodatkowymi nasypami ziemnymi.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

sk adowanie odpad w promieniotw rczych w polsce3
Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
 • Sucha fosa - ostateczne składowanie emiterów b i g.
  • kolejno na odcinku 4 m dno i ściany fosy pokrywane są warstwą betonu o grubości 20 cm,
  • zapełniony odcinek zalewany betonem, góra pokryta asfaltem.
  • odpady o największej mocy dawki umieszczane są na dnie fosy w typowych bębnach o pojemności 200 dm3 w warstwach, rozdzielonych betonem o grubości 20 cm,
  • hoboki o pojemności 50 i 70 dm3 układane w dwóch warstwach, bez betonowej przegrody.
 • Bunkry – chwilowe składowanie emiterów a,
  • komorzy po całkowitym zapełnieniu są szczelnie zamknięte lub zamurowane.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

nieczynny reaktor ewa
Nieczynny reaktor „EWA”
 • Pierwszy polski reaktor EWA (Eksperymentalny, Wodny, Atomowy) w Świerku,
  • reaktor naukowo-badawczy, sprowadzony z b.ZSRR
  • pierwszy raz uruchomiony w roku 1958
  • definitywnie zamknięty w roku 1995
 • Pozostała pusta konstrukcja służy do przechowywania odpadów radioaktywnych.
 • Hala reaktora EWA znajduje się w odległości około 300 metrów od hali czynnego reaktora MARIA.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

nieczynny reaktor ewa1
Nieczynny reaktor „EWA”

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe4
Zużyte paliwo jądrowe
 • W Polsce roczne zużycie energii całkowitej pokryłaby energia pozostała w paliwie zużywanym w elektrowni jądrowej o mocy 2GW(e).
 • We Francji stosuje się na skalę przemysłową częściowo zamknięty cykl paliwowy MOX (Mixed OXide - UO2+PuO2), w którym wykorzystuje się pluton z zużytego paliwa jądrowego.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

przemiany w cyklu u pu
Przemiany w cyklu U-Pu

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe5
Zużyte paliwo jądrowe
 • Eksploatację paliwa cechuje różnorodność procesów jądrowych.
 • Pojawia się znacząca liczba jąder, szczególnie tzw. rzadkich aktynowców MA (minor actinides) Np, Am i Cm.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

wypalone paliwo j drowe g wne sk adniki promieniotw rcze 1gwe rok
Wypalone paliwo jądrowe(główne składniki promieniotwórcze 1GWe/rok)

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

zu yte paliwo j drowe6
Zużyte paliwo jądrowe
 • Na skalę przemysłową częściowo zamknięty cykl paliwowy jest od dawna realizowany we Francji.
 • Pluton z zużytego paliwa domieszany do paliwa uranowego jest paliwem typu MOX (UO2+ PuO2).
 • Pełny recykling plutonu w zwykłych reaktorach lekkowodnych (na neutronach termicznych) obok redukcji udziału izotopów rozszczepialnych prowadzi do transmutacji istotnej części plutonu w promieniotwórcze transplutonowce, mające znikomy ułamek neutronów opóźnionych.
 • Materiały te mają dodatnie próżniowe współczynniki reaktywności.
 • Nie mogą być względów bezpieczeństwa stosowane jako paliwo w układach krytycznych.

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

transuranowce rozszczepialne
Transuranowce rozszczepialne

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

parametry aktynowc w
Parametry aktynowców

Tadeusz Hilczer, wykład monograficzny

ad