slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
HISTORIE INFORMACÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

HISTORIE INFORMACÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

HISTORIE INFORMACÍ. HISTORIE INFORMACÍ. Obsah. Pravěk shrnutí Starověk Středověk náboženství a informace. Novověk šíření informací uchovávání informací Shrnutí Pojmy. Pravěk. Lidé žili v tlupách, jedli syrové maso, spali v jeskyních. Měli oheň, jinak by umřeli zimou a hlady.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HISTORIE INFORMACÍ' - ami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Pravěk
  • shrnutí
 • Starověk
 • Středověk
  • náboženství a informace
 • Novověk
  • šíření informací
  • uchovávání informací
 • Shrnutí
 • Pojmy
prav k
Pravěk
 • Lidé žili v tlupách, jedli syrové maso, spali v jeskyních.
 • Měli oheň, jinak by umřeli zimou a hlady.
 • O oheň se musel pořád někdo starat, kdyby vyhasl, znamenalo by to konec kmene.
slide5

obrázek

 • A pak náhodou někdo přišel na to, že když o sebe bude tlouct bílými kameny u suché kůry stromu, oheň se jiskrou rozhoří sám. Byl to zázrak?
 • Co tato informace asi znamenala pro celou civilizaci? Kolik kmenů by vymřelo jenom proto, že ve vhodnou chvíli nedokázaly rozdělat oheň – vyrobit teplo, zbraň proti šelmám a nástroj pro dlouhodobější uchovávání potravin.
slide7
Informace o tom, že oheň se dá nejen získat při požáru, ale i vyrobit, se předávala dál.
 • Z generace na generaci ji pak pralidé přijímali jako samozřejmost, jako něco, co se prostě ví.
slide8
Časem lidé přišli na to, že existuje mnoho způsobů, jak vyrobit oheň, např.:
  • třením dřívek
  • pomocí síry, kterou škrtáme po drsném povrchu
  • odpálením trhaviny
slide9
Dovedete si představit, jak by vypadal svět bez předávání informací?
  • Každý by si musel sám všechno objevit, co považuje za důležité.
  • Kolik z nás by bylo schopno vymyslet způsob rozdělávání ohně, výroby tkanin, využití elektřiny, mobilního telefonu?
shrnut
Shrnutí
 • Informace je základní stavební jednotkou civilizace
 • Bez předávání informací bychom nebyli zdaleka tak vyspělí, jako dnes. Možná bychom lezli po stromech a jedli syrové maso.
starov k
Starověk

Informace se získávaly a přenášely dál hlavně v odvětvích důležitých pro život, např. v

 • zemědělství
 • hrnčířství
 • tesařství
 • astronomii

Přenášení a šíření informací bylo nahodilé, chaotické a pomalé .

p en en a en informac
Přenášení a šíření informací
 • převážně ústně
  • pěší či jízdní poslové (informovali např. o průběhu bitvy privilegované vrstvy)
  • novinky z dalekých krajů se dovážely pomocí lodí
z znamy informac
Záznamy informací
 • vyryté na hliněných destičkách, vytesané do kamene, později na svitkách papyru
 • stěny hrobek - byly zdobeny nápisy, malbami a reliéfy znázorňujícími výjevy ze skutečného života
 • kněží - opisovači
st edov k

obrázek

Středověk
 • přenášení a šíření informací
  • ústně („od úst k ústům“)
   • mezi prostými lidmi (domácí informace)
   • potulnými zpěváky – formou písničky nebo říkanky (informace z cizích krajů)
   • pomocí poslů, většinou na koních - informace pro panovníky
 • záznam informací
  • ručně přepisovány na pergamen, později na papír
  • rok 1448 - vynález knihtisku
   • texty se nemusely opisovat
novov k
Novověk
 • šíření informací
  • Morseova abeceda, telegraf
  • rádio, televize, telefon
  • internet
slide16
uchovávání informací
  • snažší, dlouhodobější, přesnější, pravdivější
  • jednoduché a rychlé pořizování kopií
   • knihy, noviny, časopisy
   • magnetofonové pásky, diskety, gramofonové desky, fotografie, filmové pásy, digitalizace informací na CD, DVD
shrnut1
Shrnutí
 • Lidé pro práci s informacemi využili počítací strojky, knihtisk, telegraf, telefon, rozhlas, film, magnetofon, televizi, kalkulačky, počítače a mnoho dalších vynálezů.
 • Vymysleli nejrůznější metody, jak mohou informace získávat (vyhledávat), vytvářet, šířit (předávat), ukládat a využívat. Všechny tyto metody se spolu s příslušnými poznatky a prostředky souhrnně označují jako informační technologie.
 • Nejdůležitější prostředky informační technologie jsou v současnosti počítače a počítačové sítě.
informace komunikace
InformaceKomunikace
 • informace je zpráva, kterou se lidé dozvídají, získávají ji nebo si ji předávají
 • předávání informací se říká komunikace
  • komunikace probíhá prostřednictvím nosiče

např. slov, písmen, obrázků nebo zvuků

pojmy
Pojmy
 • Informace = zpráva, sdělení, údaj
 • Informatika – zabývá se organizací, zpracováním a využitím informací
 • Data – jiný výraz pro informace
 • Komunikace - předávání a výměna informací či údajů
pou it prezentace
Použití prezentace
 • v 6. ročníku
  • předávání, šíření a využívání informací z hlediska historického
  • příklady informací a jejich zdrojů (klasických a digitálních)
  • vysvětlení pojmu informace, informatika, komunikace
 • v 7. ročníku
  • opakování pojmu informace, informatika, komunikace
  • získávání, uchovávání a využívání informací
slide21

HISTORIE INFORMACÍ - informatika pro 6. a 7. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional
 • Zoner - České kliparty 1, 2, 3
 • obrázky z internetu

Literatura: Informatika pro ZŠ 1 – L. Kolářová

Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková

ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

ad