HISTORIE INFORMACÍ - PowerPoint PPT Presentation

HISTORIE INFORMACÍ
Download
1 / 21

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HISTORIE INFORMACÍ. HISTORIE INFORMACÍ. Obsah. Pravěk shrnutí Starověk Středověk náboženství a informace. Novověk šíření informací uchovávání informací Shrnutí Pojmy. Pravěk. Lidé žili v tlupách, jedli syrové maso, spali v jeskyních. Měli oheň, jinak by umřeli zimou a hlady.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HISTORIE INFORMACÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historie informac

HISTORIE INFORMACÍ


Historie informac

HISTORIE INFORMACÍ


Obsah

Obsah

 • Pravěk

  • shrnutí

 • Starověk

 • Středověk

  • náboženství a informace

 • Novověk

  • šíření informací

  • uchovávání informací

 • Shrnutí

 • Pojmy


Prav k

Pravěk

 • Lidé žili v tlupách, jedli syrové maso, spali v jeskyních.

 • Měli oheň, jinak by umřeli zimou a hlady.

 • O oheň se musel pořád někdo starat, kdyby vyhasl, znamenalo by to konec kmene.


Historie informac

obrázek

 • A pak náhodou někdo přišel na to, že když o sebe bude tlouct bílými kameny u suché kůry stromu, oheň se jiskrou rozhoří sám. Byl to zázrak?

 • Co tato informace asi znamenala pro celou civilizaci? Kolik kmenů by vymřelo jenom proto, že ve vhodnou chvíli nedokázaly rozdělat oheň – vyrobit teplo, zbraň proti šelmám a nástroj pro dlouhodobější uchovávání potravin.


Historie informac

Když chceš oheň, musíš křesat jedním kamenem o druhý.


Historie informac

 • Informace o tom, že oheň se dá nejen získat při požáru, ale i vyrobit, se předávala dál.

 • Z generace na generaci ji pak pralidé přijímali jako samozřejmost, jako něco, co se prostě ví.


Historie informac

 • Časem lidé přišli na to, že existuje mnoho způsobů, jak vyrobit oheň, např.:

  • třením dřívek

  • pomocí síry, kterou škrtáme po drsném povrchu

  • odpálením trhaviny


Historie informac

 • Dovedete si představit, jak by vypadal svět bez předávání informací?

  • Každý by si musel sám všechno objevit, co považuje za důležité.

  • Kolik z nás by bylo schopno vymyslet způsob rozdělávání ohně, výroby tkanin, využití elektřiny, mobilního telefonu?


Shrnut

Shrnutí

 • Informace je základní stavební jednotkou civilizace

 • Bez předávání informací bychom nebyli zdaleka tak vyspělí, jako dnes. Možná bychom lezli po stromech a jedli syrové maso.


Starov k

Starověk

Informace se získávaly a přenášely dál hlavně v odvětvích důležitých pro život, např. v

 • zemědělství

 • hrnčířství

 • tesařství

 • astronomii

  Přenášení a šíření informací bylo nahodilé, chaotické a pomalé .


P en en a en informac

Přenášení a šíření informací

 • převážně ústně

  • pěší či jízdní poslové (informovali např. o průběhu bitvy privilegované vrstvy)

  • novinky z dalekých krajů se dovážely pomocí lodí


Z znamy informac

Záznamy informací

 • vyryté na hliněných destičkách, vytesané do kamene, později na svitkách papyru

 • stěny hrobek - byly zdobeny nápisy, malbami a reliéfy znázorňujícími výjevy ze skutečného života

 • kněží - opisovači


St edov k

obrázek

Středověk

 • přenášení a šíření informací

  • ústně („od úst k ústům“)

   • mezi prostými lidmi (domácí informace)

   • potulnými zpěváky – formou písničky nebo říkanky (informace z cizích krajů)

   • pomocí poslů, většinou na koních - informace pro panovníky

 • záznam informací

  • ručně přepisovány na pergamen, později na papír

  • rok 1448 - vynález knihtisku

   • texty se nemusely opisovat


Novov k

Novověk

 • šíření informací

  • Morseova abeceda, telegraf

  • rádio, televize, telefon

  • internet


Historie informac

 • uchovávání informací

  • snažší, dlouhodobější, přesnější, pravdivější

  • jednoduché a rychlé pořizování kopií

   • knihy, noviny, časopisy

   • magnetofonové pásky, diskety, gramofonové desky, fotografie, filmové pásy, digitalizace informací na CD, DVD


Shrnut1

Shrnutí

 • Lidé pro práci s informacemi využili počítací strojky, knihtisk, telegraf, telefon, rozhlas, film, magnetofon, televizi, kalkulačky, počítače a mnoho dalších vynálezů.

 • Vymysleli nejrůznější metody, jak mohou informace získávat (vyhledávat), vytvářet, šířit (předávat), ukládat a využívat. Všechny tyto metody se spolu s příslušnými poznatky a prostředky souhrnně označují jako informační technologie.

 • Nejdůležitější prostředky informační technologie jsou v současnosti počítače a počítačové sítě.


Informace komunikace

InformaceKomunikace

 • informace je zpráva, kterou se lidé dozvídají, získávají ji nebo si ji předávají

 • předávání informací se říká komunikace

  • komunikace probíhá prostřednictvím nosiče

   např. slov, písmen, obrázků nebo zvuků


Pojmy

Pojmy

 • Informace = zpráva, sdělení, údaj

 • Informatika – zabývá se organizací, zpracováním a využitím informací

 • Data – jiný výraz pro informace

 • Komunikace - předávání a výměna informací či údajů


Pou it prezentace

Použití prezentace

 • v 6. ročníku

  • předávání, šíření a využívání informací z hlediska historického

  • příklady informací a jejich zdrojů (klasických a digitálních)

  • vysvětlení pojmu informace, informatika, komunikace

 • v 7. ročníku

  • opakování pojmu informace, informatika, komunikace

  • získávání, uchovávání a využívání informací


Historie informac

HISTORIE INFORMACÍ - informatika pro 6. a 7. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • Zoner - České kliparty 1, 2, 3

 • obrázky z internetu

  Literatura: Informatika pro ZŠ 1 – L. Kolářová

  Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková

  ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login