Warsztat pr informacja prasowa
Download
1 / 25

Warsztat PR „informacja prasowa” - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Warsztat PR „informacja prasowa”. Dr Maciej Ulita Źródła: http ://zimnak.info/index.php/2011/12/23/warsztat-pr-owca-forma-informacji-prasowej / http:// blog.smartpr.pl http://www.proto.pl. KOMUNIKAT PRASOWY (ANG. PRESS RELEASE).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Warsztat PR „informacja prasowa”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Warsztat PR informacja prasowa

Dr Maciej Ulita

rda:

http://zimnak.info/index.php/2011/12/23/warsztat-pr-owca-forma-informacji-prasowej/

http://blog.smartpr.pl

http://www.proto.pl


KOMUNIKAT PRASOWY (ANG. PRESS RELEASE)

 • Komunikat prasowy (ang. pressrelease) rodzaj informacji jakie organizacja/firma przekazuje do przedstawicieli mediw. Za pomoc komunikatu prasowego buduje si istotne z punktu widzenia organizacji informacje, ktre nastpnie s dystrybuowane celem ich rozpowszechnienia. Posiada on okrelon zasadami profesjonalizmu branowego struktur, ktr tworz nagwek, tytu, podtytu, lead, tekst waciwy, informacje uzupeniajce, ktre zawieraj szczegy dotyczce firmy oraz informacje do kontaktu: dane personalne osoby odpowiedzialnej, telefon, fax, e-mail.rdo: Media i Marketing Polska (DT)


1. Aktualny, ciekawy temat

 • To, e nam co wydaje si interesujce, to nie znaczy e zainteresuje to wszystkich uytkownikw. Projektujc pressa musimy dobrze zastanowi si nad tym, jakie tematy s obecnie podane i jak moemy w te tematy wkomponowa tre, ktra chcemy przekaza. Uwaga! Wiele agencjipublic relationsredagujc informacje prasow, zbyt nadrzdnie traktuje te zasad. Nacigaj tematy jak przerzut gum sprawiajc, e treci przekazywane z Press Relase s sprzeczne i nielogiczne. Przed wyborem tematu takiego artykuu przeprowadmy dogbny reaserch zwizany z bran klienta nawet jeli bdzie on czasochonny. Zobaczmy, o czym obecnie czytaj i chc czyta (poziom interakcji; komentarze pod artykuami) odbiorcy zwizani z bran klienta. Ciekawy temat to podstawa dobrego Press Relase.


2. Oryginalne ujcie tematu nie powielaj!

 • Zrobilimy reaserch, wiemy ju o czym chc czyta klienci promowanego przez nas podmiotu. Ale dobr tematu, to jeszcze nie koniec zabawy z treci. Musimy dobrze zastanowi si nad tym, w jaki sposb opiszemy jakie wybrane zagadnienie. Wystarczy logicznie pomyle. Skoro czytelnicy maj ju swoje topowe tematy, ktre ich interesuj, nie chc czyta kolejnych artykuw, w ktrych pisz si w kko to samo, kopiujc kolejne akapity i zmieniajc jedynie szyk zda i dobierajc coraz to lepsze synonimy. Zajmijmy si naszym tematem tak, jak nie zrobi tego jeszcze nikt inny; przeprowadmy ankiet, wycignijmy wnioski i opublikujmy je wraz z informacj, ktr chcemy przemyci. Wtedy nasz Press Relase stanie si unikatowym rdem informacji, a nie tylko kolejnym spamem. Biorc pod uwag pozytywny trend, jakim jest szukanie unikatowych treci, nawet portale niechtnie publikujce informacje prasowe, bd zainteresowane naszymi UNIKATOWYMI informacjami.


3. Tytu i lead przykuj uwag czytelnika, zadziaaj na wyszukiwark

 • Nasza informacja prasowa nie moe by aktualna tylko przez tydzie po publikacji. Zrbmy wszystko, by osoby zainteresowane tematem, mogy do niej dotrze przez wyszukiwark. Postarajmy si w subtelny sposb uj sowa kluczowe w tytule i leadzie, z pewnoci zadziaa to na korzy wyszukiwania za porednictwem Google. Dziki temu, jeli kto bdzie poszukiwa informacji o promowanym podmiocie, ma szans trafi na nasz artyku. Taka forma promocji z pewnoci spodoba si osobie, ktra sponsoruje ca zabaw z pressem.Pamitajmy te o tym, e czytelnik powica rednio 6 do 12 sekund na skanowanie tytuu i leadu jeli znajdzie w nim sowa, ktre przykuj jego uwag, przeczyta cay artyku.


4. Czytelny tekst nie zabdzi w gszczu informacji

 • Czytelny tekst to nadrzdna zasada, o ktrej musimy pamita Z-A-W-S-Z-E! Ilo informacji jaka obecnie przetwarzana jest w mediach rwnie w Internecie jest olbrzymia. Informacyjny szum to obecnie cz ycia kadego cywilizowanego czowieka. Dlatego pommy naszej informacji przedosta si do czytelniczej wiadomoci. Zadbajmy o to, aby tekst by odpowiednio podzielony na kolumny i podtytuy. Niedopuszczalne s bdy skadniowe i stylistyczne (nie wspominajc o ortograficznych)! Musimy zrobi wszystko, eby czytelnik w prosty sposb odnalaz si w tym, co chcemy mu powiedzie.


5. Grafika

 • Nie z kad informacj prasow posyamy grafik, czy zdjcia. Jeli ju jednak zdecydujemy si na tak form uzupenienia tekstu, musimy zdawa sobie spraw z tego, e grafika musi by koniecznie spjna z tekstem i pozytywnie zaskakiwa odbiorcw. Najlepszym rozwizaniem jest, gdy grafika zmienia swoje znaczenie po przeczytaniu tekstu oczywicie, bardzo trudno uzyska taki poziom symbiozy grafiki z tekstem, ale jest to moliwe. Jeli uda nam si uruchomi procesy przetwarzania informacji i obrazu, mamy du szans na utrwalenie treci z artykuu w wiadomoci odbiorcy.


News

 • Rodzaj komunikatu prasowego - krtka i zwiza informacja wysyana do mediw w celu publikacji.


Tytu informacji prasowej

 • Tytu, nagwek informacji prasowej peni dwie funkcje:

 • Powinien przynosi podstawowy adunek informacyjny

 • Powinien swoj form intrygowa i zachca do penej lektury caego komunikatu

 • Wskazane wrcz jest uycie w tytule metafory, odwoanie do znanego powiedzenia, wydarzenia osoby czy miejsca. Umiejtne poczenie metafory z wartoci informacyjn czyni mistrza


Lid (lead)

 • Lid jest rodzajem bramy wjazdowej w gb artykuu. Powinien czytajcemu ju w trakcie lektury powiedzie, czy treci zawarte w czci podstawowej bd dla niego interesujce, czy te moe sobie darowa pozosta lektur. W tym sensie lid jest pewn kondensacj, streszczeniem caoci, ukazuje jej podstawow ide.


Tre: tekst podstawowy

 • Unikaj zbyt specjalistycznego jzyka

 • Osad tre informacji w kontekcie zrozumiaym dla czytelnika

 • Przytocz wypowied jakiego autorytetu (moe by kto z kierownictwa firmy, moe by niezaleny ekspert lub jakie medium moe zagraniczne?)

 • Daj point co z podanych faktw wynika dla rynku? Dla kraju? Dla brany? Dla nauki? Dla czytajcego?


Zaczniki

 • Czsto si zdarz, e dziennikarz ma wicej antenowego czasu lub miejsca w gazecie, ni pierwotnie sdzi i pilnie potrzebuje dodatkowego materiau od ciebie. Bd na to przygotowany docz mu materiay, ktre nie zmieciy si w informacji prasowej: mog to by np. elementy projektu, cv osb zaangaowanych, fragment raportu itd.


Informacja prasowa

 • Informacja prasowa jest jednym z podstawowych narzdzi komunikacji z dziennikarzami. Suy przekazaniu informacji o wydarzeniach dotyczcych funkcjonowania firmy. Najlepiej, aby informacja bya napisana tak, by dziennikarz mg j w caoci opublikowa bez koniecznoci dokonywania zmian. Im lepiej zredagowana informacja, tym wiksza szansa jej publikacji.


Informacja prasowa skada si z nastpujcych czci:

1.Tytu stanowi zapowied tego, o czym bdzie informacja. Ma przyciga uwag i by atrakcyjny. Czsto to wanie tytu decyduje o tym, czy dziennikarz zapozna si z dalsz czci informacji i czy uzna j za interesujc.2.Lead(lid) stanowi streszczenie caego komunikatu i powinien odpowiada na nastpujce pytania: kto? co? kiedy? dlaczego? z jakim skutkiem? Po przeczytaniu lidu odbiorca powinien by zorientowany w temacie i mie ju ogln wiedz na opisywany temat.3.Rozwinicie- zawiera rozbudowane informacje przekazane wczeniej w lidzie. Najwaniejsze treci umieszcza si na pocztku, dalej natomiast pisze si o rzeczach nieco mniej istotnych.4.Dataupowszechnienia informacji. Jest potwierdzeniem aktualnoci informacji.5.Osoba do kontaktukoniecznie trzeba poda takie informacje jak imi i nazwisko, telefon, adres e-mail osoby, ktra w razie potrzeby udzieli szczegowych informacji (zwykle jest to piarowiec).


Informacja prasowa

 • Informacj prasow tworzy si zgodnie z zasad odwrconej piramidy. Na pocztku musz znale si informacje najbardziej istotne, czyli lead. Moliwe, e tylko ta cz informacji zostanie opublikowana, dlatego te powinna ona odpowiada na zasadnicze pytania i by kwintesencj caoci. W rozwiniciu podajemy pozostae informacje i rwnie tutaj zachowujemy kolejno od faktw najwaniejszych do mniej wanych.


Cechy dobrej informacji prasowej:

 • Aby zwikszy szanse publikacji, naley przygotowa komunikat w taki sposb, aby sta si on atrakcyjny dla dziennikarza, a docelowo dla odbiorcw tekstu. Dobrze napisana informacja powinna odznacza si nastpujcymi cechami:


Aktualno. Dziennikarze oczekuj newsw. Jedynie ciekawe i nowe wydarzenie ma szans ujrze wiato dzienne. To co chcemy przekaza, musi by wane nie tylko dla nas, ale rwnie dla dziennikarza i dla czytelnika.Neutralno. Informacja prasowa nie moe zawiera treci reklamowych lub promocyjnych i powinna przedstawia czyste fakty, bez wartociowania. Informacj naley redagowa w trzeciej osobie (nie stosowa formy my, nasz itp.), w przeciwnym razie bdzie sugerowaa autopromocj.Obrazowo. Informacja musi by napisana jzykiem barwnym, z przewag strony czynnej. Ma by skoncentrowana na faktach.Zwizo. Nie sztuk jest stworzy elaborat na temat bliskiego nam wydarzenia. Sztuk jest zawrze wszystkie informacje w kilkunastu zdaniach. Jzyk, jakim si posugujemy ma by nieskomplikowany, wystrzegajmy si specjalistycznego argonu. Informacja powinna zmieci si najlepiej na jednej, ewentualnie na dwch stronach formatu A4. Jeli artyku jest kontynuowany na kolejnej stronie naley to zasygnalizowa, piszc dalej lub wicej. Dziennikarz nie ma czasu na czytanie kilkustronicowych opowieci, chce konkretnych informacji. Zwizy, klarowny i rzeczowy przekaz ma znacznie wiksze szanse ju na starcie.


Element bliskoci. Informacja powinna traktowa o tematach bliskich odbiorcy. Chtne czytamy o wydarzeniach z regionu, w ktrym mieszkamy, o sprawach nam znanych i w jaki sposb z nami zwizanych.Element wielkiego wiata. Jeli wydarzenie wie si w jaki sposb z tzw. VIP-ami, czy te powszechnie znanymi instytucjami czy firmami, naley napisa o tym na pocztku. Informacje takie przycigaj uwag i s szybko wychwytywane przez odbiorc. Ma zawierakonkrety i liczby. Uywajmy przykadw, uszczegawiajmy. Zamiast napisa, e zakad zwalnia ludzi, napiszmy, e zakad X zwolni ju 50 pracownikw, a planowane jest zwolnienie kolejnych 20.Forma. Dobrze sformatowana, przejrzysta i logicznie poukadana informacja jest na pierwszy rzut oka dowodem na wiarygodno i rzetelno. Podwjna interlinia sprawia, e atwiej przebrn przez tekst. Zadbajmy wic o to, aby dziennikarz pozytywnie oceni nasz firm ju w cigu kilku pierwszych sekund kontaktu z tekstem.


Uwagi do dziaa zwizanych z wysyaniem informacji:

Pierwszym i wanym krokiem jest przygotowanie odpowiedniej listy mailingowej. Informacja prasowa nie ma trafi po prostu do dziennikarza ma trafi do waciwego dziennikarza, czyli takiego, ktry jest potencjalnie zainteresowany danym tematem. Informacja musi by dokadnie sprawdzona czy fakty si zgadzaj, czy nie zostay pomylone daty, liczby, nazwiska. Bdy tego rodzaju maj wpyw na wiarygodno firmy.

Wysyajmy dodatkowe materiay. Ciekawe mog by dane uzupeniajce zdjcia, statystyki, wykresy doczane do informacji. Dotrzymujmy terminu. Kada redakcja ma okrelony termin zamknicia numeru. Dobrze jest sprawdzi przed wysaniem informacji, kiedy przypada taki termin w poszczeglnych redakcjach. Unikniemy wwczas sytuacji, kiedy to ciekawa informacja trafia do kosza, bo zostaa wysana za pno.


Embargo teksty przekazywane mediom mog by publikowane natychmiast, mona jednak zastrzec sobie ich publikacj w oznaczonym terminie, dopisujc zwrot typu: Do publikacji wycznie od dnia, czy Do wykorzystania po.(data, godzina). Nie powinno si jednak wymusza tego na dziennikarzach, gdy redakcje nie maj obowizku przestrzega embarga. Stosuje si je raczej w wyjtkowych przypadkach, na przykad gdy publikowany jest raport roczny wymagajcy duszego czytania lub po prostu, kiedy informacja wysyana jest do osoby funkcjonujcej w innej strefie czasowej. Nie powinno si stosowa embarga w stosunku do bardzo tajnych informacji.Istniej rne pogldy na temat dzwonienia do dziennikarzy po wysyce informacji prasowej. Niektrzy twierdz, e jest to czynnik mogcy pogorszy stosunki z dziennikarzem, ktry po prostu nie ma czasu na tego typu rozmowy. Inni za uwaaj, e kontakt z dziennikarzem po wysaniu informacji stwarza szans na pogbienie relacji. Czasem jednak warto zadzwoni i upewni si, czy informacja zostaa przeczytana. Chociaby dlatego, e dziennikarz mg by nieobecny w redakcji i nie odebra poczty.


Najczciej popeniane bdy:

Zwizane ztematem. Informacja nie zawiera newsa, elementu zaskakujcego czy przycigajcego uwag. Zwizane zjzykiem. Informacja jest pisana w sposb niezrozumiay, jest nasycona fachowymi terminami, zawiera bdy ortograficzne. Zwizane zform. Tekst jest napisany chaotycznie, brakuje w nim standardowych elementw wymaganych przy konstrukcji informacji prasowej, wyglda nieestetycznie. Zwizane zczasem. Informacja zostaa wysana po zamkniciu numeru lub jest ju nieaktualna. Zwizane zadresatem. Informacj wysano do dziennikarza, ktry nie zajmuje si dan tematyk


W kontakcie z dziennikarzem trzeba dotrzymywa sowa. Jeli obiecalimy, e wylemy informacj do konkretnej godziny, e dolemy dodatkowe materiay, e zadzwonimy zrbmy to. W ten sposb wzbudzamy zaufanie, wiarygodno i budujemy pozytywne relacje z mediami.


wiczenia w grupach

 • Przygotuj informacj prasow (pressrelease) na 3 dowolnie wybrane zmylone tematy. Informacje maj dotyczy wdroenia na rynek nowatorskich produktw i/lub usug.


ad
 • Login