Delprojekt teknikutveckling
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Delprojekt Teknikutveckling PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Delprojekt Teknikutveckling. Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för regional lagring och utbyte av geografisk information. Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för att tillhandahålla publika informationskartor samt verksamhetsknutna handläggarstöd.

Download Presentation

Delprojekt Teknikutveckling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Delprojekt teknikutveckling

Delprojekt Teknikutveckling

Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för regional lagring och utbyte av geografisk information

Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för att tillhandahålla publika informationskartor samt verksamhetsknutna handläggarstöd

1. Datainnehåll i datadistributionsapplikation

2. Funktionalitet i datadistributionsapplikation

3.Datainnehåll i WebGIS-applikationer

4. Funktionalitet i WebGIS-applikationer

(5. GeoPortal-demonstrator för Västra Götaland)


Delprojekt teknikutveckling

Dataflöden/plattform för GIS Västra Götaland

WebGIS tittskåp

Antecknings-block (DB)

Uppladdade data (filer)

Bakgrundsdata (filer, DB)

Uppladdning/

dataregistrering

Avnämare/målgrupp

Dataleveranser

Publicering

Kommuner

Kommuner

Högskolor

Myndigheter

Intresse-grupper

Allmänhet

Högskolor

”GDS tittskåp”

Region

Länsstyrelse

Datadistr. appl.

Vägverk

MapServices

LMV, SGU, SjöV, ”privata” m fl

Övriga analysdata

Bearbetningar, GIS-analyser

GIS-mjukvaru-neutralt ”system”

GIS-programvara från viss leverantör


Delprojekt teknikutveckling

”Utmaningar” vid datautbyte

  • Olika koordinatsystem

  • Olika GIS-produktionssystem

  • Olika fältstrukturer


Delprojekt teknikutveckling

Hämta och lämna data

Hänvisning till förhandsgranskaren eller till nedladdningsbara gratis-GIS från ESRI och Mapinfo

Kontakt för lösen, avtal, metadata utan att logga in


Delprojekt teknikutveckling

Ta del av metadata och ladda ned filer

Övriga funktioner: Sök på fritext, datum, koordinater; Arcview shp; Mapinfo tab


Delprojekt teknikutveckling

Förhandsgranska

Infoklick på enskilt, dynamiskt objekt

Bakgrundskartor t o m terrängkartan


Delprojekt teknikutveckling

”Gör det själv”-GIS


Exempel p publik tj nst

Exempel på publik tjänst


Delprojekt teknikutveckling

Exempel på publik tjänst


T nkbart handl ggningsst d

Tänkbart handläggningsstöd


  • Login