Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev
Download
1 / 32

PRILOG I Sprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

PRILOG I Sprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev. Predavanje 6. Načini sprječavanja incidenta. Preventivna aktivnost primjena pravnih propisa i smjernica koji sprječavaju zagađenje – npr. IMO pravila gradnja tankera

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRILOG I Sprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev' - amena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

PRILOG ISprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev

Predavanje 6


Na ini sprje avanja incidenta
Načini sprječavanja incidenta

Preventivna aktivnost

 • primjena pravnih propisa i smjernica koji sprječavaju zagađenje – npr. IMO pravila gradnja tankera

 • pod preventivnim aktivnostima u užem smislu smatra se izrada operativnih planova djelovanja u slučaju pojave iznenadnih onečišćenja

 • 1994 za nove brodove

 • 2009 za brodove sa tonažom većom od 5,000 (14,000 m3)

 • 2015 za sve ostale brodove


Sprje avanje one i enja uljima
Sprječavanje onečišćenja uljima

Tankeri za ulja:

 • Tankovi odvojenog balasta – posebni tankovi za balast – ne koristi tankove za teret kao balastne tankove

 • Konstrukcija dvostrukog trupa – cjelokupna duljina tanka za teret zaštićuje se balastnim tankovima

 • Tankovi za mješavine (slop tankovi) – sabire ostatke mješavina od ispiranja tankova

 • Ograničenje veličine i rasporeda tankova tereta

 • Sustav za pranje sirovom naftom

 • Sustav za posušivanje

 • Cjevovodi za balast


Na ostalim brodovima:

 • uređaj za odvajanje ulja od vode (separator) – kaljuža u strojarnici smije se prazniti ako je sadržaj ulja manji od 15 ppm

 • sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanja uljem onečišćene balastne vode i tekućina za ispiranje tankova

 • sustav cjevovoda za pretakanje i ispuštanje zauljene vode – svaki brod mora imati cjevovod za pretakanje zauljene vode iz strojarskih prostora u opremu za prihvat (na kopnu) – međunarodna priključnica mora se nalaziti na oba boka broda

 • kaljužni tankovi – svaki brod veći od 400 BRT – za odlaganje ostataka ulja na oba boka priključnica za pražnjenje


Za ekološki incident je karakteristično da je:

 • nepredvidiv s obzirom na vrijeme, vrstu i lokaciju

 • specifičan s obzirom na moguće posljedice i način sanacije

 • potrebno trenutno izvršenje postupka prema poznatom ustrojstvu, sustavu, nadležnosti i unaprijed pripremljenim planovima

 • mjesto incidenta često bez odgovarajuće opreme i kvalificiranih stručnjaka i ne raspolaže potrebnim informacijama

 • brz odgovor bitan je za sprječavanje širenja mrljeOperativna aktivnost izljeva)

 • obuhvaća neposredne postupke čišćenja nastalog zagađenja


Mogu a mjesta djelovanja i
Moguća mjesta djelovanja I izljeva)

Djelovanje na izvoru izljeva

 • zaustavljanje ili smanjenje izlijevanja

 • olakšavanje broda (prekrcavanje ulja u drugi brod)

 • ograđivanje i sakupljanja zagađivača

 • primjena disperzanata

 • paljenje ulja ako je to moguće

  Djelovanje na moru

 • raspršivanje upotrebom disprezanata

 • ograđivanje branama i sakupljanje (pumpama i sakupljačima)

 • tegljenje mrlje upotrebom brana i brodova

 • postavljanje upijača preko uljne mrlje


Mogu a mjesta djelovanja ii
Moguća mjesta djelovanja II izljeva)

Djelovanje na obalnoj liniji

 • djelovanje na uljnu mrlju na moru koja se približava obalnoj liniji

 • zaštita osjetljivih područja na obali upotrebom brana

 • usmjeravanje uljne mrlje prema manje osjetljivim područjima

 • zadržavanje mrlje u zagađenim zonama kako bi se izbjeglo daljnje širenje mrlje

 • ograđivanje i sakupljanje ulja sa obalne linije

 • pažljiva upotreba disprezanata (količina i mjesto)


Mogu a mjesta djelovanja iii
Moguća mjesta djelovanja III izljeva)

Djelovanje na obali

 • uspostavljanje mjesta za čišćenje sa dobro organiziranim zbrinjavanjem nastalog otpada

 • ograničavanje djelovanja na osjetljivim područjima

 • zabrana prodaje morskih organizama i pristup obali ako je potrebno

 • odnošenje i obrada nastalog uljnog otpada


Organizacijska shema pomo pri odlu ivanju djelovanja pri uljnom izljevu
Organizacijska shema – pomoć pri odlučivanju djelovanja pri uljnom izljevu

izvor: www.cedre.com


Intervencija uključuje: pri uljnom izljevu

 • Odstranjenje izvora onečišćenja

 • Zadržavanje onečišćenja i zaštita osjetljivih područja

 • Uklanjanje izljevenog ulja s morske površine (mehaničko uklanjanje, korištenje raspršivača, upijača ili sl.)

 • Uklanjanje naplavljenog ulja (čišćenje obale)

 • Prijevoz skladištenje i postupaka prikupljenim uljem (rješavanje problema onečišćenog materijala, okoliša)

 • Dovođenje incidentnog područja u prvobitno stanje


1. Odstranjenje izvora onečišćenja pri uljnom izljevu

 • Zaustavljanje izljeva zakrpom

 • Prebacivanje tereta u neoštećene spremnike

 • Prekrcaj tereta s broda

 • Premještanje broda u manje osjetljivo područje

 • Uklanjanje oštećenog broda


2. Zadržavanje onečišćenja/zaštita osjetljivih područja

2.1. Ograđivanje plutajućim ogradama (Booms)

Važno je kod brana…

 • materijal mora biti otporan na ulje i vodu

 • otpornost i snaga mora biti dovoljna za razne uvjete dopreme, upotrebe i skladištenja

 • neke su zapreke izrađene od materijala otpornog na vatru

 • izbor materijala je ključan (izložene visokim temperaturama ili suncu)


Sposobnost zadržavanja ulja područja ovisi o:

 • vrsti i veličini zapreke te njenoj otpornosti na valove

 • razlozi zbog kojih zapreka ne može zadržati ulje su slijedeći:

  • prskanje uzrokovana valovima,

  • slaba povezanost dijelova zapreke ili slaba povezanost zapreke i obale,

  • nepravilno sidrenje,

  • ljuljanje i

  • velika brzina struja

   1. prskanje zbog valova

   2. vertikalno kretanje ulja niz zapreku

   3. prolazak kapljica ulja pod zapreku


2.2. Alternativne metode zadržavanja područja

2.2.1. Zaprečivanje ispuštanjem mjehura zraka s dna

2.2.2. Mrežni zaprečni sustavi

2.2.3. Sredstva za povećanje površinske napetosti nafte

2.2.4. Zgušnjivači


3 uklanjanje ulja s morske povr ine
3. Uklanjanje ulja s morske površine područja

 • mehaničko uklanjanje nafte s površine vode raznim:sakupljačima (skimmers), grabilima, mrežama i sl., ili korištenje raspršivača, upijača...


3.1. Sakupljači područja

 • služe za sakupljanje ulja s površine mora

 • mogu imati vlastiti pogon i mogu se koristiti s obale ili se njima može upravljati s plovila

 • učinkovitost im ovisi o vremenskim uvjetima – već pri umjereno teškim uvjetima imaju tendenciju da grabe više mora nego ulja


3.2. Upijači područja

 • materijali koji upijaju tekućinu

 • najčešće se koriste kao zadnji korak u uklanjanju tragova ulja koji su ostali nakon sakupljača ili u manjim izljevima u zaklonjenim priobalnim područjima

  Karakteristike koje utječu na izbor upijača:

  • stupanj apsorpcije (koliko mogu upiti)

  • zadržavanje ulja (koliko upijenog ulja mogu zadržati i koliko dugo)

  • jednostavnost upotrebe


Alternativne metode uklanjanja ulja s morske površine: područja

3.3. Disperzanti (raspršivači)

3.4. Sredstva za potapanje

3.5. Metoda paljenja

3.6. Metode biorazgradnje


3.3. Disperzanti (raspršivači) područja

 • sadrže kemikalije koje razbijaju ulja u male kapljice koje se dispergiraju u vodenom stupcu

 • postoje nesuglasice o njihovoj učinkovitosti i o toksičnosti dispergiranih mješavina


3.4. Sredstva za potapanje područja

 • upijaju naftu (pijesak, vulkanski pepeo, glina...)

 • tonu na morsko dno

 • prepuštaju se prirodnim procesima razgradnje


3 5 metoda paljenja
3.5. Metoda paljenja područja

 • prije paljenja mrlja se ogradi branom da bi sloj nafte bio dovoljno debeo za paljenje – koristi se sredstvo za paljenje (benzina) da bi se mrlja zapalila (u novije vrijeme iz helikoptera)

 • na paljenje utječe temperatura, vjetar, valovi, debljina i tip nafte u mrlji: da bi se mrlja mogla zapaliti debljina mrlje mora biti 2 do 3 mm, ne smije ispariti više od 30% nafte, brzina vjetra mora biti ispod 23mph i valovi ispod 1m


 • ne smije se paliti ukoliko su ljudska naselja bliže od 3 milje

 • zbog emisije štetnih plinova potreban je monitoring kvalitete zraka

 • pogodno za udaljena nenaseljena područja, te ukoliko je voda ili kopno pod ledom

 • sprječava širenje mrlje i uklanja ulje bez potrebe za njegovim skladištenjem

 • primjer japanskog broda New Carissa kojeg su spašavatelji

  zapalili sa cijelim teretom da bi spriječili opasnost po okoliš

  zbog curenja nafte iz nasukanog broda


Dim nad gradom La Coruna milje

 • slučajno zapaljenje tereta na brodu Aegean Sea (Spain, 1992) prouzročilo je guste oblake crnog dima koji su ugrozili grad La Coruna te je došlo do privremene masovne evakuacije


3.6. Metode biorazgradnje milje

 • koriste se biološki agensi kao nutrijenti, enzimi ili mikroorganizmi koji povećavaju stupanj prirodne biorazgradnje

 • nafta se razgrađuje u ugljik dioksid i vodu

 • može se razgraditi čak 97% sirove nafte

 • najprije se razgrade lake frakcije ravnog lanca, zatim heterociklički te na kraju teške frakcije

  Postoje dvije metode:

  • biostimulacija – dodavanje nutrijenata koji stimuliraju rast mikroorganizama

  • bioaugmentacija - dodavanje posebno modificiranih sojeva bakterija koje u kratkom vremenskom roku razgrade naftu, a nakon razgradnje ugibaju zbog pomanjkanja supstrata

 • danas najučinkovitija metoda, ali se rijetko koristi jer je skupa


4 uklanjanje naplavljenog ulja i enje obale
4. Uklanjanje naplavljenog ulja (čišćenje obale) milje

Četiri glavne skupine:

 • mehaničko uklanjanje ulja i uljem onečišćenog materijala

 • ispiranje ulja vodom ili parom pod tlakom sa ili bez sredstava za čišćenje

 • spaljivanje ulja i uljem zahvaćenog materijala

 • prepuštanje ulja prirodnoj razgradnji


5 dovo enje incidentnog podru ja u prvobitno stanje
5. Dovođenje incidentnog područja u prvobitno stanje milje

 • oporavak prirode nakon čišćenja - ekosustavi zagađeni sirovom naftom mogu se godinama oporavljati, a može se dogoditi da se više nikad ne oporave


6 prijevoz skladi tenje i postupci s prikupljenim uljem
6. Prijevoz, skladištenje i postupci s prikupljenim uljem milje

Sakupljenu naftu potrebno je prevesti, obraditi i primijeniti jedan od slijedećih postupaka:

 • prepustiti biodegradacijskim procesima

 • termički uništiti (spaliti)

 • stabilizirati miješanjem sa zemljom i koristiti u građevini

 • ponovo upotrijebiti kao gorivo


E- miljelearning

SEAGULL:

 • 092 Introducing to MARPOL

 • 2. Annex 1- Oil –AllShips


E- miljelearning

SEAGULL:

 • 092 Introducing to MARPOL

 • 2. Annex 1- Oil- Oiltankers


Pitanja za ponavljanje milje

 • Načini sprječavanja incidenata? Što je preventivna, a što operativna aktivnost?

 • Što je bitno za sprječavanje širenja mrlje?

 • Nabroji moguća mjesta djelovanja na izljev?

 • Što uključuje intervencija?

 • Sposobnost brane da zadrži ulje ovisi?

 • Nabroji alternativne metode zadržavanja ulja?

 • Sakupljači su …? Upijači su …?

 • Alternativne metode čišćenja naftne mrlje su…

 • Disperzanti služe za….

 • Kada je moguće koristiti metodu paljenja?

 • Metoda biorazgradnje je?

 • Uklanjanje naplavljenog ulja na obali podrazumijeva…?


ad