Betrouwbaarheidstypologie - PowerPoint PPT Presentation

Betrouwbaarheidstypologie
Download
1 / 26

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Betrouwbaarheidstypologie. Niet voor de markt werkende huishoudingen: stichtingen. Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid. Door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Betrouwbaarheidstypologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Betrouwbaarheidstypologie

Betrouwbaarheidstypologie

Niet voor de markt werkende huishoudingen: stichtingen


Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid

Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid

 • Door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten

 • Aantal verstrekte pasjes (stichtingsblaadjes etc.) = aantal geregistreerde donateurs

 • Besluiten tot het doen van uitgaven zijn vastgelegd in doorlopend genummerde bestuursnotulen

 • Subsidieadministratie

 • Aangevraagde subsidies = ontvangen subsidies + afgewezen.


Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico s

Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s

 • Volledigheid verantwoorde subsidies

 • Volledigheid verantwoorde donaties

 • Juistheid van de bestedingen


Preventieve ic maatregelen

Preventieve IC maatregelen


1 1 begroting normen tarieven

1.1 Begroting, normen, tarieven

 • Begrote opbrengsten uit donatie en subsidies

 • Begrote aan doelstelling gerelateerde uitgaven.

  Begroting is niet alleen taakstellend maar autoriseert ook de uitgaven!


Toepassingsvraag 1

Toepassingsvraag 1

 • Waar is de doelstelling van de stichting vastgelegd?


1 2 ct functiescheiding

1.2 CT functiescheiding

 • Stichtingsbestuur is als geheel beschikkend met de volgende taakverdeling:

  Voorzitter (treedt naar buiten toe)

  Secretaris (houdt de ledenadministratie, correspondentie en notulen bij)

  Penningmeester (voert de administratie).

 • Bij grotere stichtingen houdt het verenigingsbestuur vaak toezicht op het functioneren van een daaronder geplaatste directie. Soms wordt de benaming van het stichtingsbestuur in deze situaties dan gewijzigd in Raad van Toezicht.


1 3 procedures wet en regelgeving richtlijnen

1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen

 • bijhouden notulen bestuursvergaderingen

 • tot stand komen begroting

 • aanvraag en besteding subsidies

 • bevestiging donaties

 • stichtingsstatuten


1 4 belangrijke managementinformatie

1.4 Belangrijke managementinformatie

 • Exploitatie:Inkomsten (subsidies, donaties etc.) en uitgaven in relatie tot begroting

 • Daarnaast

  Realisatie doelstelling in realisatie tot plan


1 5 essenti le bestanden

1.5 Essentiële bestanden

 • donateursbestand

 • subsidieadministratie


Repressieve ic maatregelen

Repressieve IC-maatregelen


2 1 cijferanalyse

2.1 Cijferanalyse

 • Werkelijke inkomsten in relatie tot donateuraantallen en gevoerde actie

 • Uitgaven in relatie tot begroting


2 2 verbandscontroles

2.2 Verbandscontroles

 • Beginstand donateursadministratie + nieuwe aanmeldingen – opzeggingen = eindstand donateurs

 • Ontvangsten= totaal toegezegde gelden


2 3 detailcontroles

2.3 Detailcontroles

 • Uitgaven controleren aan de hand van begroting, doelstelling en subsidievoorwaarden

 • naleving statuten


2 4 waarneming ter plaatse

2.4 Waarneming ter plaatse

 • Hebben uitgaven tot waarneembare activiteiten, investeringen geleid?


Stichting mooi landschap

Stichting Mooi Landschap


Betrouwbaarheidstypologie

 • Stichting Mooi Landschap heeft als doel het beschermen en in standhouden van een eeuwen oud cultuurlandschap.

 • Onder het stichtingsbestuur is een plaatselijke organisatie geplaatst die bestaat uit:

  - directeur

  - plantsoenwerkers

  - bouwvakkers

  - administratie


Betrouwbaarheidstypologie

 • De baten van de stichting bestaan uit donaties, giften en subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een donateurspas. Bovendien kunnen zij tegen gereduceerd tarief haardhout en fruit kopen.


Toepassingsvraag 2

Toepassingsvraag 2

 • Hoe ziet de begroting er uit bij Mooi Landschap?


Toepassingsvraag 3

Toepassingsvraag 3

 • Welke maatregelen kan het stichtingsbestuur nemen om er voor te zorgen dat de plaatselijke organisatie betrouwbaar functioneert?


Toepassingsvraag 4

Toepassingsvraag 4

 • Stel dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is voor het verwerven van de subsidie? Welke stappen moet het bestuur nemen en welke informatiebehoeften heeft het bestuur?


Toepassingsvraag 5

Toepassingsvraag 5

 • Stel dat je als accountant de subsidieverantwoording moet controleren van deze stichting. Welke biv heb je dan nodig om deze taak uit te voeren?


Toepassingsvraag 6

Toepassingsvraag 6

 • Hoe weet het stichtingsbestuur met redelijke mate van zekerheid dat de opbrengsten uit haardhout volledig worden verantwoord?


Toepassingsvraag 7

Toepassingsvraag 7

 • Waarom is het zo moeilijk om er zeker van te zijn dat alle giften volledig worden verantwoord? Zijn er mogelijkheden om deze onzekerheid enigszins te verkleinen?


 • Login