Opakování!!! - PowerPoint PPT Presentation

Opakov n
Download
1 / 7

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opakování!!!. nevyjádřený podmět -li r. m. život. koncovky –i, -é,- ové -li r. m. neživ. koncovky –y, -e - ly r. ž . - ly r. stř . - ly

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opakování!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opakov n

Opakování!!!

 • nevyjádřený podmět -li

 • r. m. život. koncovky –i, -é,-ové -li

 • r. m. neživ. koncovky –y, -e -ly

 • r. ž. -ly

 • r. stř. -ly

 • děti, oči, uši, dni, dny -ly

 • lidičky, koně, rodiče -li


Shoda podm tu s p sudkem

Shoda podmětu s přísudkem:

1. Koně se splašil___.

2. Žáci byl___zkoušen___.

3. Davy turistů se sbíhal___.

4. Slůňata se vyhříval___.

5. Dědečkové kouřil___.

6. Všichni se smál___.

7. Šl___ jsme společně na výlet.


Shoda podm tu s p sudkem e en

Shoda podmětu s přísudkemřešení

 • Koně se splašil . 2. Žáci byl zkoušen . 3. Davy turistů se sbíhal . 4. Slůňata se vyhříval . 5. Dědečkové kouřil . 6. Všichni se smál . 7. Šl jsme společně na výlet.

i

i

i

a

y

i

i

i


Dopl te i y

Doplňte -i, -y

 • 1. Stovky posluchačů se sešl -.

 • 2. Kam jste se, děti, schoval -?

 • 3. Racci a vlaštovky kroužil - nad lesem.

 • 4. Přilétal - / i přilétal -/ pěnkavy a kosi.

 • 5. Mnozí odešl -.

 • 6. Některé odešl -.

 • 7. Růže a poupata voněl -.

 • 8. Dni plynul -. Dny plynul -. Dnové plynul -.

 • 9. Větrové dul - a stromové se ohýbal -.

 • 10. Uzenáče ležel - na pultě. Uzenáči ležel - na pultě.

 • 11. Ledoborci vyplul -. Ledoborce vyplul -.

 • 12. Lidičky šl-. Rodiče šl-. Koně šl-.


Opakov n

Řešení

 • 1. Stovky posluchačů se sešly.

 • 2. Kam jste se, děti, schovaly?

 • 3. Racci a vlaštovky kroužili nad lesem.

 • 4. Přilétali / i přilétaly/ pěnkavy a kosi.

 • 5. Mnozí odešli.

 • 6. Některé odešly.

 • 7. Růže a poupata voněly.

 • 8. Dni plynuly. Dny plynuly. Dnové plynuli.

 • 9. Větrové duli a stromové se ohýbali.

 • 10. Uzenáče ležely na pultě. Uzenáči leželi na pultě.

 • 11. Ledoborci vypluli. Ledoborce vypluly.

 • 12. Lidičky šli. Rodiče šli. Koně šli.


Zdroje

Zdroje:

 • vlastní tvorba autora


 • Login