Propozycja modyfikacji egzaminu maturalnego z filozofii pp i pr
Download
1 / 34

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR / - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /. Opracowanie: dr Małgorzata Konarzewska Międzynarodowe Szkoły Paderewski w Lublinie. Struktura egzaminu / modyfikacja/. Szczegółowe omówienie wymagań egzaminacyjnych. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /' - amena-morrow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Propozycja modyfikacji egzaminu maturalnego z filozofii pp i pr

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /

Opracowanie:

dr Małgorzata Konarzewska

Międzynarodowe Szkoły Paderewski

w Lublinie


Struktura egzaminu modyfikacja
Struktura egzaminu i PR // modyfikacja/


Szczeg owe om wienie wymaga egzaminacyjnych

Szczegółowe omówienie wymagań egzaminacyjnych . i PR /

Poziom podstawowy.

Poziom rozszerzony.


Arkusz 1 pp i pr
Arkusz 1 / PP i PR / i PR /

Zakres tematyczny:

 • Relacje ciała i duszy

 • Samopoznanie

 • Sny

 • Duchowość

 • Intuicja

 • Cierpienie

 • Rozum

 • Wartości moralne

 • Wolność

 • Problemy egzystencjalne


Zakres pyta potwierdza i ucze
Zakres pytań potwierdza, iż uczeń : i PR /

 • 1) wyróżnia podstawowe dyscypliny filozoficzne, które wywodzą się z filozofii klasycznej: ontologię, epistemologię, logikę, etykę, filozofię polityki i estetykę;

 • 2) umieszcza formułowane pytania i problemy filozoficzne w obrębie właściwej dla nich dyscypliny.


Arkusz 2 pp i pr
Arkusz 2 / PP i PR / i PR /

Problematyka filozoficzna:

 • Podstawy epistemologii /racjonalizm ,empiryzm/

 • Teorie i problemy etyczne / deontologia, teleologia/

 • Filozofia religii/ nihilizm, ateizm, agnostycyzm, teizm /

 • Filozofia sztuki / wartości estetyczne, analiza osobowości artysty i jego udziału w procesie tworzenia/

 • Filozofia polityki / demokracja, oligarchia, monarchia, teokracja, totalitaryzm/

 • Współczesne problemy społeczne / globalizacja, problem imigracji, praca nieletnich/

 • Kultura narodów /wielokulturowość, tendencje kosmopolityczne, globalizacja/


Arkusz 3 pr
Arkusz 3 / PR / i PR /

Rodzaj pracy pisemnej:

/ sprawności zakresu prac twórczych ucznia /

 • analiza

 • porównanie

 • definiowanie

 • opis

 • dyskusja

 • badanie

 • argumentowanie

 • uzasadnienie

 • wartościowanie


Arkusz 3 pr1
Arkusz 3 / PR/ i PR /

Analiza filozoficzna tekstu niefilozoficznego.

/ np. przyrodniczego, metodologicznego, popularno –naukowego, literackiego /.

Stymulusy badań analitycznych:

nowele i powieści, sztuki teatralne, filmy, teksty piosenek, programy telewizyjne i słuchowiska radiowe, obrazy, fotografie, ogłoszenia reklamowe.


Arkusz 4 pp i pr
Arkusz 4 / PP i PR / i PR /

ESEJ FILOZOFICZNY.

Napisany w oparciu o wiedzę filozoficzną zawartą w tekstach źródłowych, zamieszczonych w programie nauczania filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Arkusz 2
Arkusz 2 i PR /


Arkusz 3
Arkusz 3 i PR /


Arkusz 4
Arkusz 4 i PR /Kryterium a
Kryterium A i PR /Kryterium b
Kryterium B i PR /Kryterium c
Kryterium C i PR /Kryterium d
Kryterium D i PR /Kryterium e
Kryterium E i PR /Aneks 1
Aneks 1 i PR /

1. WYKAZ TERMINOLOGII FILOZOFICZNEJ Z ZAKRESU PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

2. WYKAZ LITERATURY WYMAGANY DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:


Podstawa programowa
Podstawa programowa: i PR /

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

 • których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 51 – 58 i 249)

 • Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

 • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4, poz. 17)


Aneks 2
Aneks 2 i PR /

WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NA ESEJE FILOZOFICZNE / PP + PR /

1. Podaj argumenty przemawiające za obroną Sokratesa.

forma: dyskurs

/ problem poszukiwania prawdy/

2. Napisz Konstytucję Państwa w oparciu o państwo Platona

3. Jak wyobrażasz sobie ideę realnie istniejącej rzeczy. /forma: definicja/

/ wpływ idei na realnie istniejący świat/.


cd. i PR /

4. Bez jakiej miłości / nie/ można żyć.

/ forma: esej/- Agape, Caritas, Eros, Philia......

5. Założyłam się z życiem o śmierć i……wygrałam zakład.

/forma esej/- zakład Pascala

6. Szczęśliwi czasu nie liczą- co robią z nim nieszczęśliwi ?

/forma esej/- postrzeganie czasu przez św. Augustyna

7. Co to jest nic ?

/forma: esej lub artykuł/- nicość heidegerowska transponowana na Twoje postrzeganie świata


cd. i PR /

8. Opisz świat, w którym istniałby nadczłowiek

/ forma : opis/ -wizja świata Fryderyka Nietzsche

9. Czy dla moralnego porządku potrzebne jest gwieździste niebo?

/ forma : esej/ - kantowski imperatyw kategoryczny.

10. Napisz mit : zasłona Mai’a zakrywa prawdziwy świat

/ forma- mit/- Schopenhauera recepta na szczęście


cd. i PR /

11.Podaj przykłady problematyki, która Twoim zdaniem wykracza poza zakres wyrażalności językowej.

/ forma- esej, rozprawka/- granice mojego języka są granicami mojego świata.


ad