Az emberi tanulás - PowerPoint PPT Presentation

Az emberi tanul s
Download
1 / 14

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az emberi tanulás. Gall-féle lelki tulajdonságok agykérgi lokalizációja, Hámori József nyomán. Tanulás. Emlékezet. a viselkedés megváltozása tapasztalatszerzés hatására. az információ kódolására, tárolására és előhívására való képesség.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Az emberi tanulás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az emberi tanul s

Az emberi tanulás


Az emberi tanul s

Gall-féle lelki tulajdonságok agykérgi lokalizációja, Hámori József nyomán


A tanul st s eml kez st az idegrendszer plaszticit sa teszi lehet v

Tanulás

Emlékezet

 • a viselkedés megváltozása tapasztalatszerzés hatására

 • az információ kódolására, tárolására és előhívására való képesség

A tanulást és emlékezést az idegrendszer plaszticitása teszi lehetővé


Az eml kezet h rom szakasza

Az emlékezet három szakasza


Eml kezeti rendszerek

Emlékezeti rendszerek

 • •Felosztás a tárolás időtartama alapján:

 • –rövid távú emlékezet (munkamemória): információ átmeneti megtartása és manipulálása

 • –hosszú távú emlékezet: információ tárolása hosszabb időn keresztül


Hossz t v eml kezet

Hosszú távú emlékezet

 • •Deklaratív (explicit) emlékezet: szándékos felidézés számára hozzáférhető emlékek

 • –Epizodikus emlékezet: egyedi eseményekre való emlékezést lehetővé tevő rendszer

 • –Szemantikus emlékezet: a világról meglévő általános tudásunk, ismereteink tárolását végző rendszer

 • •Nem-deklaratív (implicit) emlékezet: a teljesítményben mutatkozik meg, nem a tudatos felidézésben vagy felismerésben


R vid t v eml kezet

Rövid távú emlékezet

 • •Rövid távú emlékezet:kis mennyiségű információ fejben tartása rövid ideig (néhány másodperc vagy perc)

 • –Verbális

 • –Téri-vizuális

 • •A rövid távú emlékezet a munkamemóriarésze

 • •A munkamemória lehetővé teszi az információ rövid ideig történő fejben tartását és manipulálását –tanulás, következtetés, megértés


Eml kezeti rendszerek1

Emlékezeti rendszerek


A szoci lis tanul s

A szociális tanulás

 • Minden olyan tanulást, amely révén bekövetkező viselkedésváltozás társas kölcsönhatások, szociális interakciók következtében alakul ki.

 • Brit meghatározása szerint az a folyamat, amely által az egyének olyan tudásra, képességekre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy különböző csoportoknak és a társadalomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak.

 • A szocializációt felfoghatjuk úgy is, mint a személyiség fejlődésének társadalmi vetületét.


Form i

Formái

 • Utánzás

 • Modellkövetés

 • Azonosulás (identifikáció)

 • Belsővé tétel (interiorizáció)


Iskolai szocializ ci

Iskolai szocializáció

A kortárs csoport jelentősége a hozzá való átpártolást követően válik fontossá, amikor a többiek szava fontosabb a viselkedés és teljesítmény megítélésében mint a felnőtteké. Ekkor a csoporthoz tartozás erősebbé válik mint a felnőttekhez való viszony.


A tanul k n gy k l nb z t rsas helyzet t k l nb ztethetj k meg

A tanulók négy különböző társas helyzetét különböztethetjük meg:

 • A népszerű gyerekeknek sok barátjuk van, önérvényesítő törekvéseik vannak. Jó kapcsolatteremtő képességeik vannak.

 • Az elutasított tanulók ennek ellentéte, zárkózottság és agresszivitás figyelhető meg náluk.

 • Ellentmondásos: A legagresszívabb csoport, de tagjai jó kapcsolatteremtő és fejlett értelmi képességekkel rendelkeznek.

 • A kívül maradók gyenge kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek, magányukat egy-két "jó barát" oldja.


Az emberi tanul s

Készítette:

10.a Veres Nikolett


 • Login