slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke [email protected] Bevezetés. - Sok érték a hazai tehetséggondozásban

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke [email protected]' - amena-calderon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásbanKözoktatásvezetők V. Országos KonferenciájaPécs, 2010. szeptember 23.

Dr. Balogh László

Magyar Tehetséggondozó Társaság

elnöke

[email protected]

bevezet s
Bevezetés

- Sok érték a hazai tehetséggondozásban

(speciális területek, gazdagító programok, versenyek stb.)

 • Egyik fő probléma: hiányzik a rendszerszemlélet
 • Tehetség-modellek

(Mönks-Renzulli, Gagné)

 • A vezető főbb feladatai a tehetséggondozásban:

a program szakmai korrektségének biztosítása

személyi feltételek megteremtése

tárgyi, dologi feltételek biztosítása

a tehets ggondoz programok fel p t s nek strukt r ja szakmai k vetelm nyek
A tehetséggondozó programok felépítésének struktúrája,szakmai követelmények

1. A program célja

2.A programba válogatás

3.A fejlesztés eszközrendszere

4. Személyi feltételek

5. Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek

6. A program eredményei

i a program c lja
I. A program célja
 • Korszerű tehetségfogalom
 • Célmeghatározás adekvát volta (életkor!)
 • Tehetségterületek pontos megjelölése
 • Gardner rendszere:
 • 1. logikai – matematikai (pl.:matematikai szakkör, IQ-klub, sakk és más logikai tevékenységek, tanulási stratégiák fejlesztése, illetve a máshova nem sorolható közismereti tantárgyakhoz kötődő gazdagító programok);
 • 2. természeti (pl.: mindenféle természettudományos témakörű foglalkozás, természetjárás);
 • 3. nyelvészeti (pl.: anyanyelvi és idegennyelvi programok);
 • 4. testi-kinesztetikus (pl.: sport-programok, tánc-, mozgás-kultúra);
slide7

5. térbeli-vizuális (pl.: képzőművészeti, filmművészeti foglalkozások, kézügyességet igénylő szakmai tevékenységek, népi mesterségek);

6. zenei (pl.: mindenféle ének-zenei program);

7. interperszonális (pl.: dráma-foglalkozások, színjátszás, kommunikációs foglalkozások, vezetői kompetenciák fejlesztése);

8. intraperszonális (pl.: önismereti foglalkozások).

ii a programba v logat s
II. A programba válogatás
 • A célkitűzéshez való viszony
 • A beválogatási módszerek adekvát volta
 • Komplexitás a módszerekben
 • - tanári jellemzés

- tesztek és felmérések

- kérdőívek - általános és tantárgyak szerinti

- iskolapszichológusok véleménye

- szülői jellemzés

- tanulótársak jellemzése

4.E munkát végző személy szakmai kompetenciája

 • 5.A beválogatási rendszer rugalmassága
iii a fejleszt s eszk zrendszere
III. A fejlesztés eszközrendszere
 • Komplexitás a gazdagításban
 • - a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
 • - a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),
 • - megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal , fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),
 • - szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.
 • 2.Gyorsítás
slide10

3. Differenciálás - változatos formák

- a tanórai differenciálás különféle formái, /minél több kiscsoportos ( kooperatív, nívócsoportos ) és egyénre szabott munka!/

- speciális osztály

- fakultáció

- délutáni foglalkozások /szakkör, blokk, önképzőkör stb./

- hétvégi programok

- nyári kurzusok

- mentor-program stb

5.Egyéni fejlesztési program

6.Tanácsadás

iv szem lyi felt telek megteremt se
IV. Személyi feltételek megteremtése
 • Géniusz Program: 84 új képzés folyamatos akkreditációja(10-30 óra)
 • 5 nagy tartalmi csoport
 • Pszichológiai, pedagógiai alapok (6)

Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb.

 • Szerepek a programokban (20)

Pedagógus, pszichológus, tanácsadó,koordinátor, mentor, szülő stb.

slide12

3. Fejlesztő módszerek, eszköztár (18)Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, komplex programok, projekt-módszerek, kooperatív tanulás, drámapedagógia stb.

4. Speciális szakterületi fejlesztés (30!)Komplex természettudomány, matematika,zene, sport, irodalom, nyelv, informatika, képzőművészetek stb.

Környezeti tényezők (10)Iskola, család, társak, társadalom, tehetségpontok!

TELJESKÖRŰ FELKÉSZÍTÉS:felsőoktatási posztgraduális képzés (pedagógus szakvizsga, master szint) – DE, Egri Főiskola, ELTE, Nyugat-Magyarországi Egyetem

v kapcsolatrendszer t rgyi felt telek
V. Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek
 • Tárgyi feltételek a programhoz
 • Belső szervezettség
 • -Külső kapcsolatok (kiemelten a családdal!)
vi a program eredm nyei
VI. A program eredményei
 • Hatásvizsgálatok (háttértényezők, speciális területek)
 • -Monitoring eszközei és eredményei
 • - A programból kikerülők nyomon követése
sszegz s kiemelt feladatok
ÖSSZEGZÉS: KIEMELT FELADATOK
 • RENDSZERSZERŰ ÉS KOMPLEX PROGRAMOK TEHETSÉGESEKNEK
 • SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE
 • 3. A GAZDASÁG IGÉNYEINEK ELEMZÉSE –
 • A TEHETSÉGESEK IRÁNYÍTÁSA
 • 4. A TEHETSÉGESEK FELELŐSSÉGTUDATÁNAK ERŐSÍTÉSE
ad