Kar at mam yoktur
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Çıkar çatışmam yoktur… PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Çıkar çatışmam yoktur…. Solid Organ Transplant Alıcısında Diffüz İnfiltrasyonlarla Seyreden Pnömoni. Ege ÜTF, Göğüs Hastalıkları A.D Dr.Pervin Korkmaz Ekren. H-D 23 yaş, Kadın Denizli doğumlu Ev Hanımı. Şikayeti. Ateş yüksekliği Kilo kaybı İştahsızlık Balgam çıkarma. Öykü.

Download Presentation

Çıkar çatışmam yoktur…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kar at mam yoktur

Çıkar çatışmam yoktur…

Solid Organ Transplant Alıcısında Diffüz İnfiltrasyonlarla Seyreden Pnömoni

Ege ÜTF, Göğüs Hastalıkları A.D

Dr.Pervin Korkmaz Ekren


H d 23 ya kad n denizli do umlu ev han m

H-D23 yaş, KadınDenizli doğumluEv Hanımı


Ikayeti

Şikayeti

 • Ateş yüksekliği

 • Kilo kaybı

 • İştahsızlık

 • Balgam çıkarma


Kar at mam yoktur

Öykü

 • 5 yıl önce kadavradan renal Tx

 • 3 ay önce rejeksiyon….steroid

 • Bazal kreatinin değeri 1.2-1.4 mg/dl

  4 Mart

 • Kilo kaybı Genel Cerrahi Organ Nakli Ünitesi

  Malignite?


Kar at mam yoktur

Öykü

Tüm batın USG Normal

Nakil böbrek doppler USG Normal

Tümör belirteçleri CA 15-3: 79.35 U/L (≤ 25)

CA 125: 57.63U/L (< 35)

Konsültasyon..

İdrar kültürü: E.coli, 104 koloni, Seftriakson

LDH: 1000 U/L (240 – 480)

Ferritin: 1281 ng/ml (13-150)

Hemoglobin: 9.4 g/dl


Kar at mam yoktur

Öykü

Yatışının 5. gününde

kuru öksürük, halsizlik, subfebril ateş

8. gününde

Solunum yetmezliği ile nakil


Kar at mam yoktur

Özgeçmiş

Soygeçmiş

Özellik yok

 • 7 yaşında nefrolitiyazis nedeniyle opere

 • 5 yıl önce renal Tx

 • Kullandığı ilaçlar

 • * MMF

 • * Tacrolimus

 • * Prednisolon

 • * TMP-SMX

 • * Asiklovir


Fizik bak

Fizik bakı

 • AKG maksimum O2 ile

 • pH: 7.36 PaO2: 108 mmHg PaCO2: 26 mmHg

  HCO3: 15 mEq/L O2 sat: %98 PaO2/FiO2: 270

Genel durum orta, bilinç açık, koopere

Zayıf, pretibial ödem yok

Ateş: 36.10C SS: 24/dk TA: 110/70 mm/Hg NDS:112

Solunum sistemi: Bilateral solunum sesi şiddeti azalmış, bilateral altlarda ince raller,

Batın: Sağ alt kadranda skar


Kar at mam yoktur

11 Mart


Laboratuvar

Laboratuvar


A a dakilerden hangisi n tan lar n z aras nda yer al r

Aşağıdakilerden hangisi ön tanılarınız arasında yer alır?

Hastanede gelişen bakteriyel pnömoni

Viral pnömoni

Pneumocystis jiroveci pnömonisi

Legionella pnömonisi

Hepsi


A a dakilerden hangisi n tan lar n z aras nda yer al r1

Aşağıdakilerden hangisi ön tanılarınız arasında yer alır?

Hastanede gelişen bakteriyel pnömoni

Viral pnömoni

Pneumocystis jiroveci pnömonisi

Legionella pnömonisi

Hepsi


Kar at mam yoktur

5 Mart


Ba lanacak ampirik tedavi se enekleri aras nda hangisi yer almaz

Başlanacak ampirik tedavi seçenekleri arasında hangisi yer almaz?

Piperasilin/tazobaktam

Makrolid

TMP-SMX

Glikopeptid

İmipenem


Ba lanacak ampirik tedavi se enekleri aras nda hangisi yer almaz1

Başlanacak ampirik tedavi seçenekleri arasında hangisi yer almaz?

Piperasilin/tazobaktam

Makrolid

TMP-SMX

Glikopeptid

İmipenem


Kar at mam yoktur

Balgam, idrar, kan kültürü

Tedavi

Piperasilin/tazobaktam + Makrolid


Hrct bulgusuyla birlikte olas tan n z nedir

HRCT bulgusuyla birlikte olası tanınız nedir?

Kardiyojenik akciğer ödemi

Pneumocystisjirovecipnömonisi

Tüberküloz

Fungalpnömoni

Alveolerhemoraji


Hrct bulgusuyla birlikte olas tan n z nedir1

HRCT bulgusuyla birlikte olası tanınız nedir?

Kardiyojenik akciğer ödemi

Pneumocystisjirovecipnömonisi

Tüberküloz

Fungalpnömoni

Alveolerhemoraji


Kar at mam yoktur

İzlem

Bronkoskopi

TMP-SMX (10-20 mg/kg gün)


Kar at mam yoktur

İzlem

B.aspirasyon:

BAL

Bakteriyoloji: Üreme yok

Mikoloji…. Üreme yok

Aspergillus antigeni… negatif

ARB negatif

Polimorf nüveli lökosit: %80Makrofaj: %15Lenfosit: %4Eozinofil. %1

 • Bakteriyoloji: Üreme yok

 • Mikoloji…. Üreme yok

 • ARB negatif

 • Enfeksiyon ile uyumlu


Kar at mam yoktur

İzlem

 • BAL : Pneumocystisjirovecitrofozit ve kistleri

Gram Weigert-pcp kistleri

Giemza boyalı preparat-

bal peteği görünümü

Kan CMV antijeni: Negatif

Kan Aspergillus antijeni: Negatif


Kar at mam yoktur

İzlem

SS: 50/dk AKG (5 l/dk) : pH: 7.41 PaO2: 72 mmHg PaCO2: 29 mmHg HCO3: 18 mEq/L O2 sat: %95 PaO2/FiO2: 240

Olguda steroid başlama endikasyonu hangi kritere göre konulur?

PaO2 basıncı

Solunum sayısı

PaCO2

PaO2 veya P(A-a)O2

pH


Kar at mam yoktur

İzlem

Olguda steroid başlama endikasyonu hangi kritere göre konulur?

PaO2 basıncı

Solunum sayısı

PaCO2

PaO2 veya P(A-a)O2

pH


Kar at mam yoktur

17 Mart


Kar at mam yoktur

20 Mart


Kar at mam yoktur

Tanı

Renal Tx hastası

Pneumocystis jiroveci pnömonisi

Tedavi:

TMP-SMX

Alternatif: Caspofungin

Klindamisin 4 x 300-450 mg + primakin po (15mg/gün)

Atovaquone 2 x 750 mg/gün oral susp


Kar at mam yoktur

Sonuç

Semptom ve bulgular spesifik değil

Ampirik tedavi önemli

Organ nakli sonrası geçen süre ve profilaksi

Etken izolasyonu için örnekleme

Birden çok etken ..


Kar at mam yoktur

Teşekkürler...…


 • Login