Palvelustrategiat toimintaymp rist n muutoksessa
Download
1 / 11

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa. Finlandia-talo 11.3.2010 Jarkko Huovinen. Toimintaympäristö ja kuntapalvelut. Väestö ikääntyy  palvelutarpeen tyydyttäminen Hoivapalveluiden tarve kasvaa Kilpailu tekijöistä kiihtyy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa' - amela-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palvelustrategiat toimintaymp rist n muutoksessa

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa

Finlandia-talo 11.3.2010

Jarkko Huovinen


Toimintaymp rist ja kuntapalvelut
Toimintaympäristö ja kuntapalvelut

 • Väestö ikääntyy palvelutarpeen tyydyttäminen

  • Hoivapalveluiden tarve kasvaa

  • Kilpailu tekijöistä kiihtyy

 • Autioituminen  harvaan asuttujen alueiden palvelujen organisointi

 • Kuntatalous  tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

 • Kuntalaisten odotukset  tulevaisuudessa vaaditaan entistä yksilöllisempiä

  ja joustavampia palveluja (valinnan mahdollisuus)

 • Toimintamallit kehittyvät

  • Tekninen kehitys (etäpalvelut, erikoishoidot, sähköiset varausjärjestelmät)

  • Organisointi (yhteispalvelupisteet, liikkuvat palvelut, palvelusetelit)


Miksi palvelustrategia ja kenelle
Miksi palvelustrategia ja kenelle ?

 • Kunnan oman toiminnan kehittäminen kohdentuu oikeisiin asioihin

 • Kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin.

 • Kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa.

 • Ulkopuoliset toimijat voivat puolestaan valmistautua mm. investointitarpeisiin ja käynnistää tuotekehityksen palveluissa, joiden tuotannossa kunta tulee tukeutumaan ulkopuolisiin palveluntuottajiin.


Kunnan palvelustrategia sis lt
Kunnan palvelustrategia sisältää

 • palvelujen toimintavolyymit ja niihin käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit kullakin toimialalla

 • palvelut, jotka kunta aikoo tuottaa omien organisaatioidensa toimesta

 • palvelut, joissa kunta pyrkii yhteistyöhön muiden kuntien kanssa

 • palvelut, joiden tuottamisen kunta pyrkii ensisijaisesti antamaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi

 • palvelut, joiden tuottamisen kunta pyrkii ainakin osaksi antamaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi

 • palvelut, joiden järjestämisestä kunta aikoo kokonaan luopua (ei lakisääteiset tai viranomaistehtävät)

 • palveluiden rahoituksen järjestäminen, maksupolitiikan kehittäminen,

 • kunnan omistajapolitiikka ja palveluiden järjestäminen


Palveluiden organisointi ja elinkeinopolitiikka
Palveluiden organisointi ja elinkeinopolitiikka

 • Ostopalvelut palvelusektorin yritystoiminnan kehittämisessä

  • Vahvistaa palvelutarjontaa myös itse maksaville asiakkaille (maaseutu)

  • Lisääkö tarjonta omaehtoista palveluidenkäyttöä?? (toimintakyvyn säilyminen )

 • Yritysten tuotekehitys mukaan kuntapalveluiden kehittämiseen

  • Yritykset kehittämään palveluja kunta-asiakkaalle (palvelustrategia)

  • Vuorovaikutukseen perustuva tuotekehitys  kilpailukykyinen palvelukonsepti  laajat markkinat (vientituote?)

  • Innovatiiviset hankinnat (tuetaan uusien tuotteiden kehitystä ja markkinoillepääsyä)

 • Toimivat markkinat

  • Osaavalla hankinnalla pienyritykset mukana tuotannossa (hankintojen koko, osatarjoukset, tunnetaan markkinat)

  • Hankintojen sisältö ja tekninen toteutus vaativat erilaista osaamista  hankintatoimen organisointi


Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina hanke 2008 2010 www kunnat net ppp hanke
”Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina” – hanke 2008-2010 (www.kunnat.net/ppp-hanke)

 • Välittää tietoa:

  • yrityksiin kuntien suunnitelmista, toimintamalleista ja hankinnoista

  • kuntiin yritysten osaamisesta, tuotteista ja tarjonnasta

 • Kunnat osaavat kilpailuttaa kokonaisuuksia, joita markkinat pystyvät tarjoamaan

 • Yritykset tuntevat julkisen sektorin toimintatavat ja osaavat kehittää toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä palveluiden tuottajina

 • Yritysneuvojien osaaminen kehittyy siten, että he voivat mahdollisimman hyvin tukea yrityksiä toiminnan kehittämisessä


Hankkeen k yt nn n toteutus 1 2
Hankkeen käytännön toteutus (1/2) 2008-2010

 • Järjestetään kuntahankkijoiden, yritysten ja yritysneuvojien yhteinen tilaisuus, jossa avataan keskustelu

  • mitä tuotteita ja palveluita kunta hankkii yrityksiltä tällä hetkellä ja millaisia muutoksia ostomahdollisuuksissa on odotettavissa

  • mitä tuotteita ja palveluita yritykset pystyisivät tuottamaan kunnille

  • ovatko nykykäytännöt/sopimusmallit toimivia

   • ongelmat yritysten/kuntahankkijan näkökulmasta

  • miten käytäntöjä voidaan kehittää julkisten hankintojen säädökset ja toimijoiden toiveet huomioon ottaen (hankintayksiköiden sekä pienyrittäjien osaamisen kehittämistarpeet?)


Hankkeen k yt nn n toteutus 2 2
Hankkeen käytännön toteutus (2/2) 2008-2010

 • Kootaan kuntasektorin, yritysten ja yritysneuvojien edustajista koostuvia toimialoittaisia ryhmiä etsimään ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin

 • Kootaan työskentelyn kuluessa syntynyt materiaali ja työstetään sitä

  • hyödynnettäväksi hyvien käytäntöjen levittämisessä

  • käytettäväksi yritysneuvojien koulutuksissa

  • pienyritysten tukimateriaaliksi (oppaat, muistilistat …)

 • Koulutus, asiantuntija-apu (hankintalaki, kustannuslaskenta, asiantuntijafoorumit, muu)


Kuinka ikääntymisen vaikutukset on otettu huomioon elinkeinostrategiassanne (n=80)(kysely kuntajohtajille tammikuussa 2010)

%


Kuinka ikääntymisen vaikutukset on nähty elinkeinostrategiassanne (n=80)(kysely kuntajohtajille tammikuussa 2010)

%


Toimenpiteet ik ntymisen uhkien torjuntaan ja mahdollisuuksien hy dynt miseen kyselyn tuloksia
Toimenpiteet ikääntymisen uhkien torjuntaan ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen (kyselyn tuloksia)

 • Perusturvan palveluiden avopainotteisuuden lisääminen

 • Seniorpolis hankkeet: tutkimustyö ikääntymisen vaikutuksista palvelutarpeeseen  mm. asumisratkaisut (seniorasunnot)

 • Seniorimatkailun tuotteistus

 • Linjaus, jonka mukaan tulemme hankkimaan hoivapalveluja yrityksiltä  vahvistetaan osaamisen kehittymistä paikallisissa pienyrityksissä  kilpailukyky kansallisilla ja kv. markkinoilla

 • Työperäisen maahanmuuton hyödyntäminen ja koulutuspaikkojen tarjonta

 • Panostukset uusiin ikäihmisten selviytymistä tukeviin teknologisiin ratkaisuihin

 • CreenCare -toiminta osana maaseudun kehittämistä

 • Palvelusetelien hyödyntäminen  mahdollisuus Sote –yrityksille

 • Houkutellaan seniorikansalaisia asukkaiksi toimivilla palveluilla

 • Satsataan yritysten sukupolvenvaihdoksiin