Francisco giner de los r os
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Francisco Giner de los Ríos PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Francisco Giner de los Ríos. Irene Bravo de Medina, Jennifer Carmona, Mónica Fernández, Lorena Mañes. ÍNDEX. Context històric. Institución de libre enseñanza. Biografia Idees i aportacions pedagògiques. Fragment. CONTEXT HISTÒRIC.

Download Presentation

Francisco Giner de los Ríos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Francisco giner de los r os

Francisco Giner de los Ríos

Irene Bravo de Medina,

Jennifer Carmona,

Mónica Fernández,

Lorena Mañes.


Francisco giner de los r os

ÍNDEX

 • Context històric.

  • Institución de libre enseñanza.

 • Biografia

 • Idees i aportacions pedagògiques.

  • Fragment


Context hist ric

CONTEXT HISTÒRIC

 • Fins a la guerra civil la “institución de libre enseñanza” va esdevenir centre de gravetat d’una època de la cultura espanyola i va ser el camí per la introducció a Espanya de les més avançades teories pedagògiques i científiques.

 • Al 1875 es restaura en Espanya la monarquia i la dinastia borbònica i el ministeri de foment.


Instituci n de libre ense anza

Institución de libre enseñanza

 • Es crea el 1876 per F. Giner de los Ríos.

 • Alguns professors es van indignar amb l’atac a la llibertat de ciència i ensenyament.

 • ILE es un centre d’experimentació pedagògica de Giner i motor de la seva obra reformadora.

 • Mai va rebre ajuda econòmica ni de l’estat ni de cap altre institució.

 • Al 1876 es van aprovar els estatuts de la ILE.


Instituci n de libre ense anza1

Institución de libre enseñanza

 • Al 1878 va derivar a una escola de lliure formació.

 • Classes de rang universitari i amb caràcter obert, impartides per professors amb diverses orientacions filosòfiques.


Biografia

BIOGRAFIA

 • Pensador Espanyol (Màlaga, 1839 – Madrid, 1915)

 • Va estudiar dret i filosofia.

 • Gran influencia de Sanz del Río.

 • 1867 va obtenir la càtedra de dret Natural.

 • 1876 va fundar la institució de lliure ensenyança.

 • Al 1881 va ser restituït a la seva càtedra.

 • continuador del Krausisme a l’últim terç del S.XIX i primers anys del S.XX.

 • Giner va ser detingut, encarcelat, i desterrat al 1875.


Idees i aportacions pedag giques

IDEES I APORTACIONS PEDAGÒGIQUES

 • Comparen la pedagogia de Giner a la de la escola socràtica.

 • El professor influeix en els alumnes pel seu coneixement i sabiduria.

 • Relació entre alumnes i professor era intima, propera i familiar.

 • Escola evidentment practica (excursions freqüents).

 • Considera l’ensenyament una prolongació natural de l’escola infantil.


Fragment

Fragment

 • “Si de la obra de la Institución queda algo si su labor educadora deja huella, habrá que buscarlo siempre en tonalidad moral de los espíritus. D. Francisco quería que sus muchachos fueran no solo sanos, fuertes, alegres, “en modo alguno melancólicos” sino también cultos y reflexivos, pero, sobre todo sinceros leales y veraces”(DO REGO, 1927)


 • Login