Lanthanoidy - PowerPoint PPT Presentation

Lanthanoidy
Download
1 / 8

 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lanthanoidy. lanthanoidy jsou skupinou čtrnácti chemických prvků následujících za lanthanem lanthanoidy vykazují velmi podobné chemické chování a patří mezi kovy l anthanoidová kontrakce

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lanthanoidy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lanthanoidy

Lanthanoidy

 • lanthanoidy jsou skupinou čtrnácti chemických prvků následujících za lanthanem

 • lanthanoidy vykazují velmi podobné chemické chování a patří mezi kovy

 • lanthanoidová kontrakce

 • jako lanthanoidovou kontrakci označujeme jev, kdy se s postupným zvyšováním atomového čísla prvku zmenšuje poloměr následujících atomů

 • v normálních řadách prvků naopak průměr atomu se zvyšujícím se atomovým číslem roste

 • v případě lanthanoidů se postupné zmenšování atomového poloměru vysvětluje tím, že elektrony doplňované postupně do orbitalu 4f vykazují nízké stínění kladného náboje atomového jádra a tak s přibývajícím atomovým číslem a tím i počtem protonů v jádře roste náboj jádra působící přitažlivou silou na elektrony


Lanthanoidy

 • využití:

 • při výrobě barevných televizních obrazovek jsou nezbytné především sloučeniny europia, terbia a yttria

 • v jaderné energetice nacházejí uplatnění především těžší lanthanoidy, slouží jako součást slitin pro výrobu moderátorových tyčí pro regulaci provozu jaderných reaktorů


Lanthanoidy

 • silné permanetní magnety jsou vyráběny se slitin a sloučenin neodymu a samaria

 • výroba laserů

 • katalyzátory v petrochemii při krakování ropy


Lanthan 57 la

lanthan (57 La)

 • výskyt:

 • monazitové písky a xenotim - fosforečnany lanthanoidů

 • ložiska těchto rud se nalézají ve Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu


Lanthanoidy

 • průmyslová výroba:

 • rudy se nejprve louží směsí kyseliny sírové a chlorovodíkové a ze vzniklého roztoku solí se přídavkem hydroxidu sodného vysráží hydroxidy lanthanoidů

 • příprava čistého kovu se obvykle provádí redukcí solí kovovým vápníkem


Lanthanoidy

 • redukci fluoridu lanthanitého popisuje rovnice:

 • 2 LaF3 + 3 Ca → 2 La + 3 CaF2

 • fyzikální vlastnosti:

 • stříbřitě lesklý,měkký kov,1. člen skupiny lanthanoidů (kovů vzácných zemin)


Lanthanoidy

 • využití:

 • základním průmyslové využití nalézá lanthan v metalurgii - například oceli nebo litina s obsahem malých množství lanthanu vykazují vyšší tvárnost

 • katalyzátory s obsahem lanthanu se používají v petrochemii při krakování ropy


Lanthanoidy

 • využití sloučenin lanthanu:

 • významné uplatnění nalézají sloučeniny lanthanu, především oxid lanthanitý ve sklářském průmyslu

 • sklo s obsahem malých množství této sloučeniny získává vysoký index lomu a vykazuje nízký světelný rozptyl - používá se proto často pro výrobu optických čoček v objektivech filmových kamer nebo dalekohledech


 • Login