konferencja wychowanie bez pora ek szczecin 05 05 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Konferencja Wychowanie bez porazek Szczecin 05.05.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010. Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak. Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym. Lek. Adela Nurczyńska Lek. Sebastian Woźniak . ROZWÓJ OSOBNICZY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja Wychowanie bez porazek Szczecin 05.05.2010' - amber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konferencja wychowanie bez pora ek szczecin 05 05 2010

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.

Janusz Korczak

rozw j fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym

Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym

Lek. Adela Nurczyńska

Lek. Sebastian Woźniak

rozw j osobniczy
ROZWÓJ OSOBNICZY
 • FIZYCZNY (morfologia, budowa, wymiary)
 • RUCHOWY (funkcje, motoryka)
 • PSYCHICZNY (osobowość)
 • SPOŁECZNY (funkcjonowanie w grupie, rodzinie, szkole)
rozw j fizyczny
ROZWÓJ FIZYCZNY

Ciąg przeobrażeń, mający charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości, zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do reprodukcji.

rozw j emocjonalny
jest ściśle uzależniony

od dojrzałości struktur

mózgowych

i

doświadczenia

życiowego dziecka

ROZWÓJ EMOCJONALNY
naturalne trudne okresy rozwoju
Momenty przejściowe między jednym cyklem życia a drugim, między dzieciństwem

a dorastaniem, czy między dorastaniem

a dorosłością

NATURALNE TRUDNE OKRESY ROZWOJU
norma rozwojowa
NORMA ROZWOJOWA

Rozwój człowieka jest uwarunkowany wieloczynnikowo i wykazuje znaczną zmienność

„Z reguły łatwiej rozpoznać chorobę niż zdecydowanie potwierdzić wątpliwą prawidłowość ”

zjawisko akceleracji rozwoju
Międzypokoleniowe przyspieszenie osiągania poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

i ostatecznie większych wymiarów ciała

ZJAWISKO AKCELERACJI ROZWOJU
klasyfikacja rozw j fizyczny
KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY
 • OKRES PRENATALNY
 • OKRES POSTNATALNY

- noworodkowy (pierwsze 28 dni)

- niemowlęcy (1 rok życia)

- poniemowlęcy (2-3 rok życia)

- przedszkolny (4-6 rok życia)

- szkolny (7-15 rok życia)

- młodzieńczy (16-20 rok życia)

klasyfikacja rozw j fizyczny10
KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY

Wiek szkolny

- faza obojętnopłciowa (u dziewcząt do 8 roku, u chłopców do 9 roku życia)

- faza dojrzewania płciowego (8/9 -15/17 rok życia)

okres wczesnoszkolny12
OKRES WCZESNOSZKOLNY

Nauka szkolna

 • Zdobywanie podstawowej, ale jeszcze nie usystematyzowanej wiedzy o świecie
 • Intensyfikacja rozwoju procesów poznawczych – wrażeń, uwagi, pamięci i spostrzegawczości
okres wczesnoszkolny13
OKRES WCZESNOSZKOLNY

Pojawiają się:

 • Porównywanie, Abstrahowanie, Uogólnianie
 • Nowe działania myślowe – analiza-synteza, dodawanie - odejmowanie etc., szeregowanie i klasyfikacja
okres wczesnoszkolny14
OKRES WCZESNOSZKOLNY
 • Staje się członkiem grupy społecznej jaką są rówieśnicy, klasa, szkoła etc.
 • Określenie własnej pozycji i roli w grupie
 • Odpowiedzialność za siebie i otoczenie
okres wczesnoszkolny15
OKRES WCZESNOSZKOLNY

Zmniejsza się autorytet rodziców – tworzy się „Ja idealne”

Kształtuje się OSOBISTE pojęcie etyki, norm moralnych

Ostre antagonizmy między płciami

okres wczesnoszkolny16
OKRES WCZESNOSZKOLNY
 • Zmiana sylwetki dziecka (spłaszczenie klatki piersiowej, pogłębienie kifozy piersiowej
 • Pokwitaniowy skok wysokości ciała (przyspieszone tempo wzrastania)
 • Wydłużenie kończyn dolnych i długości stóp
 • Dymorfizm płciowy
reakcje emocjonalne w wieku szkolnym
Zaburzenia łaknienia

Zaburzenia snu

Zaburzenia mowy

Autyzm dziecięcy

Zespół Aspergera

Upośledzenie umysłowe

Obojętność uczuciowa

Zaburzenia zachowania, nastroju,

Moczenie mimowolne nieorganiczne

Zanieczyszczanie się kałem

Tiki

Zespół nadpobudliwości ruchowej=ADHD

Nerwica (natręctw, histeryczna, lęki)

REAKCJE EMOCJONALNE W WIEKU SZKOLNYM
moczenie mimowolne enuresis
MOCZENIE MIMOWOLNE -ENURESIS
 • Nocne/dzienne
 • Najczęściej wtórne po 4 roku życia
 • Wykluczenie przyczyn organicznych – zakażenie układu moczowego
zanieczyszczanie ka em encopresis
ZANIECZYSZCZANIE KAŁEM -ENCOPRESIS
 • Najczęściej wtórne, po 4 roku życia
 • Wykluczenie przyczyn organicznych - zaparcia
 • Zaburzenia regresywne
 • Zachowania agresywne
zaburzenia snu
ZABURZENIA SNU
 • Trudności z zasypianiem
 • Lęki nocne (pavor nocturnus) -padaczka
 • Koszmary senne
 • Rzadko są pierwszym objawem choroby somatycznej lub psychicznej
zaburzenia mowy
ZABURZENIA MOWY
 • Artykulacja, Ekspresja, Rozumienie
 • Najczęściej występują zaburzenia mieszane ekspresji i rozumienia
 • Logonerwice, jąkanie, „spieszczanie”, mutyzm wybiórczy
 • Różnicować z autyzmem
specyficzne zaburzenia rozwoju umiej tno ci szkolnych
SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH
 • Czytanie
 • Ortografia
 • Umiejętności arytmetycznych
 • NIE SĄ ONE WYNIKIEM UPOŚLEDZENIA, URAZU CZY CHOROBY OUN.
tiki zachowania mimowolne
TIKI - ZACHOWANIA MIMOWOLNE
 • Ruchowe (proste/złożone)
 • Głosowe
 • Udzielone
 • Przemijające/przewlekłe (12 m-cy)
 • Zanikają w czasie snu
 • Zespół Gilles’a de la Touretta
zesp nadpobudliwo ci psychoruchowej
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ
 • ADHD – attention deficit hiperactivity disorder
 • Zespół hiperkinetyczny
 • Ujawnia się co najmniej w 2 środowiskach (dom, szkoła)
 • Częściej chłopcy
 • 1-2 % populacji dziecięcej
zesp nadpobudliwo ci psychoruchowej25
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Triada kliniczna:

 • trudności z utrzymaniem uwagi
 • kontrola impulsywności
 • nadmierna ruchliwość
adhd schorzenia wsp istniej ce
ADHD - SCHORZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE
 • Urazy głowy
 • Moczenie nocne
 • Trudności w nauce (dysleksja)
 • częściej u chłopców współwystępują inne zaburzenia rozwojowe
autyzm dzieci cy
AUTYZM DZIECIĘCY
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 2-20/100 000 dzieci
 • Nieprawidłowy rozwój dziecka przed 3 r.ż.
 • Triada objawów:
 • Zaburzone interakcje społeczne
 • Komunikowanie się
 • Zachowanie
autyzm dzieci cy28
AUTYZM DZIECIĘCY
 • Czynniki środowiskowe – główna przyczyna
 • Nie zidentyfikowano genu odpowiedzialnego za autyzm
 • Nie ma żadnych specyficznych zmian w OUN
 • Domena psychologów i psychiatrów dziecięcych.
zesp aspergera
ZESPÓŁ ASPERGERA
 • Zaburzenia jakościowe w zakresie interakcji społecznych
 • 36-40/10 000 ludzi
 • Rozwój dziecka do 3 roku życia przebiega prawidłowo
 • Rozwój mowy i inteligencja są prawidłowe
 • Powikłania: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne
zesp aspergera30
ZESPÓŁ ASPERGERA
 • Następstwa: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne
 • Leczenie: trening umiejętności społecznych
upo ledzenie umys owe
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
 • Najczęstsza forma niepełnosprawności u dzieci - 2% populacji
 • Diagnoza za pomocą testów inteligencji - np.: skala Wechslera
 • Stopnie: lekki – głęboki
 • Nie jest wartością bezwzględnie stałą – może się podnieść pod wpływem rehabilitacji
upo ledzenie umys owe32
Stopień lekki uwarunkowany wieloczynnikowo

Istnieje korelacja między inteligencją rodziców i dzieci

Stopień głęboki – organiczne uszkodzenie OUN

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
m zgowe pora enie dzieci ce
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Grupa nie postępujących, lecz zmieniających się z wiekiem zespołów ruchowychbędących następstwem uszkodzeń lub zaburzeń rozwojowych mózgu we wczesnym stadium rozwoju

 • 2 - 2,5/1000 żywo urodzonych dzieci
 • 30 – 40% jest upośledzonych umysłowo
m zgowe pora enie dzieci ce34
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
 • Najczęstsza postać – obustronne porażenie kurczowe (Diplegia)
 • Dzieci urodzone przedwcześnie
 • Większość nie wykazuje zaburzeń w rozwoju umysłowym
 • Głównymi problemami są: ograniczenie ruchomości kończyn dolnych i zaburzenia wzrokowe
okres dojrzewania
OKRES DOJRZEWANIA

(fot. JupiterImages/EAST NEWS)

okres dojrzewania 12 18 l
OKRES DOJRZEWANIA (12-18 l.)

Literackie określenie tego czasu jako „trudny wiek”, „okres burzy i naporu”, „okres ponownego uporu” – typowe dla tego okresu gwałtowne, czasem nawet radykalne zmiany fizyczne (hormony!) i psychiczne przekształcają dziecko w człowieka dorosłego… ???

Szereg zmian skutkuje dojrzewaniem fizjologicznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

okres dojrzewania37
OKRES DOJRZEWANIA

Poza wiekiem niemowlęcym najintensywniejszy okres wzrostu oraz ostatecznego ukształtowania się dymorfizmu płciowego – zmiana sylwetki, burza hormonów – estrogeny, testosteron etc.

okres dojrzewania39
OKRES DOJRZEWANIA
 • Spowolnienie i niezgrabność ruchowa – zaburzenie statyki spowodowane „przebudową” sylwetki
 • Miesiączkowanie – szkoła jako jedyne źródło informacji, temat tabu w rodzinie – w ciągu pierwszych 2-3 lat miesiączki są nieregularne i NIEBOLESNE!
okres dojrzewania40
OKRES DOJRZEWANIA

Typowymi dla okresu dojrzewania są:

 • Intensywny rozwój intelektualny – myślenie abstrakcyjne, formalne, logiczne i hipotetyczno-dedukcyjne
 • Rozwój zainteresowań i twórczości
 • Wzmożona wrażliwość i chwiejność emocjonalna, egzaltacja do skrajnych nastrojów
 • Tendencja do zwiększonego krytycyzmu, wręcz krytykanctwa
okres dojrzewania41
OKRES DOJRZEWANIA

Potrzeba swobody i niezależności w opozycji do poczucia niższości, zagrożenia przed nieznanym, nowym „dorosłym” światem skutkuje nonszalancją, ryzykownymi zachowaniami – papierosy, alkohol, narkotyki, inicjacja seksualna - tabletki antykoncepcyjne, przypadkowy sex, uprawianiem ekstremalnych sportów etc.

Uspokojenie i zrównoważenie emocjonalne pojawią się dopiero w wieku młodzieńczym przypadającym na 18-22 r. ż.

zaburzenia aknienia
ZABURZENIA ŁAKNIENIA
 • Odmowa jedzenia (jadłowstręt) – dziewczęta i kobiety – 14-20 r.ż.
 • Otyłość – w 90% otyłość prosta
 • Nawykowe wymioty
 • Odmawianie spożywania pewnych rodzajów pokarmów – diety!
 • Spożywanie

niejadalnych substancji

(pica)

zaburzenia l kowe
ZABURZENIA LĘKOWE
 • Strach to reakcja obronna
 • Lęk separacyjny – dotyczy młodszych dzieci, brak rodzica – żłobek, przedszkole, EUROSIEROCTWO etc.
 • Lęk społeczny – brak kontaktu z rówieśnikami – część z. Aspergera, autyzmu etc.
 • Uogólnione zaburzenia lękowe
okres dojrzewania45
OKRES DOJRZEWANIA
 • Depresja – wykorzystywanie seksualne, myśli i próby samobójcze
okres dojrzewania47
OKRES DOJRZEWANIA
 • Lęk paniczny
 • Fobie (heksakosjoiheksekontaheksafobia, triskaidekafobia, antofobia etc.)
 • Obojętność uczuciowa
 • Agresja
 • Nerwica natręctw
 • Nerwica histeryczna
slide48
Na psychiczny i emocjonalny rozwój dziecka wpływają również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. – choruje cała rodzina!
pi miennictwo
PIŚMIENNICTWO:
 • „Pediatria” – pod redakcją K. Kubickiej i W. Kawalec
 • „Norma kliniczna w pediatrii”- pod redakcją M. Krawczyńskiego
 • „Neurologia dziecięca” – pod redakcją R. Michałowicza i S. Jóźwiaka
 • „Antropomotoryka” – W. Osiński
 • Neurologia dziecięca Nr 33 Vol.17/2008
 • Forum internetowe: urwis.pl; edukacja.edux.pl; profesor.pl, medserwis.pl
ad