Konferencja wychowanie bez pora ek szczecin 05 05 2010 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010. Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu. Janusz Korczak. Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym. Lek. Adela Nurczyńska Lek. Sebastian Woźniak . ROZWÓJ OSOBNICZY.

Download Presentation

Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konferencja „Wychowanie bez porażek” Szczecin 05.05.2010

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.

Janusz Korczak


Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym

Lek. Adela Nurczyńska

Lek. Sebastian Woźniak


ROZWÓJ OSOBNICZY

 • FIZYCZNY (morfologia, budowa, wymiary)

 • RUCHOWY (funkcje, motoryka)

 • PSYCHICZNY (osobowość)

 • SPOŁECZNY (funkcjonowanie w grupie, rodzinie, szkole)


ROZWÓJ FIZYCZNY

Ciąg przeobrażeń, mający charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości, zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do reprodukcji.


jest ściśle uzależniony

od dojrzałości struktur

mózgowych

i

doświadczenia

życiowego dziecka

ROZWÓJ EMOCJONALNY


Momenty przejściowe między jednym cyklem życia a drugim, między dzieciństwem

a dorastaniem, czy między dorastaniem

a dorosłością

NATURALNE TRUDNE OKRESY ROZWOJU


NORMA ROZWOJOWA

Rozwój człowieka jest uwarunkowany wieloczynnikowo i wykazuje znaczną zmienność

„Z reguły łatwiej rozpoznać chorobę niż zdecydowanie potwierdzić wątpliwą prawidłowość ”


Międzypokoleniowe przyspieszenie osiągania poszczególnych etapów dojrzewania płciowego

i ostatecznie większych wymiarów ciała

ZJAWISKO AKCELERACJI ROZWOJU


KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY

 • OKRES PRENATALNY

 • OKRES POSTNATALNY

  - noworodkowy (pierwsze 28 dni)

  - niemowlęcy (1 rok życia)

  - poniemowlęcy (2-3 rok życia)

  - przedszkolny (4-6 rok życia)

  - szkolny (7-15 rok życia)

  - młodzieńczy (16-20 rok życia)


KLASYFIKACJA - ROZWÓJ FIZYCZNY

Wiek szkolny

- faza obojętnopłciowa (u dziewcząt do 8 roku, u chłopców do 9 roku życia)

- faza dojrzewania płciowego (8/9 -15/17 rok życia)


OKRES WCZESNOSZKOLNY


OKRES WCZESNOSZKOLNY

Nauka szkolna

 • Zdobywanie podstawowej, ale jeszcze nie usystematyzowanej wiedzy o świecie

 • Intensyfikacja rozwoju procesów poznawczych – wrażeń, uwagi, pamięci i spostrzegawczości


OKRES WCZESNOSZKOLNY

Pojawiają się:

 • Porównywanie, Abstrahowanie, Uogólnianie

 • Nowe działania myślowe – analiza-synteza, dodawanie - odejmowanie etc., szeregowanie i klasyfikacja


OKRES WCZESNOSZKOLNY

 • Staje się członkiem grupy społecznej jaką są rówieśnicy, klasa, szkoła etc.

 • Określenie własnej pozycji i roli w grupie

 • Odpowiedzialność za siebie i otoczenie


OKRES WCZESNOSZKOLNY

Zmniejsza się autorytet rodziców – tworzy się „Ja idealne”

Kształtuje się OSOBISTE pojęcie etyki, norm moralnych

Ostre antagonizmy między płciami


OKRES WCZESNOSZKOLNY

 • Zmiana sylwetki dziecka (spłaszczenie klatki piersiowej, pogłębienie kifozy piersiowej

 • Pokwitaniowy skok wysokości ciała (przyspieszone tempo wzrastania)

 • Wydłużenie kończyn dolnych i długości stóp

 • Dymorfizm płciowy


Zaburzenia łaknienia

Zaburzenia snu

Zaburzenia mowy

Autyzm dziecięcy

Zespół Aspergera

Upośledzenie umysłowe

Obojętność uczuciowa

Zaburzenia zachowania, nastroju,

Moczenie mimowolne nieorganiczne

Zanieczyszczanie się kałem

Tiki

Zespół nadpobudliwości ruchowej=ADHD

Nerwica (natręctw, histeryczna, lęki)

REAKCJE EMOCJONALNE W WIEKU SZKOLNYM


MOCZENIE MIMOWOLNE -ENURESIS

 • Nocne/dzienne

 • Najczęściej wtórne po 4 roku życia

 • Wykluczenie przyczyn organicznych – zakażenie układu moczowego


ZANIECZYSZCZANIE KAŁEM -ENCOPRESIS

 • Najczęściej wtórne, po 4 roku życia

 • Wykluczenie przyczyn organicznych - zaparcia

 • Zaburzenia regresywne

 • Zachowania agresywne


ZABURZENIA SNU

 • Trudności z zasypianiem

 • Lęki nocne (pavor nocturnus) -padaczka

 • Koszmary senne

 • Rzadko są pierwszym objawem choroby somatycznej lub psychicznej


ZABURZENIA MOWY

 • Artykulacja, Ekspresja, Rozumienie

 • Najczęściej występują zaburzenia mieszane ekspresji i rozumienia

 • Logonerwice, jąkanie, „spieszczanie”, mutyzm wybiórczy

 • Różnicować z autyzmem


SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

 • Czytanie

 • Ortografia

 • Umiejętności arytmetycznych

 • NIE SĄ ONE WYNIKIEM UPOŚLEDZENIA, URAZU CZY CHOROBY OUN.


TIKI - ZACHOWANIA MIMOWOLNE

 • Ruchowe (proste/złożone)

 • Głosowe

 • Udzielone

 • Przemijające/przewlekłe (12 m-cy)

 • Zanikają w czasie snu

 • Zespół Gilles’a de la Touretta


ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

 • ADHD – attention deficit hiperactivity disorder

 • Zespół hiperkinetyczny

 • Ujawnia się co najmniej w 2 środowiskach (dom, szkoła)

 • Częściej chłopcy

 • 1-2 % populacji dziecięcej


ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Triada kliniczna:

 • trudności z utrzymaniem uwagi

 • kontrola impulsywności

 • nadmierna ruchliwość


ADHD - SCHORZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE

 • Urazy głowy

 • Moczenie nocne

 • Trudności w nauce (dysleksja)

 • częściej u chłopców współwystępują inne zaburzenia rozwojowe


AUTYZM DZIECIĘCY

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe

 • 2-20/100 000 dzieci

 • Nieprawidłowy rozwój dziecka przed 3 r.ż.

 • Triada objawów:

 • Zaburzone interakcje społeczne

 • Komunikowanie się

 • Zachowanie


AUTYZM DZIECIĘCY

 • Czynniki środowiskowe – główna przyczyna

 • Nie zidentyfikowano genu odpowiedzialnego za autyzm

 • Nie ma żadnych specyficznych zmian w OUN

 • Domena psychologów i psychiatrów dziecięcych.


ZESPÓŁ ASPERGERA

 • Zaburzenia jakościowe w zakresie interakcji społecznych

 • 36-40/10 000 ludzi

 • Rozwój dziecka do 3 roku życia przebiega prawidłowo

 • Rozwój mowy i inteligencja są prawidłowe

 • Powikłania: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne


ZESPÓŁ ASPERGERA

 • Następstwa: izolacja, osamotnienie, zaburzenia lękowe, depresja, agresja, zachowania aspołeczne

 • Leczenie: trening umiejętności społecznych


UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

 • Najczęstsza forma niepełnosprawności u dzieci - 2% populacji

 • Diagnoza za pomocą testów inteligencji - np.: skala Wechslera

 • Stopnie: lekki – głęboki

 • Nie jest wartością bezwzględnie stałą – może się podnieść pod wpływem rehabilitacji


Stopień lekki uwarunkowany wieloczynnikowo

Istnieje korelacja między inteligencją rodziców i dzieci

Stopień głęboki – organiczne uszkodzenie OUN

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE


MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Grupa nie postępujących, lecz zmieniających się z wiekiem zespołów ruchowychbędących następstwem uszkodzeń lub zaburzeń rozwojowych mózgu we wczesnym stadium rozwoju

 • 2 - 2,5/1000 żywo urodzonych dzieci

 • 30 – 40% jest upośledzonych umysłowo


MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

 • Najczęstsza postać – obustronne porażenie kurczowe (Diplegia)

 • Dzieci urodzone przedwcześnie

 • Większość nie wykazuje zaburzeń w rozwoju umysłowym

 • Głównymi problemami są: ograniczenie ruchomości kończyn dolnych i zaburzenia wzrokowe


OKRES DOJRZEWANIA

(fot. JupiterImages/EAST NEWS)


OKRES DOJRZEWANIA (12-18 l.)

Literackie określenie tego czasu jako „trudny wiek”, „okres burzy i naporu”, „okres ponownego uporu” – typowe dla tego okresu gwałtowne, czasem nawet radykalne zmiany fizyczne (hormony!) i psychiczne przekształcają dziecko w człowieka dorosłego… ???

Szereg zmian skutkuje dojrzewaniem fizjologicznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.


OKRES DOJRZEWANIA

Poza wiekiem niemowlęcym najintensywniejszy okres wzrostu oraz ostatecznego ukształtowania się dymorfizmu płciowego – zmiana sylwetki, burza hormonów – estrogeny, testosteron etc.


OKRES DOJRZEWANIA

 • Spowolnienie i niezgrabność ruchowa – zaburzenie statyki spowodowane „przebudową” sylwetki

 • Miesiączkowanie – szkoła jako jedyne źródło informacji, temat tabu w rodzinie – w ciągu pierwszych 2-3 lat miesiączki są nieregularne i NIEBOLESNE!


OKRES DOJRZEWANIA

Typowymi dla okresu dojrzewania są:

 • Intensywny rozwój intelektualny – myślenie abstrakcyjne, formalne, logiczne i hipotetyczno-dedukcyjne

 • Rozwój zainteresowań i twórczości

 • Wzmożona wrażliwość i chwiejność emocjonalna, egzaltacja do skrajnych nastrojów

 • Tendencja do zwiększonego krytycyzmu, wręcz krytykanctwa


OKRES DOJRZEWANIA

Potrzeba swobody i niezależności w opozycji do poczucia niższości, zagrożenia przed nieznanym, nowym „dorosłym” światem skutkuje nonszalancją, ryzykownymi zachowaniami – papierosy, alkohol, narkotyki, inicjacja seksualna - tabletki antykoncepcyjne, przypadkowy sex, uprawianiem ekstremalnych sportów etc.

Uspokojenie i zrównoważenie emocjonalne pojawią się dopiero w wieku młodzieńczym przypadającym na 18-22 r. ż.


ZABURZENIA ŁAKNIENIA

 • Odmowa jedzenia (jadłowstręt) – dziewczęta i kobiety – 14-20 r.ż.

 • Otyłość – w 90% otyłość prosta

 • Nawykowe wymioty

 • Odmawianie spożywania pewnych rodzajów pokarmów – diety!

 • Spożywanie

  niejadalnych substancji

  (pica)


ZABURZENIA LĘKOWE

 • Strach to reakcja obronna

 • Lęk separacyjny – dotyczy młodszych dzieci, brak rodzica – żłobek, przedszkole, EUROSIEROCTWO etc.

 • Lęk społeczny – brak kontaktu z rówieśnikami – część z. Aspergera, autyzmu etc.

 • Uogólnione zaburzenia lękowe


OKRES DOJRZEWANIA

 • Depresja – wykorzystywanie seksualne, myśli i próby samobójcze


OKRES DOJRZEWANIA

 • Lęk paniczny

 • Fobie (heksakosjoiheksekontaheksafobia, triskaidekafobia, antofobia etc.)

 • Obojętność uczuciowa

 • Agresja

 • Nerwica natręctw

 • Nerwica histeryczna


Na psychiczny i emocjonalny rozwój dziecka wpływają również przewlekłe choroby, stres – cukrzyca, choroby onkologiczne – białaczki, chłoniaki guzy lite, problemy gastrologiczne, nefrologiczne etc. – choruje cała rodzina!


PIŚMIENNICTWO:

 • „Pediatria” – pod redakcją K. Kubickiej i W. Kawalec

 • „Norma kliniczna w pediatrii”- pod redakcją M. Krawczyńskiego

 • „Neurologia dziecięca” – pod redakcją R. Michałowicza i S. Jóźwiaka

 • „Antropomotoryka” – W. Osiński

 • Neurologia dziecięca Nr 33 Vol.17/2008

 • Forum internetowe: urwis.pl; edukacja.edux.pl; profesor.pl, medserwis.pl


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


 • Login