STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 201 4 /201 5 PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 201 4 /201 5. OBSAH. 1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY. 1 . Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Download Presentation

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 201 4 /201 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP

2014/2015


OBSAH


1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY

1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

 • 2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu 7. 9. 2015 nebudou

 • pro akademický rok 2014/2015 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2014/2015 uzavřena dne 8. 9. 2015 v 15 hod.)

V Olomouci dne 1. 9. 2014

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP


2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí

 • v průběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. U některých oborů je postup do druhého ročníku podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ).Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů).

2.2 2. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2015/2016postoupit do 3. ročníku, musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.


2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončujíanebo prodlužujístudium do 4. ročníku.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

2.3.1 UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovatsplnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně180 kreditů.

2.3.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.


Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (viz. 2.3.1)

 • prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 2.3.2.)

 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo v akademickém roce 2014/2015již jen méně než 40 kreditů, musísik tomu, aby ukončil 4. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok:

 • Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty.

 • Získatkredity za všechny podruhé zapsané předměty.

 • 2.5 5. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky ukončení viz. 2.3.1. Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 6. roku bakalářského studia.


3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • 3.1 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí

 • v průběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 120 kreditů).

 • 3.2 2. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (3.2.1)

 • prodlužují studium do 3. ročníku (3.2.2)


3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramemsi pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně120 kreditů.

 • 3.2.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.


3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (viz 3.2.1)

 • prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 3.2.2.)

 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo již jen méně než 40 kreditů, musísik tomu, aby ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok:

 • Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty

 • Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

 • 3.4 4. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky viz 3.2.1.

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 5. roku navazujícího magisterského studia.


4. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE

Pro studenty souvislého pětiletého magisterského studia Psychologie platí stejné studijní povinnosti jako pronavazující magisterské studium (tj. Psychologie 4. – 5. ročník).

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 8. roku magisterského studia.


 • Login