Assemblea ordinària octubre 2008 - PowerPoint PPT Presentation

Assemblea ordinària
Download
1 / 33

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Assemblea ordinària octubre 2008. I Què és l’Ampa. Què és ?. L'AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Dóna suport i assistència a pares, mares, professors, alumnes i òrgans de govern de l’escola en tot allò convenient per l’educació dels nostres fills.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Assemblea ordinària octubre 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Assemblea ordin ria octubre 2008

Assemblea ordinària

octubre 2008


I qu s l ampa

IQuè és l’Ampa


Assemblea ordin ria octubre 2008

Què és ?

L'AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola

 • Dóna suport i assistència a pares, mares, professors, alumnes i òrgans de govern de l’escola en tot allò convenient per l’educació dels nostres fills.

 • Programar i realitzar activitats assistencials, educatives, culturals, esportives i lúdiques complementaries a les del Centre.

 • Promou les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

 • Facilita la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn,


Ii com ho fem

IICom ho fem?


Com ho fem

Com ho fem ?

 • Seguint les directrius del Centre i alhora participant en el Consell Escolar.

 • Organitzada en comissions:

  • Comissió d’extraescolars

  • Comissió de menjador

  • Comissió d’equipaments

  • Comissió belluga’t amb l’Ampa

  • Comissió de comunicació


Com ho fem1

Com ho fem ?

 • Cada comissió té una sèrie de membres col·laboradors.

 • Al menys un és el vocal i ha d’assistir a les reunions de la junta per:

  • Informar del funcionament de la comissió

  • Exposar les qüestions que es considerin

 • El funcionament a dins de les comissions ha de ser democràtic i les decisions s’han de prendre de forma consensuada.


Com ho fem2

Com ho fem ?

 • La Junta està formada pels vocals i... (no excloent)

  • El/La president/a

  • El/La Vicepresident/a

  • El/La Secretari/a

  • El/La Tresorer/a

  • El/La Representant del Ampa al Consell Escolar

 • La junta té com a funcions:

  • Coordinar les diferents comissions

  • Assignar un pressupost a cada comissió

  • Decidir sobre les qüestions exposades pels vocals


Iii les comissions missi de cadascuna

IIILes comissionsMissió de cadascuna


Les comissions

Les Comissions

Comissió d’extraescolars

Programar i realitzar activitats assistencials, educatives, culturals, esportives i lúdiques complementaries a les del Centre.

Comissió de menjador

Gestionar el menjador (contractació, horaris, etc..) així com el seguiment diari dels menús.


Les comissions1

Les Comissions

 • Comissió d’equipaments

  Dóna suport i assistència al Centre per tots els temes relacionats amb l’edifici i els espais del propi Centre i els del entorn.

  Participa en el projecte de Camí Escolar en el marc del districte.

 • Comissió belluga’t amb l’Ampa

  Promou les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com l’específic de responsabilització en l’educació familiar i la implicació amb el barri.

  Facilita la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn,


Les comissions2

Les Comissions

 • Comissió de comunicació

  Donar a conèixer l’activitat del Ampa a través de la web o de la publicació d’un butlletí o revista

  Fer arribar a la junta i/o a les diferents comissions les consultes i propostes que realitzen els pares

  Mantenir actualitzada la web


Iv qu hem fet 2007 08 i qu farem el 2008 09

IVQuè hem fet 2007-08 i Què farem el 2008-09


Qu hem fet 2007 08 comissi d extraescolars

Què hem fet 2007-08Comissió d’extraescolars

Casal d’estiu

Casal de nadal

Enquestes de satisfacció: mesures de correcció

Anglès: informes de progrés dos cops a l’any

Bàsquet: organitzar partits amb altres escoles amb regularitat

Pre-esport: planificar les activitats amb antelació i presentar un calendari orientatiu per als pares/mares

Altres activitats: falten comentaris!


Qu hem fet 2007 08 comissi d extraescolars1

Què hem fet 2007-08Comissió d’extraescolars

Enquestes per a determinar les noves activitats


Qu farem comissi d extraescolars

Què faremComissió d’extraescolars

 • Gestió de proveïdors i recerca de nous per Handbol, Escacs, Patinatge, Karate.

 • Pre-inscripció extraescolars al juny

 • Matinals esportives

 • Les nits de futbol


Qu farem comissi d extraescolars1

Què farem Comissió d’extraescolars

Establir uns procediments d’inscripció que siguin senzills, àgils i pràctics tant per les famílies com per a l’organització

Possibilitat d’incorporar jornades de portes obertes per a totes les activitats extraescolars (pendent de confirmar)

Es manté Garbuix com a proveïdor global

Casal d’estiu

Casal de Nadal rotatori amb escoles del barri.

Mantenir les activitats actuals i consolidar les recentment incorporades.

Nits de volley: els dijous a les 20:30h


Qu hem fet comissi de menjador

Què hem fet Comissió de menjador

 • La gestión fue traspasada al AMPA

 • Componentes comisión: Laura, Olga, Lurdes

 • Supervisión de los menús (ARAMARC):

  • Primeros: dos días de verdura ,uno de legumbres ,uno de pasta y uno de cereal

  • Segundos: dos días pescado (novedad), uno carne roja ,uno de carne blanca y otro de huevo

  • -> Ver articulo Laura en Revista

 • Se enviaron a revisión nuestros menús al departamento de salud publica

 • -> menús ejemplo para cada estación.


Qu hem fet comissi de menjador1

Què hem fet Comissió de menjador

 • Hábitos.

 • Tiempo de mediodía: ludoteca, biblioteca, dibujar


Assemblea ordin ria octubre 2008

Seguiment i acabat de l’obra de l’ampliació del menjador.

Participació en el desenvolupament del projecte de Camí Escolar conjuntament amb les escoles del barri.

Pacificació del trànsit i seguretat en l’entorn escolar aconseguint que ens posin un aparcament de motos, afavorint així la visibilitat a l’encreuament.

Què hem fet Comissió d’equipaments


Assemblea ordin ria octubre 2008

Aconseguir que ens posin papereres davant les portes de l’escola.

Conjuntament amb els Delegats de classe i molts pares voluntaris hem reforçat EQC (ElQueCalgui):

pintar el mur del sorral de blanc.

fer la pèrgola defustapel cep.

regar l’hort durant l’estiu

cosir cintes ball i penjar cortines

folrar llibres de l’escola

repintar els jocs del pati

desenvelar mobiliari nou de les aules

i moltes altres coses...

Què hem fet Comissió d’equipaments


Qu farem comissi d equipaments

Què farem Comissió d’equipaments

 • Seguirem participant en el desenvolupament del projecte de Camí Escolar

  • Seguiment de la posada de semàfors a Bac de Roda amb Tortellà.

  • Ampliació de l’aparcament de bicis

 • Posada en marxa de l’arxiu històric

 • Dotació de material de suport pel pati (renovació i ampliació)

 • Continuació amb EQC conjuntament amb Delegats de classe


Qu hem fet comissi belluga t amb l ampa

Què hem fet Comissió Belluga’t amb l’Ampa

 • PILATES

 • TALLERS

  Fotografia

  M´he fet mal

  Cuina

 • FESTES

  Carnestoltes

  Sant Jordi

  Festes de Maig

  Festa final de curs

 • XJT


Qu farem comissi belluga t amb l ampa

Què faremComissió Belluga’t amb l’Ampa

 • S’han mantingut les activitats de l’any passat i s’han incorporat de noves.

  • Tast de vins i formatges

  • Taller de percussió

  • Dansa Africana


Qu hem fet comissi comunicaci

Què hem fet Comissió Comunicació

 • Publicació de 1 Butlletí (l’Hortet) a principis de curs

 • Publicació de la revista de l’Hort de l’Arenal de Llevant (Abril 2008)

=> L’escola també hi va participar (pissara digital)

Membres permanents comissió: Olga, Lidia, Asensi


Qu hem fet comissi comunicaci1

Què hem fet Comissió Comunicació

Web Ampa => http://www.arenaldellevant.org

Manteniment del web al dia (notícies, fotos, etc...)

Respondre consultes via e-mail


Qu hem fet comissi comunicaci2

Què hem fet Comissió Comunicació


Qu farem comissi comunicaci

Què farem Comissió Comunicació

 • Nova web: Blog Wordpress

 • Podran pujar notícies de forma autònoma:

 • Els vocals de les comissions

 • Els delegats de les classes

 • Els representants dels pares i mares al Consell escolar

 • => WEB MES PARTICIPATIVA!


Tresoreria despeses

Tresoreria - despeses


Assemblea ordin ria octubre 2008

Tresoreria - Ingressos

TOTAL SALDO AMPA13.449,00 €a 31-08-2008


Altres

Altres

 • Socis: 416


V renovaci membres junta 2008 10

VRenovació ½ membres junta2008-10


Junta pel 2008 09

Junta pel 2008-09

Les candidatures obertes eren 5 ( Anna de la Cruz, Albert Alòs i Encarna Perles, Noemi Riera, Xavier Gonzalez, Daniel Massaguer, Josep Salvado)

les altres es mantenen: Silvia Matheu (vocal extraescolars), José Luis Sánchez (vocal belluga’t), Lourdes Orta (vocal menjador)


Gr cies per la vostra assist ncia

Gràcies per la vostra assistència


 • Login