ATOM ve YAPISI - PowerPoint PPT Presentation

Atom ve yapisi
Download
1 / 14

  • 148 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ATOM ve YAPISI. Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonalar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ATOM ve YAPISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Atom ve yapisi

ATOM ve YAPISI

Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonalar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur.


Atom ve yapisi

Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur


Atom ve yapisi

Çekirdek : Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) toplandığı kısımdır.


Atom ve yapisi

Protonlar : Bir element için proton sayısı sabittir. Elementin tümünü ve tüm özellikleri belirleyen protondur . Proton sayısı değiştiğinde elementin türü ve tüm özelliği değişir. ”p” harfiyle gösterilir.


Atom ve yapisi

Elektron :”e” harfiyle gösterilir. Çekirdek çevresinde ,belirli yörüngelerde bulunurlar. Elektronlar bağımsız yörüngelerde bulunamazlar.


Atom ve yapisi

İYON

Pozitif(+) ya da negatif(-) elektrik yüküyle yüklenmiş atom veya atom gruplarına iyon denir. İki tür iyon vardır;

Pozitif iyon: Nötr atomdan elektron uzaklaştırılması sonucu oluşmuştur

Negatif iyon : Nötr atoma elektron ilavesi sonucu oluşur.


Atom ve yapisi

İZOTOP ATOM

Proton sayıları aynı ,nötron sayıları farklı atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı , fiziksel özellikleri farklıdır. 


Elementler n siniflandirilmasi

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

Elementler kendilerinden başka daha saf maddelere ayrışamazlar. Kısaca içerisinde bir cins atom bulunduran maddelere element denir. Doğada 115 tane element bulunur. Bu elementleri üç grupta inceleriz. Bunlar metaller , ametaller ve yarı metaller (soygazlar)dır. Şimdi bunları tanıyalım;


Atom ve yapisi

1)-Metaller : Elementlerin çoğunluğu metal şeklinde bulunurlar. Sanayi ve teknolojinin ham maddesidir. Isı ve elektriği ileten ve dövülerek işlenebilen (biçimlendirilen) ,genellikle katı halde bulunan parlak cisimlere metal denir. Altın ,gümüş , demir vb. Metallerin özellikleri şunlardır;


Atom ve yapisi

_Doğal ortam şartlarında ,cıva hariç hepsi katıdır.

_Tel ve levha haline gelirler

_Elektriği ve ısıyı iletirler.

_Parlak renklidirler

_Asitlerle reaksiyon verirler.


Atom ve yapisi

_Birbirleriyle bileşik değil, alaşım yaparlar.

_Belirli şekil ve biçim alırlar.

_Canlıların yapısında az bulunurlar.

_Pozitif değerlidirler.


Atom ve yapisi

2)-Ametaller: Isı ve elektriği iletmeyen,dövülerek işlenemeyen katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddelerdir. Azot, oksijen , klor, karbon vb. Ametaller doğada 20 tanedir. Ametallerin özellikleri şunlardır:


Atom ve yapisi

_Doğal ortam şartlarında gaz halinde bulunurlar.

_Genellikle mat renklidirler.

_Grafit hariç ısı ve elektriği iletmez.

_Canlıların yapısında bol bulunurlar.


Atom ve yapisi

3)Yarımetaller(soygazlar): Bazı özellikleriyle metallere ,bazı özellikleriyle de ametallere benzerler. Bu elementlere geçiş elementleri de denir. Arsenik, antimont , germanyum ,silisyum, polonyum ,tellür vb.


  • Login