Litv novsk recept pro aktivn seniory
Download
1 / 54

Litvínovský receptář pro aktivní seniory PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Litvínovský receptář pro aktivní seniory. aneb kdo odložil hokejku a zdobí ho šediny, najde kvalitnější zábavu v knihovně. Městská knihovna Litvínov. Dospělé oddělení. Dětské oddělení. Koutek pro nejmenší. Čítárna. Studovna. Vývoj seniorských aktivit.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Litvínovský receptář pro aktivní seniory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Litv novsk recept pro aktivn seniory

Litvínovský receptář pro aktivní seniory

aneb

kdo odložil hokejku a zdobí ho šediny, najde kvalitnější zábavu v knihovně


M stsk knihovna litv nov

Městská knihovna Litvínov


Dosp l odd len

Dospělé oddělení


D tsk odd len

Dětské oddělení


Koutek pro nejmen

Koutek pro nejmenší


T rna

Čítárna


Studovna

Studovna


V voj seniorsk ch aktivit

Vývoj seniorských aktivit

 • převzetí pobočky v r. 2001 - 2 pracovníci

 • profilování pobočky - aktivity pro seniory

 • 2003 vznik seniorklubu - pravidelné schůzky po 14 dnech

 • původní záměr - společné čtení knihy na pokračování

 • převážila společenská rovina - potřeba setkávat se, popovídat si


Pobo ka citadela

Pobočka Citadela


Ten knihy ten novin dal akce

výlety do blízkého okolí

do muzeí, zámků

do botanické zahrady

přednášky a besedy s osobnostmi města (malíři, spisovatelé, policisté, hasiči, novináři, úředníci...)

divadelní představení

čtení knihy čtení novin další akce


Beseda s kronik em o litv novu

Beseda s kronikářem o Litvínovu


Seniorsk milion ke 100 v ro knihovny

Seniorský Milionář ke 100. výročí knihovny


Muzeum radovana helta

Muzeum Radovana Helta


Autor publikac mosteck benz n ho a z nebe padaly b l hv zdy

Autor publikací Mostecký benzín hoří! A z nebe padaly bílé hvězdy


Oblastn muzeum most a cukr rna

Oblastní muzeum Most a cukrárna


Rozlou en s rokem 2006

Rozloučení s rokem 2006


Mudr kopeck gynekolog

MUDr. Kopecký - gynekolog


Preventiska m stsk policie litv nov bezpe nost senior

Preventiska Městské policie Litvínov bezpečnost seniorů


Botanick zahrada teplice

Botanická zahrada Teplice


Redaktorka m stsk ch novin radnice

Redaktorka městských novin Radnice


Planet rium most

Planetárium Most


Litv novsk naivn mal ka sylva prchl kov

Litvínovská naivní malířka Sylva Prchlíková


Sbor dobrovoln ch hasi

Sbor dobrovolných hasičů


V no n d rek kalend z fotek akc

Vánoční dárek kalendář z fotek akcí


Oslava 5 v ro zalo en seniorklubu

Oslava 5. výročí založení seniorklubu


Zahradn slavnost p ed pr zdninami

Zahradní slavnost před prázdninami


Grilovan bu t ky

grilované buřtíky...


R st po tu len a jejich z jm pot eba n jak ho dal ho v voje

Růst počtu členů a jejich zájmů potřeba nějakého dalšího vývoje...

Univerzita volného času 2007

 • 8 přednášek za semestr

 • cena 320 Kč

 • zápis pro prvňáčky - kornout s bonbóny


I semestr z 07 leden 08

I. semestr (září 07 - leden 08)

 • Kurz trénování paměti a mozkového joggingu

nutná rozcvička


Ii semestr nor erven 2008 hled n lektor z vlastn ch ad

II. semestr (únor - červen 2008)...hledání lektorů z vlastních řad...

 • Cestování po Nepálu

  přednáší učitelka TV - cyklocestovatelka, turistka, sportovkyně

 • Uhelné hornictvív Podkrušnohoří

  přednáší bývalý ředitel dolu


Iii semestr z prosinec 2008 sm en obor slo it sehnat jednoho lektora na cel semestr

III. semestr (září – prosinec 2008) smíšený obor...složité sehnat jednoho lektora na celý semestr...

 • Historie částí Litvínova (4x)ředitelka Oblastního muzea v Mostě

 • Historie zaniklých obcí Litvínova (2x)kronikář Litvínova

 • Cyklocestování po Kubě (1x)metodik Horské služby

 • Příprava rautu (1x)učitelka hotelové školyspecialistka na přípravu rautů


T e ni ka

...třešnička

na dortu univerzity


Iii a iv semestr kurz grafoterapie z 2008 erven 2009

III. a IV. semestr - kurz grafoterapie (září 2008 – červen 2009)

 • vyvinul se z přednášky o grafoterapii lektorky Petry Sehnalové

 • 1x za měsíc

  www.grafoterapie.cz


Iv semestr leden erven 2009 sm en obor

IV. semestr (leden - červen 2009)smíšený obor

 • Výtvarná dílna s ilustrátorem Adofem DudkemAktivně kreslit – aktivně žítpovídání o ilustracích dětských knihrozvržení proporcí postavy…www.adolfdudek.cz, ada@adolfdudek.cz

 • Panevropská cyklistická stezka přátelství Paříž – PrahaKvěta Drdová – učitelka a sportovkyně

 • Příroda LitvínovskaJosef Švankmajer – učitel a znalec přírodypříroda, chráněné oblasti a houby Litvínovska


Litv novsk recept pro aktivn seniory

Dudek prolétl

v Litvínově

všemi generacemi


V let na hn v n s p edn kou o vz cn ch rostlin ch

Výlet na Hněvín s přednáškou o vzácných rostlinách


Vyklizen pobo ka citadela nor 2009

Vyklizenápobočka Citadelaúnor 2009


N hradn prostory za pobo ku ve spole n m dom senior u b l ho sloupu

Náhradní prostory za pobočku ve Společném domě seniorů U Bílého sloupu


V semestr z prosinec 2009 p ipravujeme

kurz trénování paměti

prostorové problémy

spolupráce s místním restauratérem

UVČ v jeho kavárně

dodal nápadya ochotné dobrovolníky na besedy

historie turistiky

válka nad Mostem

Adolf Dudek

historie ochotnického divadla

cestování po Ukrajině

návštěva kostela

kameny Krušných hor

V. semestr (září - prosinec 2009)...připravujeme...


V stavy prac senior zji ovat co kdo um nebo sb r

paličkovaná krajka

pohlednice starého Litvínova

obrazy starého Mostu

háčkování a vyšívání

fotografie z cest - Nepál

vánoční perníčky

jarní ozdobené hrníčky

kraslice

šaty z minulého století - doplněk výstavy ZŠ

Výstavy prací seniorů...zjišťovat, co kdo umí nebo sbírá


Vernis v stavy kouzlo krajky

Vernisáž výstavy Kouzlo krajky


Vernis v stavy pohlednic star ho mostu z 1870

Vernisáž výstavy pohlednic starého Mostu z 1870


N v t va v stavy v m stsk galerii skl pek

Návštěva výstavy v městské Galerii Sklípek


Klub spole ensk ch her a sudoku

Klub společenských her a sudoku


Grand prix v l brdu

soutěž skupin

finálová utkání

vítěz hraje o šampáňo 

Grand Prix v člóbrdu


Pc kurzy

PC kurzy


Pr pr a zase pr

...PR, PR, a zase PR

 • tiskové zprávy z akcí do regionálního tisku

 • sms pozvánky členům klubu a UVČ

 • http://www.knihovna-litvinov.cz

 • měsíční letáčky činnosti na ZM

 • letáky na zastávky MHD

 • nástěnky v knihovně a domě seniorů

 • katalogy akcí


4 linie akc pro seniory

4 linie akcí pro seniory

 • Seniorklub

 • Univerzita volného času

 • Klub společenských her

 • Akce pro veřejnost (výlety, besedy, přednášky, výstavy,+ co koho realizovatelného napadne...)


Spokojen senior n vzor

Spokojený senior – náš vzor 


Snad na shledanou

...snad na shledanou...


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Marcela Gűttnerová

guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Městská knihovna Litvínov

www.knihovna-litvinov.cz


 • Login