Invenatrizace
Download
1 / 9

INVENATRIZACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

INVENATRIZACE. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INVENATRIZACE' - amanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE

Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639

Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice

tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Název projektu: Moderní škola 21. století

Zařazení materiálu:

Šablona: VI/2

Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné

Vzdělávací oblast : finanční gramotnost

Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost

Vyučovací předmět: Účetnictví

Tématický okruh: Inventarizace

Sada: 2Číslo DUM: 18

Ověření materiálu ve výuce:

Datum ověření: 11. 12. 2013 Ročník: 3.

Ověřující učitel:Ing. DominikaTamelová


STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE

Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639

Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice

tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz


Úvod NERATOVICE

 • k poslednímu dni v roce provádíme účetní závěrku a účetní uzávěrku

 • Účetní uzávěrka = proces, který směřuje k uzavření účtů a jeho první fází je INVENTARIZACE

 • Je nutno kontrolovat:

  • Formální správnost účetních dokladů (splňují předepsané náležitosti)

  • Věcnou (obsahovou) správnost (vykázané údaje odpovídají skutečnosti)


Proces inventarizace
Proces inventarizace NERATOVICE

1) Inventura:

 • a) fyzická (měřím, vážím, počítám) – zjištění různých druhů majetku

 • b) dokladová (kde není fyzická možná – výpis z účtu, evidence faktur…)

  2) Sestavení inventurních soupisů – soupis stavů aktiv a pasiv, jejich identifikace, název, cena, místo uložení, ocenění


Proces inventarizace1
Proces inventarizace NERATOVICE

3) porovnání skutečného stavu a stavu zjištěného v účetnictví, sestavení přehledů a tabulek

4) Vyčíslení případných rozdílů (manko/přebytek)

5) Navržení způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů a stanovení odpovědných osob (manka předepsat k náhradě odpovědným osobám)

Do skončení inventarizace vyrovnání všech rozdílů.


Inventariza n komise
Inventarizační komise NERATOVICE

 • Je pověřena vedením podniku k provedení inventarizace

 • Vyšetřuje příčiny přebytků a mank

 • Zajistí, aby se účetní údaje a provedená inventura věcně a číselně shodovaly

 • Vyhotoví inventarizační zápis


Druhy inventarizac
Druhy inventarizací NERATOVICE

1) Podle rozsahu:

 • Úplné (všechny hospodářské prostředky)

 • Dílčí (jen některé hosp. prostředky)

  2) Podle druhu:

 • Řádné (1x za rok)

 • Mimořádné

 • Periodické (za každé ÚO)

 • Průběžné (v průběhu ÚO)


Archivace a podm nky inventarizace
Archivace a podmínky inventarizace NERATOVICE

 • Příslušné doklady a zápisy archivovat 5 let

 • Inventarizace hotovostních peněžních prostředků: min. 4 x ročně, software či knihovny 1 x za 2 roky

 • Inventarizační rozdíly účtujeme do období, za které se inventarizace prováděla

 • Tzv. dohoda o hmotné zodpovědnosti je uzavírána mezi podnikem a zaměstnancem, kterému je svěřen určitý majetek, písemně jako příloha k pracovní smlouvě (důkazní břemeno je na zaměstnanci)


ad