ครั้งแรกของเมืองไทย
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Live Streaming Encoder PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ครั้งแรกของเมืองไทย !. ศักยภาพด้านสื่อของสถาบันฯ. หลากหลาย Content Input Streaming. วิทยุ FM Radio ทั่วประเทศ. Satellite System. วิทยุ AM ทั่วประเทศ. เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online. Live Transcode. Live Streaming Encoder. VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps.

Download Presentation

Live Streaming Encoder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ครั้งแรกของเมืองไทย!

ศักยภาพด้านสื่อของสถาบันฯ

หลากหลายContent Input Streaming

วิทยุ FM Radio ทั่วประเทศ

Satellite System

วิทยุ AM ทั่วประเทศ

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online

Live Transcode

Live Streaming Encoder

VGA Live Stream 480p

Bitrate 512 Kbps

HD Live Stream 720p

Bitrate 1024 Kbps

Wifi/3G

Edge

ADSL

Qvga Live Stream 240p

Bitrate 150 Kbps


3

โครงสร้างทางธุรกิจ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก

1

รวบรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูก

อบรมให้ความรู้ก่อนการเพาะปลูก

ตรวจพื้นที่ภาคสนาม การเตรียมแปลงเพาะปลูก

จัดตารางการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว

ช่องทางการจัดจำหน่าย

4

ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเก็บเกี่ยวและบรรจุ

วัตถุดิบส่งเข้าโรงงานแปรรูป

ประชาสัมพันธ์ผ่านงาน Event งานประกวดต่างๆ

ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GAP(Good

Agriculture Practice)

Magazine Oho ซุปตาร์ บันเทิง

SocialNetworkทุกโปรแกรม

Satellite Channel 24 ชม.

2

AM TV Radio 24 ชม.

FM TV Radio 24 ชม.

บริษัท เนเจอร์กรีนเทรดดิ้ง จำกัด

TV Online สด 24 ชม.

ทีพีเอ็มมาร์ท

รับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร

ส่งผลผลิตเข้าตรวจสอบกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรอง

ผลความปลอดภัย (เซ็ลทรัลแลป, สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ)

ส่งผลผลิตเข้าสู่ขบวนการ การผลิต

รับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานของรัฐ GMP, อย.

ส่งผลิตผลที่แปรรูปแล้วเข้าสู่ Organic Shop ของ ทีพีเอ็มมาร์ท


โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ

SAM 1

SAM 2

SAM 3

SAM 4

SAM 5

SAM 6

SAM 7

SAM 8

SAM 9

SAM 10

ภาค

ตะวันออก

ภาคกลาง

ตอนกลาง

ภาคกลาง

ตอนบน

ภาคเหนือ

ตอนบน

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

ภาคอีสาน

ตอนล่าง

ภาคกลาง

ตอนล่าง

ภาคใต้

ตอนล่าง

ภาคใต้

ตอนบน

ภาคอีสาน

ตอนบน

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store

Dealer

Agent

Store


ผังโครงสร้างการกระจายสินค้า

ผู้บริโภคทั่วประเทศ

ส่งสินค้าเข้า

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก

ศูนย์ประจำพื้นที่

เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

Sales Area Manager (SAM)

 • Dealer

 • Agent

 • Store

 • Dealer

 • Agent

 • Store

 • Dealer

 • Agent

 • Store

 • Dealer

 • Agent

 • Store

 • Dealer

 • Agent

 • Store

1

2

3

4

5


GPS ติดตามรถ

 • ติดตามสถานะรถ ณ ปัจจุบันตลอด 24 ชม.

 • ดูประวัติย้อนหลังได้ตลอดอายุการใช้งาน

 • รายงานผลการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน SMS และโปรแกรม

 • ค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุได้

 • ตรวจสอบการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าของพนักงานได้

 • วางแผนและจัดเส้นทางการขนส่งด้วยระบบ 

 • Route Management

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือเข้า

 • พื้นที่ ที่ไม่อนุญาติ

 • มีรายงานและกราฟเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก

 • มายรวมถึงสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้


ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางผู้บริหารสามารถรับทราบยอดขาย แบบ Real time


การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างศูนย์

ห้องส่งจากส่วนกลาง

รายงานยอดขายเบื้องต้น + POS Software

Live ทีวี

ส่งข้อมูลภาพและเสียง อื่นๆ

Live Transcode

สอบถามปัญหา

Live Streaming Encoder

และสามารถถ่ายทำวีดีโอหรือจัดรายการและส่งให้กับส่วนกลางได้หลายช่อทาง


 • ส่วนงานคัดเลือก & สรรหาผลิตภัณฑ์

 • กลุ่มที่ 1. กลุ่มสินค้าทั่วไปที่จาก Website โรงงาน บริษัท

Make - up

Fashion

Cosmetics

Household

Agriculture

Health

OrganicShop


กลุ่มที่ 2. กลุ่มสินค้า Organic จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก


 • Login