Uždaviniai - PowerPoint PPT Presentation

U daviniai
Download
1 / 12

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uždaviniai. Skaitydami tekstus gebės rasti tinkamą informaciją; Dirbdami grupėje mokės bendradarbiauti; Klausydami aiškinimo įvardins esminį senovės lietuvių tikėjimo ir krikščionybės skirtumą ir palygins pagoniškąsias tradicijas su krikščioniškosiomis. Užduotis I grupei.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uždaviniai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


U daviniai

Uždaviniai

Skaitydami tekstus gebės rasti tinkamą informaciją;

Dirbdami grupėje mokės bendradarbiauti;

Klausydami aiškinimo įvardins esminį senovės lietuvių tikėjimo ir krikščionybės skirtumą ir palygins pagoniškąsias tradicijas su krikščioniškosiomis.


U duotis i grupei

Užduotis I grupei

Perskaitykite iš Skaitinių vadovėlio skyrelį ,,Pasaulio medis“( psl. 8) ir pasiruoškite atsakyti į klausimus. Išsirinkite grupės draugus, kurie atsakinės.

Kaip senovės baltai įsivaizdavo Visatos sandarą?

Kas vaizduojama Pasaulio medžio:

šakose;

prie kamieno

prie šaknų.

Kur galima rasti pasaulio medžio simbolių?


U duotis ii grupei

Užduotis II grupei

Perskaityti iš Skaitinių vadovėlio apie medžių ir miškų garbinimą( psl. 8-9 iki pastraipos ,,Pumpurų turintis augalas...“) ir pasiruošti atsakyti į klausimus. . Išsirinkite grupės draugus, kurie atsakinės.

Kokie medžiai turėjo stebuklingų galių?

Kurie medžiai laikomi šventais?

Koks svarbiausias senosios lietuvių religijos bruožas?

Kas yra alkas?

Kaip buvo elgiamasi su šventais miškais?

Kaip senovės lietuviai įsivaizdavo dangų?


U duotis iii grupei

Užduotis III grupei

Perskaityti iš Skaitinių vadovėlio apie medžių ir miškų garbinimą( psl.9 nuo pastraipos ,,Pumpurų turintis augalas...“ iki pabaigos ) ir pasiruošti atsakyti į klausimus. . Išsirinkite grupės draugus, kurie atsakinės.

Ką reiškia pumpurų turintis augalas?

Kas saugo pasaulio medį?

Kieno simboliai yra jievaras ir paparčio žiedas?

Kas dar be gyvūnų vaizduoja aplink Pasaulio medį?


U duotis iv grupei

Užduotis IV grupei

Perskaityti iš Skaitinių vadovėlio I dalies apie saulės garbinimą( psl.17-18 ) ir pasiruošti atsakyti į klausimus. Išsirinkite grupės draugus, kurie atsakinės.

Kaip senovės lietuviai elgėsi su Saule?

Kada Saulė šoka?

Kodėl Saulę laikė geradare?

Kaip nebuvo galima elgtis su Saule?


U duotis v grupei

Užduotis V grupei

Perskaityti iš Skaitinių vadovėlio I dalies apie Motiną Žemę( psl.20-21 ) ir pasiruošti atsakyti į klausimus. Išsirinkite grupės draugus, kurie atsakinės.

Kodėl reikėjo garbinti Žemę?

Kodėl Žemė laikoma šventa?

Kaip buvo vadinama Žemė?

Kaip senovės lietuviai aiškino, iš kur atsiranda žmogus?


Palyginkime pagoni k sias ir lietuvi tradicijas

Palyginkime pagoniškąsiasir lietuvių tradicijas


U daviniai

SENOVĖS LIETUVIAI

  • Lapkričio pirmomis dienomis švęsdavoVėlines. Aukštaičiai jas vadino Ilginėmis, žemaičiai – Šermena. Tuo metu žmonės dėdavo vėlėms maisto ir vaišindavosi patys.

LIETUVIAI KATALIKAI

  • Katalikai lapkričio 2 d. irgi mini Vėlines. Rūpinasi padėti vėlėms ne žemišku maistu, o maldomis už jas, kentėjimų ir nusigailėjimų auka, šv. Mišiomis.


U daviniai

  • Žiemos saulėgrįža minėdavo dviem etapais: išlydėdami nueinančius ir sutikdami naujus metus. Įvairūs burtai turėdavo iššaukti laimę naujais metais.

  • Gruodžio 25 d. švenčia Kalėdas. Kristus – tautų Šviesa. Jo gimimo šventė Bažnyčios pasirinkta švęsti pačiu laiku. Lietuvių ir lenkų tradicinės Kūčios liko kaip šviesi šeimos šventė.


U daviniai

Užgavėnės turėjo 2 funkcijas: “žiemos išvarymo“ (tam naudojo visokias baidykles) ir gamtos žadinimo pavasariui (dainuodavo: “Žiema, žiema, bėk iš kiemo...“). Būdavo laistomi vandeniu, kad žemės nekamuotų sausra.

  • Mums Užgavėnės – paskutinė diena, kai galima pasiausti prieš gavėnios rimtį. Riebūs blynai – irgi didelė priešingybė gavėnios pasninkui. Kaukės – tai tos blogybės, kurias mums dera nusimesti.


U daviniai

Kupoliavimas birželio pabaigoje – gamtos vešėjimo šventė. Renkami žolynai, nes po to, kai saulės energija jau mažės, jie nebebūsią tokie vaistingi. Garbinami: Saulė, Lada, Lela, Lelys, Gabija, Praurmė. Įdomu, kad tą dieną prie laužų būdavo vaišinamasi, tačiau aukų neaukodavo. Šventę vadindavo Kupolės, Rasos, Lyguo vardu.

Birželio 24 d. visas krikščionių pasaulis švenčia Jonines – šv. Jono Krikštytojo šventę. Jis paskelbė, kad tikroji pasaulio Šviesa – Jėzus jau atėjęs. Į Joninių naktį mūsų, lietuvių, perkelta gausybė pagoniškosios šventės tradicijų: laužo deginimas, laukimas saulės visą naktį, vainikų plukdymas. Latviai tada švenčia Lyguo šventę.


U daviniai

Savo veiklos įsivertinimas


  • Login