Pôda - PowerPoint PPT Presentation

Pôda
Download
1 / 9

 • 218 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pôda. Matúš Džubák 3.C 2008/2009. Znečistenie pôdy. Dve skupiny znečisťujúcich látok:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pôda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P da

Pôda

Matúš Džubák

3.C

2008/2009


Zne istenie p dy

Znečistenie pôdy

Dve skupiny znečisťujúcich látok:

a) Látky pochádzajúce z poľnohospodárstva

b) Látky z rôznej inej nepoľnohospodárskej činnosti


Agrochemik lie

Agrochemikálie

- jeden z hlavných zdrojov kontaminácie pôd

Pesticídy Priemyselné hnojivá

Feromónový lapač

Dusíkaté hnojivo


Pestic dy

Pesticídy

Pesticídy sú biologicky aktívne látky, používané ako ochranné prostriedky predovšetkým v poľnohospodárstve.

Delia sa na 3 základné skupiny:

1.insekticídy: proti hmyzu (všeobecne zoocídy proti živočíšnym škodcom)

2.fungicídy: proti parazitickým hubám, ktoré poškodzujú pestované plodiny, ale aj textil, papier, drevo

3.herbicídy: proti nežiaducej vegetácii

Pesticídy sú náročné na prípravu (väčšinou sa jedná o viacstupňové syntézy). Kým sa nájde vhodná t.j. účinná a dostatočne selektívna látka, neškodná pre ľudí a ostatné organizmy, treba vyskúšať veľké množstvo zlúčenín.


Priemyseln hnojiv

Priemyselné hnojivá

 • dopĺňajú v pôde živiny odčerpané zberom úrody

 • nadmerným používaním sa zhoršuje kvalita pôdy

 • používaním týchto hnojív sa pôda ochudobňuje o humus,

  čo môže spôsobiť zasolenie pôdy

  Pri prehnojení pôdy sa niektoré prvky vo veľkom množstve dostávajú do rastlín a potravinovým reťazcom aj do organizmu človeka, kde nepriaznivo pôsobia na organizmus.

  Rozdelenie priemyselných hnojív:

  a) jednoduché – dusíkaté, draselné

  b) viaczložkové - mikroelementové

  c) špeciálne – bakteriálne, rádioaktívne,

  spomaľovače rastu


Odpady zo ivo nej v roby

Odpady zo živočíšnej výroby

 • exkrementy z veľkochovov vyvážané na polia predstavujú plošný zdroj znečistenia, prenikajú pôdou do podzemnej vody

 • pôdy znečistené veľkými dávkami exkrementov sa zasoľujú, čo sa prejavý zníženou úrodnosťou

  Prehnojovanie má aj závažné

  hygienické nedostatky, pretože

  v pôde sa hromadí veľké

  množstvo rozličných

  choroboplodných zárodkov.

  Prehnojené polia sa tak môžu

  stať zdrojom nákazy

  ľudí a zvierat.


Kontamin cia p dy

Kontaminácia pôdy

Charakteristické vlastnosti

Toxický vplyv rizikových prvkov sa hneď vizuálne neprejavuje. Postupným zvyšovaním obsahu rizikových prvkov dochádza k nepriaznivým zmenám v pôde, ktoré majú za následok celkové zníženie pôdnej úrodnosti.

Niektoré kontaminujúce látky v pôde:Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, F, Co


Cd hg

Cd, Hg

Stupeň bioxoticity:prvky s veľmi vysokým stupňom potencionálneho ohrozenia

- patria k najnebezpečnejším jedom v životnom prostredí

Kadmium sa do potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu dostáva predovšetkým z fosforečných hnojív. Kadmium poškodzuje pečeň, obličky, pankreas, kumuluje sa v kostiach.

- predbežný tolerovateľný týždenný príjem kadmia pre človeka je

PTWI = 7 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti

Ortuť sa do potravinového reťazca dostáva z priemyselných exhalátov, zo spaľovania fosílnych palív. Ortuť môže poškodiť centrálnu nervovú sústavu.

PTWI = 5 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti


P da

Ďakujem za pozornosť


 • Login