Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka
Download
1 / 30

Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka. Dr Frank Sacher DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe. Plan prezentacji. Wstęp Wybór poszukiwanych środków ochrony roślin Praktyczne przykłady z Niemiec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka' - amadis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dr Frank Sacher

DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe


Plan prezentacji zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

 • Wstęp

 • Wybór poszukiwanych środków ochrony roślin

 • Praktyczne przykłady z Niemiec

  • Obwieszczenie Niemieckiego Urzędu Zdrowia

  • “Listy Kraju Saary”

  • “Lista NRW”

  • Listy TZW

  • Przykład z Badenii – Wirtembergii: baza danych wód gruntowych

 • Metabolity środków ochrony roślin

 • Podsumowanie


Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK I, Cęść B: Parametry chemiczne


Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Uwaga 6:„Pestycydy” oznaczają:

  • organiczne insektycydy

  • organiczne herbicydy

  • organiczne fungicydy

  • organiczne nematocydy

  • organiczne akarycydy

  • organiczne algicydy

  • organiczne rodentycydy

  • organiczne slimicydy

  • produkty pochodne (między innymi regulatory wzrostu)

   oraz ich odpowiednie metabolity, produkty rozkładu i reakcji.

   Jedynie te pestycydy, które prawdopodobnie mogą być obecne w danej dostawie muszą być monitorowane.


Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Uwaga 7:Wartość parametryczną stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 μg/l.

 • Uwaga 8:„Pestycydy - Ogółem” oznaczają sumęposzczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramachprocedury monitorowania.

 • Brak informacji, które pestycydy mają być monitorowane!!!


Budowa chemiczna pestycydów zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka


Schemat rozpadu zastosowaniem metod identyfikacji ryzykaatrazyny


Standardowe metody analityczne dla pestycydów zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

EN ISO 11369 Oznaczanie wybranych środków ochrony roślin - Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV po ekstrakcji ciało stałe-ciecz

DIN EN ISO 10695 Oznaczanie wybranych związków azoto- i fosforoorganicznych. Metody chromatografii gazowej

DIN 38407, c. 14 (F14)Oznaczanie kwasów fenoksyalkanowych metodą GC/MSD po ekstrakcji do fazy stałej i derywatyzacji

ISO 15913 Oznaczanie wybranych herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych, w tym bentazonów i hydroksybenzonitryli, z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas po ekstrakcji do fazy stałej i utworzeniu pochodnych

DIN 38407, c. 11 (F11) Oznaczanie pestycydów organicznych przy pomocy techniki AMD

DIN 38407, c. 22 (F22)Oznaczanie glifosatu i AMPA z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną


Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK III, Część 2: Parametry, dla których określono charakterystykę wykonania analizy

* w % wartościparametrycznej

 • Uwaga 6:Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu, zależnie od danego pestycydu. Granica wykrywalności jest prawdopodobnie w tym czasie nie do osiągnięcia dla wszystkich pestycydów, jednak Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia tej normy.


Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

nie wykryto

wykryto

Na podstawie danych z 477 wodociągów

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

metabolity

niedozwolone

dozwolone

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Wybór pestycydów poszukiwanych przeznaczonej do spożycia

Ograniczone informacje n/t pestycydów używanych w danej zlewni

Duża różnorodność pestycydów, które mogą pojawić się w wodzie

 • Ograniczenia analityczne

 • Ograniczenia wynikające z kosztów


Praktyczne strategie w Niemczech przeznaczonej do spożycia

 • Decyzja o składzie listy pestycydów poszukiwanych może być podjęta przez:

  • Instytucje ochrony zdrowia (różnych szczebli)

  • Firmy wodociągowe lub

  • Laboratoria wykonujące analizy

 • Decyzje podejmowane są na szczeblu federalnym lub lokalnym

  • Niektóre Landy posiadają „urzędowe listy” (np. Kraj Saary, Nadrenia Północna – Westfalia, …)

  • Gdzieniegdzie występują również listy lokalne

 • Jedynie w kilku przypadkach listy pestycydów poszukiwanych oparte są na rodzaju zagospodarowania terenu lub ilościach i rodzajach pestycydów stosowanych w danej zlewni

 • W większości przypadków listy pestycydów poszukiwanych oparte są na metodach analitycznych


Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych przeznaczonej do spożycia:Lista BGA (1986)

Tabela 2 (Opcjonalne):

23. Alachlor

24. Amitrol

25. Azinphos-ethyl

26. Carbofuran

27. Chlorfenvinphos

28. 2,4-D

29. Dicamba

30. Dichlobenil

31. Dichlorprop

32. Hexazinon

33. Lindan

34. Monuron

35. Parathion

36. Pyridat

Tabela 1:

1. Aldicarb 12. Isoproturon

2. Atrazin 13. MCPA

3. Bentazon 14. Mecoprop

4. Bromacil 15. Metazachlor

5. Chloridazon 16. Methabenzthiazuron

6. Chlortoluron 17. Metobromuron

7. Clopyralid 18. Metolachlor

8. 1,2-Dichlorpropan 19. Metoxuron

9. 1,3-Dichlorpropen 20. Propazin

10. Diuron 21. Simazin

11. Endosulfan 22. Terbuthylazin


Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych: „Listy Kraju Saary”

 • Zboża:Glifosat, AMPA, Isoproturon, Diflufenican, Florasulam, Pendimethalin, Flurtamone, Flufenacet, Flupyrsulfuron, Carfentrazon, Mesosulfuron, Iodosulfuron, Pinoxaden, Fenoxaprop, Bifenox, Amidosulfuron, Propoxycarbazone

 • Ziemniaki: Aclonifen, Prosulfocarb, Metribuzin

 • Kukurydza: Bromoxynil, Terbuthylazin, Mesotrione, Rimsulfuron, Sulcotrione, Nicosulfuron, Bentazon, Dicamba, Metolachlor

 • Rzepak: Metazachlor, Quinmerac, Dimetachlor, Clomazone, Trifluralin, Picloram, Clopyralid

 • Transport kolejowy: Atrazin, Desethylatrazin, Desethylsimazin, Bromacil, Desethylterbuthylazin, Simazin, Propazin, Diuron, Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin


Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych: Saary”„Lista Nadrenii Północnej – Westfalii”

 • 1,2-Dichlorpropan, 1,3-Dichlorpropen, 1,3-Dichlorpropen, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, Alachlor, Aldicarb, alpha-Endosulfan, Ametryn, Atrazin, Azinphos-ethyl, Bentazon, beta-Endosulfan, Bromacil, Carbetamid, Chloridazon, Chlortoluron, Clopyralid, Cyanazin, Desethylatrazin, Desethylsimazin, Desethylterbuthylazin, Desmetryn, Diazinon, Dichlobenil, Dichlorbenzamid, Diuron, Lindan, Hexazinon, Isoproturon, Lenacil, Linuron, MCPA, MCPB, MCPP, Metalaxyl, Meta-mitron, Metazachlor, Methabenzthiazuron, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metribuzin, Monolinuron, Monuron, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Phenmedipham, Procymidon, Pro-metryn, Propachlor, Propazin, Sebuthylazin, Simazin, Terbuthylazin, Terbutryn, Triadimefon, Triadimenol, Triallat, Trifluralin, Vinclozolin


Listy Saary”TZW:A] Listy stosowane rutynowo podczas analiz wody do spożycia

Lista 1

Lista 2

Lista 3


Listy Saary”TZW:B] Listy dodatkowe (stosowane na życzenie)

Lista 4

Lista 6

Lista 7

Lista 5


Przykład z Badenii – Wirtembergii: Saary”Baza danych wód gruntowych

 • Założona w 1992 r.

 • Cel:Stała ochrona wód gruntowych i źródeł wykorzystywanych do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

 • Organizacje wspierające: gminy, miasta, Niemieckie Stowarzyszenie Wodociągów, TZW

 • Baza zawiera dane na temat, między innymi, ogólnych parametrów jakościowych wody, poziomu azotanów oraz stężeń pestycydów w wodach gruntowych wykorzystywanych do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

 • Baza pozwala na określanie i prognozowanie trendówGRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Pestycydy poszukiwane


GRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Kampanie monitoringowe


GRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Wyniki dla pestycydów (2)


Des Saary”fenyl-Chlorydazon

Metabolit B

Chlorydazon

Metyl-Desfenyl-Chlorydazon

Metabolit B-1

Metabolity pestycydów: Desfenyl–Chlorydazon

 • Chlorydazon: Herbicyd stosowany przeciwko chwastom w uprawach buraków


Des Saary”fenyl–Chloridazon w Badenii – Wirtembergii

Źródła

Woda do spożycia


Des Saary”fenyl–Chlorydazon: Konsekwencje

 • Federalne Ministerstwo Badenii – Wirtembergii: wprowadzenie natychmiastowego ograniczenia stosowania Chlorydazonu

 • Producent: dobrowolne wycofanie Chlorydazonu z Europy

 • Decyzja o sklasyfikowaniu Desfenylu – Chlorydazonu jako „właściwego metabolitu” podjęta na poziomie federalnym

 • Hesja: Desfenyl – Chlorydazon uznany właściwym metabolitem  Przekroczenie o 0.1 µg/L oznacza niespełnianie wymogów DWD  Wymagane jest zezwolenie władz ochrony zdrowia; konsumenci muszą być informowani

 • Pozostałe landy: Desfenyl-Chlorydazon nie uznany za właściwy metabolit


N,N Saary”–Dimetylosulfid

(DMS)

Tolylfluanide

Metabolity pestycydów: dimetylosulfid (DMS)

 • Tolylfluanid: Fungicyd używany w uprawie owoców, warzyw oraz w winnicach


Dimetylosulfid Saary”: Konsekwencje

 • Natychmiast zawieszono autoryzację dla tolylfluanidu. Produkty zawierające tolylfluanid nie mogą być kupowane, ani używane w Niemczech (wyjątek: szklarnie)

 • Decyzja o sklasyfikowaniu dimetylosulfidu jako „właściwego metabolitu” na szczeblu federalnym

 • Badenia - Wirtembergia: dimetylosulfid uznany właściwym metabolitem  Przekroczenie o 0.1 µg/L oznacza niespełnianie wymogów DWD  Wymagane jest zezwolenie władz ochrony zdrowia; konsumenci muszą być informowani

 • Pozostałe landy:dimetylosulfid nie uznany za właściwy metabolit


Podsumowanie Saary”

 • Europejska Dyrektywa ws. wody do spożycia nie zawiera informacji, które pestycydy należy monitorować

 • Informacje o stosowaniu pestycydów są skąpe, a często wręcz niedostępne dla dostawców wody i instytucji ochrony zdrowia

 • W Niemczech decyzję o składzie list poszukiwanych pestycydów podejmują instytucje ochrony zdrowia lub firmy wodociągowe lub laboratoria wykonujące analizy

 • Istnieją różne listy na szczeblu federalnym i lokalnym; najczęściej są one oparte na możliwościach analitycznych

 • Nie jest możliwe sformułowanie ogólnych rekomendacji dotyczących tworzenia list poszukiwanych pestycydów


ad