SGK SSKB Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü - PowerPoint PPT Presentation

Sgk sskb sa l k leri genel m d rl
Download
1 / 20

 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SGK SSKB Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü. Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Eylül 2006. 20.02.2006 Öncesi Fatura Denetim Mekanizmaları. Faturaların her İldeki Kurum Hastanelerine teslimi Faturaların Kurum hekimleri tarafından incelenmesi Kesintilerden sonra ödeme.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SGK SSKB Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sgk sskb sa l k leri genel m d rl

SGKSSKB Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ

Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Eylül 2006


20 02 2006 ncesi fatura denetim mekanizmalar

20.02.2006 Öncesi Fatura Denetim Mekanizmaları

 • Faturaların her İldeki Kurum Hastanelerine teslimi

 • Faturaların Kurum hekimleri tarafından incelenmesi

 • Kesintilerden sonra ödeme


20 02 2006 sonras fatura denetim mekanizmalar

20.02.2006 Sonrası Fatura Denetim Mekanizmaları

 • 3 İlde bulunan Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine ek olarak 13 yeni İl Müdürlüğü Kurulması

 • Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık tesislerinde çalışmakta iken hastanelerin devri sonrası Kurumumuzda kalan hekim, diş hekimi, eczacı ve genel idari personelin bu Müdürlüklerde görevlendirilmesi

 • İl Müdürlüklerinde Fatura İnceleme Birimlerinin oluşturulması


Fatura nceleme birimlerinin faydalar

Fatura İnceleme Birimlerinin Faydaları

 • Bütün faturalar tek tek detaylı incelenmeye başlanmıştır

 • Kabarık faturalar kısmen engellenmiştir

 • Aynı faturada yapılmış mükerrer işlemler engellenmiştir

 • Fatura inceleme konusunda deneyimli, mevzuata hakim personel oluşmuştur


Fatura nceleme birimlerinde ya an lan sorunlar

Fatura İnceleme Birimlerinde Yaşanılan Sorunlar

 • İş Gücü Kaybı: Manuel olarak tek tek faturaları ayrıştırmak ve bunların üzerinde işlem yapmak büyük bir zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla maddi kayba neden olmaktadır

 • Tıbbi incelemede belli bir standart olmaması: Fatura incelemesi yapan iki ayrı hekim aynı durumda farklı kararlar verebilmektedir


Sa l k leri l m d rl kleri

Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

 • 19.02.2005 tarihi öncesi Kurumumuz hem sağlık hizmeti üreten, hem de sağlık hizmeti satın alan konumundayken

 • 5283 sayılı kanun sonrası sadece sağlık hizmeti satın alan bir Kurum konumuna gelmiştir


Sa l k leri l m d rl kleri1

Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

 • Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 16 İlde İl Müdürlüğümüz mevcut olup

 • Ortalama 40 milyon sigortalı hak sahibine 54 Üniversite Hastanesinden, 805 Sağlık Bakanlığı Hastanesinden, 41 TSK Hastanesinden, hizmet satın alınmakta

 • 217 Özel Hastane ve 1021 Özel Merkezle 46 konu başlığı altında 5171 adet sözleşmemiz mevcut olup, bu sözleşmeler çerçevesinde hizmet satın alınmaktadır


Fatura kabul ve nceleme

Fatura Kabul ve İnceleme

 • Faturalar İl Müdürlüklerimize hizmetin verildiği dönemi takip eden ayın 10. gününe kadar elden teslim edilmektedir.

 • Teslim alınan faturalar aşağıdaki iş akış şeması çerçevesinde incelenmektedir


Ncelenen faturalarda tespit edilen hatalar

İncelenen Faturalarda Tespit Edilen Hatalar

 • Faturalarda işlem kodlarının ve fiyatlarının hatalı yazılması, sebepleri sorulduğunda ise kodlama hatası denilerek cevap verilmesi

 • Ek 5-A listesinde yer alan ve fatura edilmemesi gereken tıbbi malzemelerin faturalara yansıtılması

 • Yatan hastalara kullanılan ilaçların dışarıya reçete edilmesi ve aynı ilaçların hasta faturasına da yansıtılması


Ncelenen faturalarda tespit edilen hatalar1

İncelenen Faturalarda Tespit Edilen Hatalar

 • Faturalarda yer alan işlemlerin mükerrer fatura edilmesi

 • Hastaya aldırılan iyileştirici nitelikteki tıbbi malzemelerin, hastaneler tarafından temin edilmiş gibi Kurumumuza fatura edilmesi

 • Pakete dahil işlemlerin paket dışına çıkarılarak fatura edilmesi

 • ICD-10 tanı koduyla uyumsuz tetkiklerin yapılması


Ncelenen faturalarda tespit edilen hatalar2

İncelenen Faturalarda Tespit Edilen Hatalar

 • Aynı seans ve aynı kesi altında yada aynı seans ve ayrı kesi altında yapılan işlemlerin tamamının fatura edilmesi

 • Üniversite Hastanelerine Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden sevk edilerek kabul edilmesi gereken hastaların doğrudan kabul edilmesi

 • Bilimsel çalışmalar ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındaki işlemlerin (tarama testleri, check-up ve benzeri) fatura edilmesi


Dijital ortamda fatura

Dijital Ortamda Fatura

 • 2005 yılında müstahaklık sorgu modülünün devreye alınması

 • Yine aynı tarihte sözleşmeli Özel Hastaneler ve daha sonra TSK Hastanelerinde E-Sağlık Geri Ödeme Sisteminin kullanılmaya başlanması


Dijital ortamda fatura1

Dijital Ortamda Fatura

 • Mayıs 2006 tarihinde x-ELF (XML elektronik fatura) programının belirlenen Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde pilot uygulamaya alınması

 • 01 Ağustos 2006 dan itibaren w-ELF (web servisleri ve elektronik fatura) programının sözleşmeli tüm Özel Sağlık Tesislerinde ve TSK Hastanelerinde kullanılmaya başlaması ve İl Müdürlüklerinde bu program üzerinden faturaların incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi


W elf program n n katk lar

w-ELF Programının Katkıları

 • Hastanelerden dışarıya sevk edilen tetkik ve tedavi işlemlerinin sözleşmeli Özel Sağlık Tesisleri tarafından kayıt altına alınabilmesi

 • Optik provizyon ve tıbbi malzeme provizyon sistemiyle entegrasyonu sayesinde geniş çaplı kontrol

 • İşlem kodları ve fiyatları gibi hatalı girilebilen verilerin engellenmesi


W elf program n n katk lar1

w-ELF Programının Katkıları

 • Tetkik ve tedavi ömür kontrolleri sayesinde hastaya daha önce yapılmış ve ömür boyu bir kez yapılabilen işlemlerin (appendektomi, kolesistektomi gibi) engellenmesi ve bu konudaki mükerrerliğin önlenmesi

 • Erkeğe gebelik testi, kadına PSA tetkiki yapılması gibi daha önce görülen hatalı işlemlerin önlenmesi


Yak n gelecekte sa l k bili imi

Yakın Gelecekte Sağlık Bilişimi

 • Rapor web servisleri kurulması ve İlaç - Eczacılık provizyon modülüyle beraber w-ELF sistemine entegre edilmesi

 • Sağlık Kurulu raporlarının veri tabanında tutulması, mükerrer ve sahte sağlık kurulu raporlarının önlenmesi

 • Elektronik reçete uygulamasına geçilmesi


Yak n gelecekte sa l k bili imi1

Yakın Gelecekte Sağlık Bilişimi

 • Akıllı kart benzeri bir sisteme geçilerek kişi bazlı sağlık giderlerinin tespiti

 • Kağıt ortamında (hard copy) fatura yerine elektronik fatura uygulamasına geçilmesi

 • Elektronik olarak fatura incelemelerinin yapılıp gerek faturalama aşamasında, gerekse faturalandırma sonrası kurgulandırılmalarla uygun olan faturaların ödenmesi


Sgk sskb sa l k leri genel m d rl

 • Sağlıkta Bilişim Sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda Kurumumuzun çalışmaları devam etmektedir

 • Üniversitelerimizin bu konudaki destekleri gerek SSK olarak, gerekse gelecekte GSS olarak bizlere her zaman yol gösterici olacaktır.


Sgk sskb sa l k leri genel m d rl

Göstermiş Olduğunuz İlgiye Kurumum Adına Teşekkür Ederim


 • Login