Opwarmer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Opwarmer : zoek de 5 verschillen PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opwarmer : zoek de 5 verschillen. Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan Bekijk goed hoe de ander eruit ziet a draait zich om, b verandert 5 dingen aan zichzelf A draait zich weer om en raadt welke 5 dingen b gewijzigd heeft Rollen draaien om. Observeren kan best lastig zijn, wat doe jij?.

Download Presentation

Opwarmer : zoek de 5 verschillen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Opwarmer : zoek de 5 verschillen

Ga in 2 tallen tegenover elkaar staan

Bekijk goed hoe de ander eruit ziet

a draait zich om, b verandert 5 dingen aan zichzelf

A draait zich weer om en raadt welke 5 dingen b gewijzigd heeft

Rollen draaien om


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Observeren kan best lastig zijn, wat doe jij?

 • Als beoordelaar ga je observeren.

 • Wat ga je observeren?

 • Hoe ga je observeren?

 • Vul de vragenlijst in, die je vindt in je map


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Beoogde leeropbrengsten ochtend

 • Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren).

 • Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier)

 • Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier.

 • Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obvwaargenomen gedrag in de proeve.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Beoordeling binnen GP


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Docent vsExaminator


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Ken jij het verschil?

Objectieve waarneming

vs

Interpretatie

Korte demo

Kijk naar mij en benoem achteraf wat je me hebt zien doen.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Uitleg WAKKER


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Wakker

 • Wanneer: tijdens de proeve

Waarnemen

Kijken en luisteren


Opwarmer zoek de 5 verschillen

wAkker

 • Wanneer: tijdens de proeve

Aantekeningen maken

Opschrijven van feiten, waargenomen gedrag:

objectief zonder oordeel


Opwarmer zoek de 5 verschillen

wakker

 • Wanneer: direct na de proeve

Klassificeren

Informatie uit de aantekeningen toewijzen aan de competenties

Ofwel

Koppelen van wat de leerling heeft laten zien in de PvB en product mbt de 4 competenties


Opwarmer zoek de 5 verschillen

wakker

 • Wanneer: direct na de proeve

Kwalificeren

Vraag stellen: Welke competenties heeft de leerling al aangetoond in de proeve en welke aanvullende vragen moet ik stellen in het reflectiegesprek?

.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

RG: oa niet aangetoonde competenties bevragen

Doel: heeft lln bewust gehandeld?

WAKK(r)ER


Opwarmer zoek de 5 verschillen

wakker

Wanneer na RG: heeft lln niet aangetoonde competenties alsnog aangetoond en heeft hij/zij bewust gehandeld in proeve

 • Evalueren

 • Dit deel doet de examinator pas NA het RG als je samen met de mede-examinator overlegt:

 • Komen de conclusies van beide examinator overeen? Zo nee, beoordeling beargumenteren obv waargenomen gedrag

 • Welk gezamenlijk oordeel geven we de leerling.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

wakker

EIndgesprek: jullie oordeel teruggeven aan de lln in eindgesprek

En ontwikkeladvies meegeven.

Rapporteren

Een beoordelingsformulier invullen waarin staat wat het oordeel is en een korte toelichting “blijkt uit” wordt gegeven op basis van objectieve waarnemingen.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Observeren: hoe doe je dat in GP

Werkplanning en observatieformulier bekijken en observeren

 • Kennisnemen werkplanning leerling

 • Observatieformulier biedermeier bekijken: is het duidelijk wat je de leerling moet zien doen?

  • Eventueel nog korte afstemming mede-beoordelaar

 • Observeren van leerling in de proeve

  • Observeren a.d.h.v. WAKKER


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Ingevulde werkplanning Biedermeier


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Beoordelingsformulier Blitse Biedermeier


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Opdracht: Observeer de leerling

in het filmpje met de WAKKER

Bekijk het filmpje en maak aantekeningen op het observatieformulier van de Blitse Biedermeier.

Let alleen op de blonde dame in het filmpje en het


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Filmpje: Blitse Biedermeier


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Opdracht: wakker -Klassificeren

Koppel je aantekeningen aan de competenties op je observatieformulier en geef ook aan welke competentie je nog niet hebt kunnen zien en dus beoordelen en welke aanvullende vragen je in het RG hierover zou willen stellen.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Opdracht: wakker - kwalificeren

 • Vergelijk met je aantekeningen en aanvullende vragen met je buurman/buurvrouw

 • Bespreek verschillen

 • Belangrijk: alleen discussie op basis van waargenomen gedrag in de proeve, GEEN INTERPRETATIES!


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Opdracht: formuleer 3 vragen

Formuleer samen met je mede-beoordelaar drie vragen die je de ‘blonde’ leerling zou willen vragen in het Reflectie Gesprek.


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Terugblik op leeropbrengsten

 • Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) aan de observatie van een proeve (wat en hoe ga je observeren).

 • Past de WAKKER methode correct toe bij het observeren van een proeve (blitse biedermeier)

 • Koppelt waargenomen gedrag aan competenties op het beoordelingsformulier.

 • Beargumenteert of een competentie wel/niet is aangetoond in de proeve obvwaargenomen gedrag in de proeve.

 • Schrijf eventuele acties op tav je observerende competenties, die ook input kunnen zijn voor je locatiecontract


Opwarmer zoek de 5 verschillen

Beoordeling binnen GP


Opwarmer zoek de 5 verschillen

We hebben de observatie van de proeve afgerond.

Na de lunch gaan we het reflectiegesprek voeren en ook komt het eindgesprek aan bod.

Weer terugkomen naar deze ruimte!

START 13.15!!


 • Login