Urbanisti ko gra evinske procedure
Download
1 / 25

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

2. URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE. Marina Nikolić Topalović Viši predavač vggsmntopalovic @gmail.com. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl užbeni glasnik Republike Srbije br. 72 /0 9,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE' - ama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urbanisti ko gra evinske procedure

2

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Marina Nikolić Topalović

Viši predavač

[email protected]


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11)

 • standardi pristupačnostijesu obavezne tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osoba


Zakon o planiranju i izgradnji sl u beni glasnik republike srbije br 72 0 9 81 09 64 10 24 11

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11)

Propisuje

Obavezu projektanta i izvođača da u svojim projektima i objekatima primene rešenja kojima se omogućava


Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom deci i starim osobama
Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci istarim osobama

 • Objekti visokogradnje javne i poslovne namene moraju se projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetanpristup, kretanje, boravak i rad.

 • Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.


U tom smislu
U tom smislu i

 • Pravilnik iz 1997

 • Kojim se propisuju načini u projektovanju i izvođenju objekata I javnih prostora za osbe sa invaliditetom, stare i decu

 • Od 2012 ovaj pravilnik je zamenjen novim

  Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti(sl glasnik RS 19/2012)


Koliki je procenat onih kojima je uskra eno ili ote ano kori enje izgra enog prostora

Oko 10% populacije je u svetu u kategoriju osoba sa invaliditetom. Ako se evropski prosek o broju osoba sa invaliditetom primeni na populaciju Republike Srbije onda je to brojka od blizu 800.000 stanovnika. Osim osoba sa invaliditetom u kategoriji osoba sa posebnim potrebama svrstane su stare osobe što je prema proceni 32% ukupne populacije prema informacijama EUROSTATA.Trudnice, roditelji sa bebi kolicima ali i osobe sa povećanom telesnom težinom

’’Koliki je procenat onih kojima je uskraćeno ili otežano korišćenje izgrađenog prostora’’?Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/200 61/2010924/2011) definiše standarde pristupačnosti kao“obavezne tehničke mere, standarde i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje

Pravilnik o uslovima projektovanja i planiranja vezanim za nesmetano kretanje dece, starih invalidni i hendikepiranih lica (Sl glasnik RS 18/97) je propisao mere koje treba sprovesti pri projektovanju novih objekata.


Standardni pristupa nosti koje treba zadovoljiti
STANDARDNI PRISTUPAČNOSTI KOJE TREBA ZADOVOLJITI je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

 • Horizontalno kretanje

 • Vertikalno kretanje

 • Razne aktivnosti

 • Oprema i instalacije


Vrata i otvori
Vrata i otvori je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Prihvatljive dimenzije prepreka
Prihvatljive dimenzije prepreka je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Stepeni ta
Stepeništa je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Liftovi i rampe
LIFTOVI I RAMPE je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

 • Visinske razlike do 76cm rampe

 • Najveći nagib rampe 5%

 • Največa dužina rampe 15m

 • Minimalna unutrašnja mera lifta 110x140

 • Komande lifta na visini od 90-120cm i udaljene 40cm od ivice, i obavezno reljefne


Prostori za parkiranje
PROSTORI ZA PARKIRANJE je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

 • Obavezno je projektovati minmum 5% parkirališta za osobe sa ivaliditetom u javnim garažama

 • Pored domova zdravlja 10%

 • Najmanja širina mesta za parkiranje je 350cm

 • Prostor za parkiranje 550-590cm


Javni prostori
JAVNI PROSTORI je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

 • Obavezno moraju biti pristupaćniosobama sa insvaliditetom

 • Minimalna širina trotoara 180, izuzetno 120cm

 • Širina prolaza između nepokretnih elemenata minimum 90cmm


Dimenzije sanitarnih prostorija
Dimenzije sanitarnih prostorija je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Oprema sanitarnih prostorija
Oprema sanitarnih prostorija je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


WC je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Kade za slabo pokretne osobe i osobe sa invaliditetom
Kade za slabo pokretne osobe i osobe sa invaliditetom je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

Dimenzije

130/70/82 širina vrata 40

170/70/40

Proizvođač Božić kade polimit B Šabac


Na in re avanja tu kabina
Način rešavanja tuš kabina je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Tu u ravni poda
Tuš u ravni poda je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Slikovni prikaz oznaka oznaka pristupa nosti
Slikovni prikaz oznaka oznaka pristupačnosti je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.


Inkluzivni dizajn i dizajn za sve
Inkluzivni dizajn i dizajn za sve je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

Savremeni trend, ili Evropski Koncept Pristupačnosti objekta koncipiran je prema zahtevu da objekat treba da bude u potpunosti, do poslednjeg metra pristupačan i sa svim svojim sadržajima i osobama sa posebnim potrebama. Ovakav koncept traži nova i savremena rešenja dizajnera i projektanata i potpuno novi pristup arhitekata u projektovanju i izvođenju objekata i javnih prostora.


Načela za uređenje i korišćenje prostora je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.u ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br.72 /09, 81/09, 64/10, 24/11)

 • Uređenje i korišćenje prostora zasniva se na načelima: održivog razvoja; podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja; usklađenosti socijalnog razvoja,ekonomske i energetske efikasnosti i zaštite i revitalizacije životne sredine igraditeljskog nasleđa, prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti; realizacije razvojnih prioriteta

 • i uključivanje Republike Srbije u proceseevropskih integracija.


ad