Urbanisti ko gra evinske procedure
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE. Marina Nikolić Topalović Viši predavač vggsmntopalovic @gmail.com. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl užbeni glasnik Republike Srbije br. 72 /0 9,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11 ).

Download Presentation

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urbanisti ko gra evinske procedure

2

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Marina Nikolić Topalović

Viši predavač

vggsmntopalovic@gmail.com


Urbanisti ko gra evinske procedure

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11)

 • standardi pristupačnostijesu obavezne tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osoba


Zakon o planiranju i izgradnji sl u beni glasnik republike srbije br 72 0 9 81 09 64 10 24 11

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11)

Propisuje

Obavezu projektanta i izvođača da u svojim projektima i objekatima primene rešenja kojima se omogućava


Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom deci i starim osobama

Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci istarim osobama

 • Objekti visokogradnje javne i poslovne namene moraju se projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetanpristup, kretanje, boravak i rad.

 • Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.


U tom smislu

U tom smislu

 • Pravilnik iz 1997

 • Kojim se propisuju načini u projektovanju i izvođenju objekata I javnih prostora za osbe sa invaliditetom, stare i decu

 • Od 2012 ovaj pravilnik je zamenjen novim

  Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti(sl glasnik RS 19/2012)


Koliki je procenat onih kojima je uskra eno ili ote ano kori enje izgra enog prostora

Oko 10% populacije je u svetu u kategoriju osoba sa invaliditetom. Ako se evropski prosek o broju osoba sa invaliditetom primeni na populaciju Republike Srbije onda je to brojka od blizu 800.000 stanovnika. Osim osoba sa invaliditetom u kategoriji osoba sa posebnim potrebama svrstane su stare osobe što je prema proceni 32% ukupne populacije prema informacijama EUROSTATA.Trudnice, roditelji sa bebi kolicima ali i osobe sa povećanom telesnom težinom

’’Koliki je procenat onih kojima je uskraćeno ili otežano korišćenje izgrađenog prostora’’?


Kategorije osoba sa posebnim potrebama

kategorije osoba sa posebnim potrebama


Urbanisti ko gra evinske procedure

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je Republika Srbija donela 2006 godine (Sl. glasnik 33/2006 ) i na snazi je od 25.04. 2006. godine.

Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/200 61/2010924/2011) definiše standarde pristupačnosti kao“obavezne tehničke mere, standarde i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje

Pravilnik o uslovima projektovanja i planiranja vezanim za nesmetano kretanje dece, starih invalidni i hendikepiranih lica (Sl glasnik RS 18/97) je propisao mere koje treba sprovesti pri projektovanju novih objekata.


Standardni pristupa nosti koje treba zadovoljiti

STANDARDNI PRISTUPAČNOSTI KOJE TREBA ZADOVOLJITI

 • Horizontalno kretanje

 • Vertikalno kretanje

 • Razne aktivnosti

 • Oprema i instalacije


Vrata i otvori

Vrata i otvori


Prihvatljive dimenzije prepreka

Prihvatljive dimenzije prepreka


Stepeni ta

Stepeništa


Liftovi i rampe

LIFTOVI I RAMPE

 • Visinske razlike do 76cm rampe

 • Najveći nagib rampe 5%

 • Največa dužina rampe 15m

 • Minimalna unutrašnja mera lifta 110x140

 • Komande lifta na visini od 90-120cm i udaljene 40cm od ivice, i obavezno reljefne


Prostori za parkiranje

PROSTORI ZA PARKIRANJE

 • Obavezno je projektovati minmum 5% parkirališta za osobe sa ivaliditetom u javnim garažama

 • Pored domova zdravlja 10%

 • Najmanja širina mesta za parkiranje je 350cm

 • Prostor za parkiranje 550-590cm


Javni prostori

JAVNI PROSTORI

 • Obavezno moraju biti pristupaćniosobama sa insvaliditetom

 • Minimalna širina trotoara 180, izuzetno 120cm

 • Širina prolaza između nepokretnih elemenata minimum 90cmm


Dimenzije sanitarnih prostorija

Dimenzije sanitarnih prostorija


Oprema sanitarnih prostorija

Oprema sanitarnih prostorija


Urbanisti ko gra evinske procedure

WC


Kade za slabo pokretne osobe i osobe sa invaliditetom

Kade za slabo pokretne osobe i osobe sa invaliditetom

Dimenzije

130/70/82 širina vrata 40

170/70/40

Proizvođač Božić kade polimit B Šabac


Na in re avanja tu kabina

Način rešavanja tuš kabina


Tu u ravni poda

Tuš u ravni poda


Slikovni prikaz oznaka oznaka pristupa nosti

Slikovni prikaz oznaka oznaka pristupačnosti


Inkluzivni dizajn i dizajn za sve

Inkluzivni dizajn i dizajn za sve

Savremeni trend, ili Evropski Koncept Pristupačnosti objekta koncipiran je prema zahtevu da objekat treba da bude u potpunosti, do poslednjeg metra pristupačan i sa svim svojim sadržajima i osobama sa posebnim potrebama. Ovakav koncept traži nova i savremena rešenja dizajnera i projektanata i potpuno novi pristup arhitekata u projektovanju i izvođenju objekata i javnih prostora.


Urbanisti ko gra evinske procedure

Načela za uređenje i korišćenje prostorau ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br.72 /09, 81/09, 64/10, 24/11)

 • Uređenje i korišćenje prostora zasniva se na načelima: održivog razvoja; podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja; usklađenosti socijalnog razvoja,ekonomske i energetske efikasnosti i zaštite i revitalizacije životne sredine igraditeljskog nasleđa, prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti; realizacije razvojnih prioriteta

 • i uključivanje Republike Srbije u proceseevropskih integracija.


 • Login