DownloadRAZVOJNA PSIHOLOGIJA


Advertisement
Download Presentation
Comments
ama
From:
|  
(1047) |   (0) |   (0)
Views: 477 | Added: 07-08-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Literatura. Obavezna : Despot-Lucanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi, Zagreb: Zdravstveno veleucilite.Preporucena : 2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A.: Djecja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.3. Berk, L.E.:Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PSIHICKI RAZVOJ COVJEKA Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lucanin

2. Literatura Obavezna : Despot-Lucanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi, Zagreb: Zdravstveno veleucili?te. Preporucena : 2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A.: Djecja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998. 3. Berk, L.E.:Psihologija cjelo?ivotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2008. 4. Schaie, K. W. i Willis, S. L.: Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001. 5. Despot-Lucanin, J.: Iskustvo starenja (poglavlja 1, 2 i 10). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003. 6. Havelka, M. i Despot Lucanin, J.: Psihologija starenja. U: Z. Durakovic i sur., Gerijatrija - medicina starije dobi (str. 428-446). Zagreb: C.T.?Poslovne informacije,2007.

3. DEFINICIJA RAZVOJNE PSIHOLOGIJE Razvojna psihologija proucava i istra?uje promjene: tjelesne, kognitivne, socijalne, emocionalne, te u licnosti, koje se dogadaju tijekom ?ivotnog vijeka pojedinca, od njegovog zaceca do smrti.

4. CILJEVI RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1. Utvrditi opce zakonitosti po kojima se odvijaju promjene u razvoju s porastom dobi (npr. razvoj motorike-pocetak hodanja oko 1. god., prosjek isti za svu djecu). 2. Objasniti individualne razlike u razvoju (npr. neki prohodaju s 11, a neki s 13 mj.). 3. Utvrditi utjecaj okoline na razvoj covjeka (npr., utjecaj agresije roditelja).

5. OSNOVNI CIMBENICI KOJI ODRE?UJU RAZVOJ BIOLO?KI ? npr. nasljede SOCIJALNI ? npr. obitelj PSIHOLO?KI ? npr. interesi Svi djeluju istovremeno, kroz citav ?ivotni vijek!

6. OSNOVNI PRISTUPI PROUCAVANJU RAZVOJA Proucavanje pojedinih podrucja razvoja ? tjelesno, kognitivno, socijalno ili podrucje licnosti, Proucavanje dobnih razvojnih razdoblja ? npr. rano djetinjstvo, adolescencija, srednja odrasla dob itd.

7. OSNOVNA PODRUCJA RAZVOJA Tjelesni i motoricki razvoj; Kognitivni razvoj, koji ukljucuje razvoj mi?ljenja i govora; Socijalni i emocionalni razvoj, koji ukljucuje razvoj licnosti.

8. PERIODIZACIJA RAZVOJA RAZVOJNO RAZDOBLJE: Prenatalni razvoj Novorodence Malo dijete Rano djetinjstvo Srednje djetinjstvo Adolescencija Mlada odrasla dob Srednja odrasla dob Kasna odrasla dob TRAJANJE: zacece do rod.-9 mj. prvih mjesec dana prve 2 godine 2 - 6 godina 6 - 12 godina 12 ? 19 godina 19 ? 40 godina 40 ? 60 godina 60 godina do smrti

9. OSNOVNE RAZVOJNE POJAVE RAST ? povecanje tijela zbog povecanja broja stanica; SAZRIJEVANJE ? biolo?ka promjena izazvana razvojem stanica do trenutka kad su postaju potpuno upotrebljive u organizmu; UCENJE ? razmjerno trajna promjena u pona?anju koja nastaje kao rezultat iskustva.

10. KRITICNO RAZDOBLJE Specificno vrijeme kad neki cimbenik u okolini ima najveci utjecaj na organizam u razvoju ? npr. emocionalno povezivanje

11. POJAM ?IVOTNOG CIKLUSA Jedan individualni ?ivotni vijek koji je ogranicen zacecem, na pocetku, i smrcu, na kraju. Znacajke su mu: progresivan je: odvija se samo u jednom smjeru -od rodenja do smrti; sekvencionalan je: odvija se prema odredenom slijedu- dijete prije odraslog; cirkularan proces - razvoj se odvija uvijek na isti nacin, iz generacije u generaciju.

12. INDIVIDUALNI ?IVOTNI CIKLUS 0 ZACECE RO?ENJE TIPICNI DOGA?AJI U JEDNOM ?KOLA ?IVOTNOM CIKLUSU ODRE?ENI SU: 10 PUBERTET BIOLO?KI M CIMBENICIMA PUNOLJETNOST SOCIJALNIM CIMBENICIMA 20 PSIHOLO?KIM CIMBENICIMA ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRU?NIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80

13. ISJECAK POVIJESNOG VREMENA 1910. I SVJETSKI RAT 1920. VELIKA KRIZA 1930. II SVJETSKI RAT 1940. 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPU?TANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ STABILIZACIJA (YU) 1980. KOMPJUTERIZACIJA HRVATSKA DR?AVA 1990. UJEDINJENA EUROPA TISUCLJECE 2000.

14. ?IVOTNI CIKLUS U POVIJESNOM VREMENU VRIJEME 1910. I SVJETSKI RAT 1920. VELIKA KRIZA 1930. II SVJETSKI RAT 1940. 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPU?TANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ STABILIZACIJA (YU) 1980. KOMPJUTERIZACIJA HRVATSKA DR?AVA 1990. UJEDINJENA EUROPA TISUCLJECE 2000. INDIVIDUALNI ?IVOTNI CIKLUS 0 ZACECE I RO?ENJE ?KOLA 10 PUBERTET, PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK, RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA, MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE, UNUCI 60 MIROVINA, SMRT SUPRU?NIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80

15. INDIVIDUALNI ?IVOTNI CIKLUS I POVIJESNO VRIJEME 0 ZACECE RO?ENJE ?KOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRU?NIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1910. I SVJ ETSKI RAT 1920.-30. VELIKA KRIZA 1940. II SVJETSKI RAT 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPU?TANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DR?AVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

16. ?IVOTNI CIKLUS ? SREDOVJECNI LJUDI 0 ZACECE RO?ENJE ?KOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRU?NIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPU?TANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DR?AVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

17. ?IVOTNI CIKLUS ? MLADI LJUDI 0 ZACECE RO?ENJE ?KOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRU?NIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DR?AVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

18. UTJECAJI OKOLINE NA RAZVOJ Dobno normativni utjecaji - cimbenici razvoja koji su slicni za sve pojedince u nekoj dobnoj skupini (pubertet, mirovina) Povijesno normativni utjecaji - dogadaji koji se zbivaju u odredenoj tocki povijesnog vremena i djeluju na sve pojedince (rat). Nenormativni utjecaji - cimbenici koji nisu povezani s dobi ili povijesnim zbivanjima, ali svejedno djeluju na pojedince tijekom ?ivota (razvod braka, bolest).

19. PROCESI STARENJA Dugotrajni i raznoliki, te?ko odrediti kad pocinju: kronolo?ko starenje ? broj godina proteklih od rodenja osobe; biolo?ko starenje - promjene u funkcijama organizma tijekom vremena (sastav kostiju, osjetilne sposobnosti); psiholo?ko starenje - vlastita percepcija osobe o procesu starenja, (npr. biolo?ki mlada osoba mo?e se smatrati psiholo?ki starom i obrnuto); socijalno starenje - nacin na koji osobe do?ivljavaju starenje u odnosu prema dru?tvu u kojem ?ive.

20. Za?to zdravstvenim djelatnicima trebaju znanja o psihickom razvoju covjeka? Susrecu se s osobama svih dobi ? s djecom, adolescentima, mladim i starijim odraslim osobama. Potrebe, sposobnosti i mogucnosti komuniciranja osoba razlicite dobi vrlo su razlicite. Znanje o tipicnom pona?anju ili reakcijama neke razvojne dobi poma?e sagledati zdravstveni problem iz perspektive razvojnih psihickih potreba osobe. Veca osjetljivost za potrebe ljudi ? kvalitetnija skrb.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro