RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PowerPoint PPT Presentation


  • 1163 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Literatura. Obavezna : Despot-Lucanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi, Zagreb: Zdravstveno veleucilite.Preporucena : 2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A.: Djecja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.3. Berk, L.E.:Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko

Download Presentation

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PSIHICKI RAZVOJ COVJEKA Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lucanin

2. Literatura Obavezna : Despot-Lucanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi, Zagreb: Zdravstveno veleucilište. Preporucena : 2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A.: Djecja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998. 3. Berk, L.E.:Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2008. 4. Schaie, K. W. i Willis, S. L.: Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001. 5. Despot-Lucanin, J.: Iskustvo starenja (poglavlja 1, 2 i 10). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003. 6. Havelka, M. i Despot Lucanin, J.: Psihologija starenja. U: Z. Durakovic i sur., Gerijatrija - medicina starije dobi (str. 428-446). Zagreb: C.T.–Poslovne informacije,2007.

3. DEFINICIJA RAZVOJNE PSIHOLOGIJE Razvojna psihologija proucava i istražuje promjene: tjelesne, kognitivne, socijalne, emocionalne, te u licnosti, koje se dogadaju tijekom životnog vijeka pojedinca, od njegovog zaceca do smrti.

4. CILJEVI RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1. Utvrditi opce zakonitosti po kojima se odvijaju promjene u razvoju s porastom dobi (npr. razvoj motorike-pocetak hodanja oko 1. god., prosjek isti za svu djecu). 2. Objasniti individualne razlike u razvoju (npr. neki prohodaju s 11, a neki s 13 mj.). 3. Utvrditi utjecaj okoline na razvoj covjeka (npr., utjecaj agresije roditelja).

5. OSNOVNI CIMBENICI KOJI ODREÐUJU RAZVOJ BIOLOŠKI – npr. nasljede SOCIJALNI – npr. obitelj PSIHOLOŠKI – npr. interesi Svi djeluju istovremeno, kroz citav životni vijek!

6. OSNOVNI PRISTUPI PROUCAVANJU RAZVOJA Proucavanje pojedinih podrucja razvoja – tjelesno, kognitivno, socijalno ili podrucje licnosti, Proucavanje dobnih razvojnih razdoblja – npr. rano djetinjstvo, adolescencija, srednja odrasla dob itd.

7. OSNOVNA PODRUCJA RAZVOJA Tjelesni i motoricki razvoj; Kognitivni razvoj, koji ukljucuje razvoj mišljenja i govora; Socijalni i emocionalni razvoj, koji ukljucuje razvoj licnosti.

8. PERIODIZACIJA RAZVOJA RAZVOJNO RAZDOBLJE: Prenatalni razvoj Novorodence Malo dijete Rano djetinjstvo Srednje djetinjstvo Adolescencija Mlada odrasla dob Srednja odrasla dob Kasna odrasla dob TRAJANJE: zacece do rod.-9 mj. prvih mjesec dana prve 2 godine 2 - 6 godina 6 - 12 godina 12 – 19 godina 19 – 40 godina 40 – 60 godina 60 godina do smrti

9. OSNOVNE RAZVOJNE POJAVE RAST – povecanje tijela zbog povecanja broja stanica; SAZRIJEVANJE – biološka promjena izazvana razvojem stanica do trenutka kad su postaju potpuno upotrebljive u organizmu; UCENJE – razmjerno trajna promjena u ponašanju koja nastaje kao rezultat iskustva.

10. KRITICNO RAZDOBLJE Specificno vrijeme kad neki cimbenik u okolini ima najveci utjecaj na organizam u razvoju – npr. emocionalno povezivanje

11. POJAM ŽIVOTNOG CIKLUSA Jedan individualni životni vijek koji je ogranicen zacecem, na pocetku, i smrcu, na kraju. Znacajke su mu: progresivan je: odvija se samo u jednom smjeru -od rodenja do smrti; sekvencionalan je: odvija se prema odredenom slijedu- dijete prije odraslog; cirkularan proces - razvoj se odvija uvijek na isti nacin, iz generacije u generaciju.

12. INDIVIDUALNI ŽIVOTNI CIKLUS 0 ZACECE ROÐENJE TIPICNI DOGAÐAJI U JEDNOM ŠKOLA ŽIVOTNOM CIKLUSU ODREÐENI SU: 10 PUBERTET BIOLOŠKI M CIMBENICIMA PUNOLJETNOST SOCIJALNIM CIMBENICIMA 20 PSIHOLOŠKIM CIMBENICIMA ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRUŽNIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80

13. ISJECAK POVIJESNOG VREMENA 1910. I SVJETSKI RAT 1920. VELIKA KRIZA 1930. II SVJETSKI RAT 1940. 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPUŠTANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ STABILIZACIJA (YU) 1980. KOMPJUTERIZACIJA HRVATSKA DRŽAVA 1990. UJEDINJENA EUROPA TISUCLJECE 2000.

14. ŽIVOTNI CIKLUS U POVIJESNOM VREMENU VRIJEME 1910. I SVJETSKI RAT 1920. VELIKA KRIZA 1930. II SVJETSKI RAT 1940. 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPUŠTANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ STABILIZACIJA (YU) 1980. KOMPJUTERIZACIJA HRVATSKA DRŽAVA 1990. UJEDINJENA EUROPA TISUCLJECE 2000. INDIVIDUALNI ŽIVOTNI CIKLUS 0 ZACECE I ROÐENJE ŠKOLA 10 PUBERTET, PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK, RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA, MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE, UNUCI 60 MIROVINA, SMRT SUPRUŽNIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80

15. INDIVIDUALNI ŽIVOTNI CIKLUS I POVIJESNO VRIJEME 0 ZACECE ROÐENJE ŠKOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRUŽNIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1910. I SVJ ETSKI RAT 1920.-30. VELIKA KRIZA 1940. II SVJETSKI RAT 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPUŠTANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DRŽAVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

16. ŽIVOTNI CIKLUS – SREDOVJECNI LJUDI 0 ZACECE ROÐENJE ŠKOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRUŽNIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1950. TV SVEMIRSKI LETOVI 1960. SPUŠTANJE NA MJESEC 1970. RAZVOJ 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DRŽAVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

17. ŽIVOTNI CIKLUS – MLADI LJUDI 0 ZACECE ROÐENJE ŠKOLA 10 PUBERTET PUNOLJETNOST 20 ZAPOSLENJE BRAK RODITELJSTVO 30 KARIJERA 40 SMRT RODITELJA MENOPAUZA 50 ODVAJANJE DJECE UNUCI 60 UMIROVLJENJE SMRT SUPRUŽNIKA 70 PRAUNUCI SMRT 80 1980. STABILIZACIJA (YU) KOMPJUTERIZACIJA 1990. HRVATSKA DRŽAVA UJEDINJENA EUROPA 2000. TISUCLJECE

18. UTJECAJI OKOLINE NA RAZVOJ Dobno normativni utjecaji - cimbenici razvoja koji su slicni za sve pojedince u nekoj dobnoj skupini (pubertet, mirovina) Povijesno normativni utjecaji - dogadaji koji se zbivaju u odredenoj tocki povijesnog vremena i djeluju na sve pojedince (rat). Nenormativni utjecaji - cimbenici koji nisu povezani s dobi ili povijesnim zbivanjima, ali svejedno djeluju na pojedince tijekom života (razvod braka, bolest).

19. PROCESI STARENJA Dugotrajni i raznoliki, teško odrediti kad pocinju: kronološko starenje – broj godina proteklih od rodenja osobe; biološko starenje - promjene u funkcijama organizma tijekom vremena (sastav kostiju, osjetilne sposobnosti); psihološko starenje - vlastita percepcija osobe o procesu starenja, (npr. biološki mlada osoba može se smatrati psihološki starom i obrnuto); socijalno starenje - nacin na koji osobe doživljavaju starenje u odnosu prema društvu u kojem žive.

20. Zašto zdravstvenim djelatnicima trebaju znanja o psihickom razvoju covjeka? Susrecu se s osobama svih dobi – s djecom, adolescentima, mladim i starijim odraslim osobama. Potrebe, sposobnosti i mogucnosti komuniciranja osoba razlicite dobi vrlo su razlicite. Znanje o tipicnom ponašanju ili reakcijama neke razvojne dobi pomaže sagledati zdravstveni problem iz perspektive razvojnih psihickih potreba osobe. Veca osjetljivost za potrebe ljudi – kvalitetnija skrb.

  • Login